Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Villa in Bergen (NH)

Woonhuis

Lijtweg 15
1861VA Bergen (NH) (gemeente Bergen)
Noord Holland

Bouwjaar: 1917-18
Architect: J.F.Staal


Beschrijving van Villa

Op een langgerekte plattegrond gedeeltelijk in baksteen en met van gepotdekselde delen voorziene verdieping opgetrokken villa, deeluitmakend van een oorspronkelijke "Zofar", "Elifaz" en "Bildad" genaamde trits landhuizen en door middel van twee poorten ter weerszijden - waarvan de rechter inmiddels is dichtgemaakt - verbonden met de twee andere, aan elkaar spiegelbeeldige villa's ontworpen in 1917-18 door J.G. Staal in Amsterdamse Schoolstijl als onderdeel van het villapark "Meerwijk". Deze oorspronkelijk geheel symmetrisch opgezette villa wordt in het midden plat afgedekt en bekroond door twee hoekschoorstenen, en bevat ter weerszijden een schuin aflopende gepotdekselde partij onder pannen lessenaarsdak, welke links de van een stoep voorziene poort overhuift en welke rechts is gewijzigd tot een gesloten vertrek met openslaande tuindeuren. De ingang is links gesitueerd in de dwarse voorbouw in het midden, gemarkeerd door een schuin aflopende borstwering, waarop oorspronkelijk een houten kolom was geplaatst ter ondersteuning van het inmiddels verdwenen dakterras; deze voorbouw bevat verder nog een licht risalerende middenpartij waarin drie gekoppelde verticale vensters zijn aangebracht, terwijl in de aangrenzende muurvlakken elk een hoog horizontaal venster is geplaatst; analoog met de linkerzijde bevindt zich rechts van deze voorbouw een schuin aflopende borstwering - waarop destijds eveneens een dakterras rustte door middel van een houten kolom; op de verdieping bevat deze voorbouw een balcon, rustend op gemetselde consoles en eveneens van een middenrisaliet voorzien; ook in de horizontaliserende vensterpartij daarboven is in het midden een licht uitstekende erker opgenomen. In de smalle zijgevels zijn op de verdiepingen twee vensters geplaatst; in de linkerpoort is aan de achterzijde nog een kleine partij uitgebouwd met zij-ingang. De lange achtergevel bezit aan de uiterste zijden beneden een drietal vensters in dezelfde omlijsting als bij nr. 13, waarboven met schuin aflopende onderlijn het gepotdekselde gedeelte aansluit terwijl in de doorgetrokken bakstenen muurvlakken twee smalle vensters zijn opgenomen; in de recht gesloten middenerker zijn aan de uiterste zijden twee deuren met schuin aflopende bovenpanelen aangebracht, omgezet bij de hoeken, en met boven een zelfde ruitvormige vensterreeks als bij nr. 13. Tot een trits behorende villa met voor de Amsterdamse Schoolstijl kenmerkende toepassing van een grillig silhouet, bijzondere metsel-details en variatie in roedenverdeling en nadruk op afwisseling in materiaalgebruik, in casu van baksteen en houten onderdelen; voorts van belang als onderdeel van het als een geheel opgezette villapark met stilistisch verwante villa's - op initiatief van de Amsterdamse tegelhandelaar Heystee - en tevens als herinnering aan de toenmalige opkomst van Bergen als zomerverblijf, in het bijzonder voor kunstenaars. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 46534
Laatste wijziging: 2014-10-02 18:33:51.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Villa in Bergen (NH)

Villa

Lijtweg 17
Bergen (NH) (Gemeente Bergen)
Op een langgerekte plattegrond gedeeltelijk in baksteen en met van gepotdekselde delen voorziene verdieping opgetrokken villa, deeluitmakend..

Villa

Lijtweg 13
Bergen (NH) (Gemeente Bergen)
Op een langgerekte plattegrond gedeeltelijk in baksteen en met van gepotdekselde delen voorziene verdieping opgetrokken villa, deel uitmaken..

Dubbelvilla

Meerwijklaan 4
Bergen (NH) (Gemeente Bergen)
Pand deeluitmakend van een op rechthoekige grondslag met middenerkers in de lange gevels en een houten lage schuur aan elk der beide korte z..

Mezennest

Meerwijklaan 7
Bergen (NH) (Gemeente Bergen)
Pand deeluitmakend van de op rechthoekige grondslag met twee drie-zijdige erkers aan de beide ingangszijden onder mansarde-achtige kap opget..

Brug

Meerweg 3
Bergen (NH) (Gemeente Bergen)
Brug als bij nr. 1, oorspronkelijk toegang gevend tot de in 1922 verbrande villa "Mevena", ontworpen door P.L. Kramer in 1917-18, als onderd..

Kaart & Routeplanner