Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Radiozendstation Kootwijk: gebouw A en watertoren in Radio Kootwijk

Gebouw

Radioweg 3
7348BG Radio Kootwijk (gemeente Apeldoorn)
Gelderland

Bouwjaar: 1919-1920
Architect: J.M. Luthmann


Beschrijving van Radiozendstation Kootwijk: gebouw A en watertoren

Radiozendstation "Kootwijk": in de jaren 1920-1922 voornamelijk ten behoeve van de radio- en telegraafverbinding met het voormalige Nederlands-Indie, naar ontwerp (1919) van architect J. Luthman met medewerking van constructeur J. Emmen, geheel in (gewapend) beton opgetrokken radiostation, waarvan de architectuur gerekend kan worden tot het symbolisme met elementen van de Amsterdamse School architectuur en het Duitse expressionisme. Het in een volkomen open vlakte liggende, kerkvormige gebouw op rechthoekige plattegrond bestaat uit: - een zware, vierkante, ca. 48 meter hoge toren onder een sterk overkragend, gedrukt koepeldak op vierkante plattegrond; aan de oostzijde op de begane grond de iets uitspringende ingangspartij met dubbele deuren in beglaasde omlijsting en geheel voorzien van fraai siersmeedwerk, met aan weerszijden een rechthoekig venster en erboven een gegoten reliëf van Van der Eijnde, voorstellende een masker met geopende mond geflankeerd door twee luisterende figuren, golven en de woorden RADIO en STATION; ter hoogte van de eerste en tweede verdieping aan de noord-, oost- en zuidzijde drie smalle, hoge vensters met 9-ruits ramen (oorspronkelijk binnen het muurvlak gelegen, kepervormig uitspringende ramen) en met aan de bovenkant aan weerszijden een grote en een kleine wigvormige inkeping; boven deze vensterzone springen de gevels, waarin drie (aan de westzijde twee) rechthoekige vensters met daarboven (een) vierkante opening(en), waaronder een balcon, en aan de zuidzijde een deur, zodanig terug, dat daarbij forse overhoekse "steunberen" gevormd worden, die voorzien zijn van een doorgang en aan de bovenzijde trapsgewijs inspringen naar het overkragende dak. - aan weerszijden van de toren een vlakgedekte, op een lage, vanaf de ingang omlopende muur aansluitende uitbouw zonder verdieping met aan de oostzijde afgeschuinde hoeken en daarachter een vlakgedekt trappehuis met twee verdiepingen en met aan de noord- en zuidzijde boven de begane grond een vierzijdige uitbouw, waarin de vensters geconcentreerd zijn. - achter de toren een zeven traveeën lang "schip", waarvan de acht geknikte, betonnen spanten aan de buitenzijde als steunberen aanzetten en schuin naar binnen toe in de gevel verdwijnen, onder trapsgewijs opklimmend dak met per travee een (bij de restauratie in 1958 gedicht) bovenlicht in de verticale delen; in de lange gevels per travee op de begane grond, waar zich kantoor- en machineruimten bevinden, een diep liggend, breed, 9-ruits venster en in het middelste travee van de noordgevel en de meest westelijke traveeen deuren, en daarboven, waar zich de tot de kap reikende grote hal bevindt, een hoog 24-ruits venster; in de westgevel ter hoogte van de hal een groot rondboogvenster met erboven een gegoten adelaar naar ontwerp van Van der Eijnde en met aan weerszijden schuin uitspringende steunberen, waartussen op de begane grond een vlakgedekte hal met in het midden een deur met aan weerszijde een venster, en met aan de buitenzijden een vlakgedekte, aan de westzijde driezijdig gesloten aanbouw zonder verdieping en met per afschuining een vierkant venster. - voor het gebouw een ommuurde voorhof met in het midden een koelvijver en aan de oostzijde rechthoekige, vlakgedekte hoekpaviljoens zonder verdieping en met in de oostgevels een driezijdig uitspringend venster, in de noord- en zuidgevels drie vensters en in de westgevels een dubbele deur met bovenlichten en aan weerszijden gekoppeld aan een venster. Inwendig: - In de toren op de begane grond een ontvangsthal met vloer van zwarte en witte tegels, op de pijlers groen gemetalliseerd beton (voorheen ook op de wanden) en op de westwand een tekst ter herdenking van het storten van het eerste beton op 9 augustus 1920. - In de grote hal een vloer van bruingrijze en cremekleurige tegels en op halve hoogte van de lange gevels een omgang met doorgangen in de spanten, aan de westzijde iets hoger gelegen en deels in de muur opgenomen en aan de oostzijde aansluitend op de trappenhuizen van de toren. Bij de restauratie in 1958 werden de gevels met een laag spuitbeton bekleed en werden de oorspronkelijk stalen ramen vervangen door betonnen ramen zonder roedeverdeling, uitgezonderd de diepliggende ramen op de begane grond van het "schip". Zeer vroeg voorbeeld van een geheel in beton en in een voor Nederland vrij zeldzame architectuur opgetrokken gebouw, dat bedoeld is en fungeert als symbool voor de draadloze communicatie in Nederland. Watertoren. Ten behoeve (van de bouw) van het radiozendstation in 1919-1920 naar ontwerp van J. Luthman gebouwde, achtkantige, betonnen watertoren, waarvan de zijden om en om inspringen tot aan het achtkant rond het waterreservoir, onder een achtkantig, afgeknot tentdak, waarop een zwaailicht voor het luchtverkeer (buiten gebruik). Bij de inspringende zijden op de begane grond een zeszijdig uitbouwtje met venster (aan oostzijde met deur) en ervoor aan weerszijden een zeskantige pijler, die door een hoekig uitspringend tuinmuurtje verbonden is met de meest nabije pijler van het volgende uitbouwtje. In de inspringende zijden zes smalle vensters, waaronder een vensterbank met waterspuwer; in elk der zijden van het achtkant rond het waterreservoir een smal, hoog 6-ruits venster. Qua vormgeving, materiaalkeuze en bestemming onlosmakelijk onderdeel van het radiozendstation "Kootwijk". De watertoren wordt gevoed uit twee nabijgelegen putten. Boven elk der putten is een weinig opmerkelijk, vlakgedekt, in baksteen opgetrokken of daarmee bekleed, achtkantig gebouwtje opgetrokken. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 46517
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Vooraanzicht van Gebouw A van Radio Kootwijk

Radio Kootwijk is een voormalig zenderpark op de Veluwe dat in de eerste helft van de 20ste eeuw een belangrijke communicatieverbinding vormde tussen Nederland en zijn toenmalige koloniën, met name Nederlands-Indië. Het werd gebouwd vanaf 1918. Ook werden er voor werknemers woningen gebouwd, die samen het gelijknamige dorp gingen vormen.

Bouw zenderpark

In 1917 stond er al een tijdelijk ontvangstation en een tijdelijk zendstation voor draadloze telegrafie op de lange golf op de hoogvlakte Malabar nabij Bandoeng op het Nederlands-Indische eiland Java, voor contact met het moederland. Er moest ook nog een tegenhanger in Nederland worden gebouwd. Na bestudering van verschillende locaties viel de keuze op een stuk Veluwe, een dunbevolkte landstreek. In de beginjaren werd de zender nog "Radio Hoog Buurlo" genoemd, naar het meest nabijgelegen gehucht. Ook werd zowel voor het dorp bij de zender als voor de zender zelf de naam "Radio Assel" gebruikt, eveneens naar een dichtbijgelegen plaats.

Bouw van Gebouw A in 1922
Luchtfoto van het zenderpark, gemaakt tussen 1920 en 1940

Het stuk bos en heide van in totaal 450 hectare groot, aangekocht van Staatsbosbeheer, was in 1917 nog geheel ongeëxploiteerd. Er liep nog geen directe wegverbinding, wat de exploitanten er eind 1918 toe bewoog een smalspoor aan te laten leggen naar halte Assel aan de Oosterspoorweg, waardoor voor de aanvoer van bouwmateriaal verbinding was met de rest van Nederland. Het terrein werd geëgaliseerd, wat inhield dat alle begroeiing werd verwijderd om zo een ongestoorde 'zendcirkel' te kunnen hebben. Toen het goederenvervoer intensiever werd, werd ook een (normaal) spoor aangelegd naar Station Kootwijk, eveneens aan de Oosterspoorweg. Dit spoor bleef tot 1947 bestaan. Tegenwoordig is het tracé van deze spoorlijn een geasfalteerd pad: het westelijke deel van de Radioweg.

Er werd een grote antenne gebouwd, bestaande uit koperen kabels die met elkaar verbonden waren en die hingen aan zes 212 meter hoge masten, en koperen kabels onder de grond. In het hart van dit systeem werd een radiostation gebouwd. Dit werd ondergebracht in een gebouw van gewapend beton, ontworpen door de architect van de Amsterdamse school Julius Luthmann (1890-1973). De architect heeft zich voor het ontwerp van het hoofdgebouw, Gebouw A, laten inspireren door het zendstation van Telefunken in het Duitse Nauen en dankzij zijn belangstelling in de Egyptische mythologie ook door een sfinx. De vorm van dit mythische wezen is er, met name vanuit de lucht, in te herkennen. De bekendste bijnaam van het gebouw is 'de Kathedraal'.

Gebruik zender

In 1923 begon de P&T, voorloper van de P.T.T., met draadloze transoceanische telegrafie via de lange golf. De machinezender van het Duitse bedrijf Telefunken werd "Lange Gerrit" genoemd. Deze naam was afgeleid van de laatste letter van de internationale roepcode van de zender (PCG) en de extreem lange golflengte die werd gehanteerd (17,85 kilometer). Lang heeft het zenden op basis van de lange golf echter niet geduurd: zo'n twee jaar. Op 28 februari 1928 was een radiotelefonische verbinding tot stand gebracht, waarbij men gebruikmaakte van de korte golf. Hiervoor werden drie gebouwtjes opgericht voor de veel kleinere kortegolfzenders, op de Hoog Buurlose heide, ongeveer 1½ km ten zuidoosten van de oude zender. Op 7 januari 1929 werd op het hoofdkantoor van de toenmalige P&T in Den Haag de radiotelefoondienst officieel geopend voor het publiek door koningin-moeder Emma (niet door koningin Wilhelmina, zoals vaak wordt gedacht).[1][2] Na deze gebeurtenis werden de woorden "Hallo Bandoeng, hier Den Haag" legendarisch. Nu kon het Nederlandse publiek met Nederlands-Indië bellen. Zo'n gesprek was een hele gebeurtenis. Men moest ervoor naar een zogeheten Indië-cel in een telegraafkantoor in een van de vier grootste steden van Nederland komen en kon dan voor 33 gulden, wat toen een heel vermogen was, een gesprek van minimaal drie minuten voeren, elf gulden voor iedere extra minuut. In september 1935 werd een 'versterkte' omroepzender in gebruik genomen voor landelijk gebruik, met een golflengte van 1875 meter en een vermogen van 120 kilowatt.

De zender arriveert in april 1947 per trein om teruggeplaatst te worden

In de Tweede Wereldoorlog werd de langegolf-machinezender door de Duitse bezetter gebruikt voor eenrichtingsverkeer met de onderzeeboten van de Kriegsmarine in de Atlantische Oceaan. Ook plaatste de Wehrmacht luchtafweergeschut op de gebouwen en breidden ze P.T.T.-gebouwen uit, onder andere met schuilkelders. Op 6 en 7 april 1945, toen Canadese bevrijdingstroepen in aantocht waren, werden de zendmasten opgeblazen. Ook hadden de Duitsers alle zendapparatuur vernield, voor zover die er nog stond (delen van de installaties waren meegenomen naar Duitsland). Ze probeerden tevens Gebouw A in één klap te vernielen, door er een mast overheen te laten vallen.[2] Het gebouw van gewapend beton liep echter geen schade op. Na de bevrijding moest de PTT met nieuwe apparatuur en masten beginnen. Echter, in de Sovjet-bezettingszone in Duitsland werd de gehele geroofde zenderinstallatie teruggevonden. Veertien wagons brachten in april 1947 het materieel terug op het zendstation.[3]

Door de ontwikkeling van nieuwe telecommunicatietechnieken zoals satellietverbindingen verloor Radio Kootwijk in de loop van de 20e eeuw zijn positie als belangrijk radioverbindingspunt. Op 14 oktober 1966 werd de noordelijke van de twee overgebleven zendmasten met explosieven neergehaald.

Radio-astronomisch onderzoek

In de jaren 50 van de twintigste eeuw werd door de P.T.T. de organisatie "Ionosfeer-onderzoek en Radio-Astronomie" (IRA) opgericht. Deze had als doel onderzoek te doen naar straling die vanuit het heelal en met name vanaf de zon, in de ionosfeer, hoog in de dampkring, terechtkomt. De communicatie via de zogenaamde korte golf kan plaatsvinden over grote afstanden doordat de ionosfeer het radiosignaal reflecteert. Een bepaalde klasse van zonnevlammen die vrijkomen bij uitbarstingen op de zon, heeft een zodanige invloed op de aarde dat radioverkeer wordt verstoord. Daarom wilde de P.T.T. dergelijke storingen zo snel mogelijk kunnen opsporen, om 'bedreigde' radio-uitzendingen snel om te leiden dan wel naar een andere golflengte om te schakelen. Hiertoe werd enkele honderden meters ten zuidoosten van het dorp een zogeheten Würzburg Riese, een door de verdreven Duitsers in de Noordzeeduinen achtergelaten draaibare schotelantenne opgesteld.

Op korte afstand daarvan werd een kuil gegraven waarin een eveneens parabolische antenne (maar dan vast gepositioneerd) werd aangebracht. Deze antenne diende voor onderzoek naar het Melkwegstelsel en werd door de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO) gehuurd van de IRA. Onder meer de befaamde sterrenkundige Jan Hendrik Oort heeft belangrijk onderzoek gedaan met behulp van deze installatie. In 1955 kwam een eind aan het onderzoek op deze locatie.[4]

Na het zenden

In maart 1980 werd de laatste en grootste zendmast (212 m hoog) neergehaald. In 1999 verloor het park elke zendfunctie. In 2001 werd alle zenderapparatuur uit de gebouwen gehaald waarna het terrein in 2004 door de Dienst Landelijk Gebied (DLG) in opdracht van de Nederlandse Staat werd aangekocht van KPN (de opvolger van de PTT). Ongeveer 400 van de aangekochte 450 hectare werd direct overgedragen aan Staatsbosbeheer, de eigenaar van het terrein vóór 1918. Vijftig hectare met daarop ongeveer 15 heel diverse gebouwen bleef in eigendom van DLG. Deze ging op zoek naar een nieuwe eigenaar/exploitant voor de gebouwen.

De grote hal van Gebouw A is nu in gebruik voor exposities, voorstellingen e.d.

Eind 2005 werd het vier kilometer lange hekwerk rond het terrein van het voormalig zenderpark verwijderd, waardoor wandelaars, fietsers en wild na 80 jaar weer vrij toegang hadden tot dit stuk Veluwe, totaal 450 hectare groot. Na de opening van het terrein vonden verschillende incidenten plaats. In maart 2006 werd Gebouw H, ofwel Hotel Radio Kootwijk, door brand zwaar beschadigd. Eind april van dat jaar gebeurde hetzelfde met Gebouw F, het voormalige directiegebouw. In beide gevallen was sprake van brandstichting.[5]

Begin november 2008 wees de zogeheten Bestuurlijke Begeleidingscommissie Radio Kootwijk (BBC), Staatsbosbeheer aan als de partij die beheerder en eigenaar van het complex zou moeten worden. De Apeldoornse gemeenteraad en de dorpsraad van Radio Kootwijk schaarden zich achter dit plan, alsmede Staatsbosbeheer (SBB) zelf. Op 10 december 2009 nam Staatsbosbeheer het zendcomplex voor 1 euro over van de Dienst Landelijk gebied, waardoor het terrein na een eeuw terug was bij de oorspronkelijke eigenaar. Het koopcontract werd in een feestelijke ceremonie in Gebouw A getekend.

Op 18 februari 2010 besloot de gemeenteraad van Apeldoorn dat zendstation en dorp Radio Kootwijk een door de rijksoverheid beschermd dorpsgezicht zouden worden.

Cultuur

Het hoofdgebouw van het voormalig zenderpark, Gebouw A, is een rijksmonument. Het gebouw in art-deco-stijl, met sculpturen van beeldhouwer Hendrik van den Eijnde, is een mengvorm van de Berlijnse en de Amsterdamse School. Het diende als decor voor de Amerikaanse film Mindhunters (uitgebracht 2004) en de Nederlandse film Ver van familie (opnames in 2007). Ook werden er diverse videoclips opgenomen. Het gebouw dient vooral als locatie voor evenementen. Eerder had de Nederlandse zanger Willy Derby een hit met het nummer "Hallo Bandoeng". Deze titel is een verwijzing naar de bovengenoemde woorden waarmee Emma de radiotelefoondienst met Nederlands-Indië opende.

Gebouwen op het voormalige zenderpark

Verlaten kortegolfzender

Het zenderpark bestond uit de volgende gebouwen:

Zie ook

Externe links


Monumenten in de buurt van Radiozendstation Kootwijk: gebouw A en watertoren in Radio Kootwijk

50 KV-Station

Radioweg
Hoog Soeren (Gemeente Apeldoorn)
Omschrijving onderdeel 1: 50 KV-STATION Inleiding 50 kv-station uit de periode 1923-1931 naar ontwerp van architect Hendrik Fels (1882-196..

Gebouw C: zendgebouw met koelvijver

Turfbergweg
Radio Kootwijk (Gemeente Apeldoorn)
Inleiding ZENDGEBOUW (C) met KOELVIJVER gebouwd in 1929 in een zakelijk expressionistische bouwstijl als eerste van drie identieke zendgeb..

Gebouw D: zendgebouw met koelvijver

Turfbergweg
Radio Kootwijk (Gemeente Apeldoorn)
Inleiding ZENDGEBOUW (D) met KOELVIJVER gebouwd in 1930 in een zakelijk expressionistische bouwstijl als laatste van drie identieke zendge..

Gebouw E: zendgebouw met zwembadhuisje

Turfbergweg
Radio Kootwijk (Gemeente Apeldoorn)
Inleiding ZENDGEBOUW (E) met KOELVIJVER en ZWEMBADHUISJE gebouwd in 1929 in een zakelijk expressionistische bouwstijl als onderdeel van dr..

Electriciteitsmasten

Radioweg
Hoog Soeren (Gemeente Apeldoorn)
Omschrijving onderdeel 2: TWEE ELECTRICITEITSMASTEN Omschrijving Twee metalen ELEKTRICITEITSMASTEN op betonnen voet, waarvan twee uit 1926..

Kaart & Routeplanner