Meer dan 63.000 rijksmonumenten


In boogvorm gebouwde reeks winkelwoningen (van vier bouwlagen) met uitgebouwde galerij op de beganegrond en entresol, en met bovenwoningen verdeeld over twee bouwlagen en kapverdieping. Opgetrokken in .. in Amsterdam

Woonhuis

Raadhuisstraat 21
1016DB Amsterdam
Noord Holland

Bouwjaar: 1898
Architect: A.L. van Gendt


Beschrijving van In boogvorm gebouwde reeks winkelwoningen (van vier bouwlagen) met uitgebouwde galerij op de beganegrond en entresol, en met bovenwoningen verdeeld over twee bouwlagen en kapverdieping. Opgetrokken in ..

In boogvorm gebouwde reeks winkelwoningen (van vier bouwlagen) met uitgebouwde galerij op de beganegrond en entresol, en met bovenwoningen verdeeld over twee bouwlagen en kapverdieping, opgetrokken in baksteen, met veelvuldig gebruik van natuurstenen decoraties - veelal naar de opdrachtgeefster verwijzend - in eclectische trant naar ontwerp van A.L. van Gendt ten behoeve van de levensverzekeringsmaatschappij "Utrecht" en voltooid in 1898, blijkens aan beide korte zijden van de galerij aangebrachte gedenkstenen met vergulde inscriptie. De panden zijn aaneengerijd onder een evenwijdig met de gebogen rooilijn geplaatst, met leien gedekt, afgeplat schilddak, waarop beurtelings topgevels met insteekkappen (nrs 21, 27, 31, 37 - verhoogd met eigen zadeldak - 43, 47), lage bakstenen balustrades met boogvormige openingen (nrs 25, 33, 41, 49) en loggia's met drie op deelzuiltjes en balustrade in natuursteen rustende bogen en attiek (23, 29, 35, 39, 45, 51) aansluiten, die elk door natuurstenen beelden van fabeldieren - ontleend aan gotische waterspuwers en al dan niet van wapenschilden voorzien - worden bekroond; de nrs 21 en 53 bezitten een later aangebrachte houten serie in de top. Elk pand is op de beganegrond voorzien van een houten winkelpui op natuurstenen sokkel met afgeronde hoeken en in Jugendstilvormen gebeeldhouwde omlijsting alsmede de houten toegangsdeur met verdeeld bovenlicht met bolle ruiten uit de bouwtijd (met uitzondering van het gewijzigde nr 25), en van boogvormig afgesloten vensters in reliefnissen met gevarieerde baksteen - beurtelings smal, breed, smal op de entresol; de door de lage balustrades afgesloten panden bezitten elk voorts drie French windows met van bolle ruiten voorzien bovenlicht in reliefnissen met gevarieerde baksteen op de eerste verdieping, en drie T-vensters met driedelig bovenlicht en van siermetselwerk voorziene spaarbogen op de tweede verdieping (de nrs 21 en 53 echter met twee vensters); de door een loggia afgesloten panden bezitten op de eerste verdieping in het midden balcondeuren in de door driepasachtige omlijsting bekroonde bovenlichten met bolle ruiten en te weerszijden twee vensters met gehalveerde reliefnissen, en op de tweede verdieping een gemetselde erker met drie rechtafgesloten vensters met natuurstenen blokken en -banden; de door puntvormige topgevels bekroonde panden hebben dezelfde vensters op de tweede verdieping als zojuist beschreven, en op de derde verdieping een houten driezijdige erker op natuurstenen consoles en voorzien van kroonlijst en tandlijst, en in de door twee hoekpijlertjes geflankeerde top een vijfdelige vensterpartij in een van natuurstenen blokken voorziene boognis, welke bij het hogeropgaand middenpand (nr 37) als loggia is uitgevoerd, waarbij voorts op de derde verdieping een boogvormig afgesloten vensternis de erker vervangt. De over het trottoir uitgebouwde galerij wordt door natuurstenen bundelpijlers op sokkels, met teerlingkapitelen, in zeventien vakken verdeeld en wordt in de lengterichting door een troggewelf overkluisd en in de dwarsrichting door gemetselde schoorbogen met natuurstenen blokken, aan de straatzijde voorzien van scheibogen met siersmeedwerk waarop het glazen lessenaarsdak rust; de middentravee bij nr 37 bevat een opengewerkte poort met van balustrade voorzien balcon, in natuursteen twee galerijgedeelten te weerszijden bezitten eveneens een balcon, doch met in Jugendstiltrant uitgevoerde smeedijzeren hekken, van elkaar gescheiden door gemetselde schuttingen met natuursteenbanden; bij de ingangen wordt de galerij bekroond door draakfiguren en wapenschilden. De hoekpanden zijn in vergelijkbare trant uitgevoerd, doch hebben geen galerij nr 21/Herengracht 194 bezit aan beide zijden een topgevel, en voorts aan de Herengrachtzijde een gekoppelde ingang; op de gedeeltelijk afgeschuinde hoek twee gevleugelde fabeldieren met wapenschild in natuursteen; nr 55 (voorheen 53)/Keizersgracht 197 bezit een afgeronde hoek met van initialen voorzien wapenschild die boven het ronde balcon op de entresol bij de verdieping is afgeschuind en tenslotte door een ronde hoektoren met leien spits en afgeronde dakvensters en windwijzer wordt bekroond; de gevel aan de Keizersgracht wordt afgesloten met een topgevel, te rechterzijde geflankeerd door een gebeeldhouwde haan. Het pand Keizersgracht 197 is eveneens in vergelijkbare trant uitgevoerd, met op de beganegrond een natuurstenen winkelpui, en gekoppelde ingang met stoep en rondboogvormig bovenlicht te rechterzijde, twee rondboogvensters in reliefnissen op de entresol; een balcon in het midden en vier rondboogvensters in reliefnissen op de eerste verdieping, en vier rechtafgesloten vensters met boognissen en balustrade op de tweede verdieping. Het pand Keizersgracht 199 bezit eveneens een gekoppelde ingang met stoep, waarboven gemetselde balcons met ijzeren hek op beide verdiepingen, en voorts een topgevel. Het pand Keizersgracht 201 heeft twee toegangsdeuren te weerszijden van een groot boogvormig venster in reliefnis met in Jugendstiltrant uitgevoerd raamhek op de beganegrond; op de eerste verdieping drie rondboogvensters en ijzeren balcons op natuurstenen consoles waarboven een geschilderde plaquette met naamvermelding, en in de top een vijfdelig boogvormig venster met spaarvelden. Complex van winkelwoningen en galerij in voor de tijd kenmerkende toepassing van aan verschillende stijlen ontleende motieven, en diverse naar de opdrachtgeefster verwijzende decoraties, vermengd met eigentijdse vormen tot een karakteristiek, samenhangend geheel, tot standgekomen als gevolg van de in 1894 gerealiseerde doorbraak van de Raadhuisstraat. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 46505
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van In boogvorm gebouwde reeks winkelwoningen (van vier bouwlagen) met uitgebouwde galerij op de beganegrond en entresol, en met bovenwoningen verdeeld over twee bouwlagen en kapverdieping. Opgetrokken in .. in Amsterdam

Pand met zevenraams zandstenen gevel onder rechte lijst met triglyfen en wapens, waarop een attiek

Keizersgracht 203
Amsterdam
Pand met zevenraams zandstenen gevel onder rechte lijst met triglyfen en wapens, waarop een attiek (begin XVIII); deuromlijsting uit de bouw..

Pand met vierraamsgevel onder rechte lijst met consoles, triglyfen en attiek zeven louis

Keizersgracht 205
Amsterdam
Pand met vierraamsgevel onder rechte lijst met consoles, triglyfen en attiek (plm 1750) Gebeeldhouwde stoep (plm 1750), zeven Louis XIV fles..

Pand met gevel met gesneden deur- en vensteromlijstingen en gebeeldhouwde kelderpui onder rechte daklijst

Keizersgracht 207
Amsterdam
Pand met gevel met gesneden deur- en vensteromlijstingen en gebeeldhouwde kelderpui (begin XVIIIc), onder rechte daklijst (XIX A ?). Empire ..

't Binnenhuis

Raadhuisstraat 46
Amsterdam
Inleiding Een in 1906-1907 tot stand gekomen WINKEL/KANTOOR. Gebouwd in opdracht van de Levensverzekerings-maatschappij 'De Utrecht', die o..

Pand met vierraamsgevel onder rechte gesneden lijst met rijke verhoging en balustrades waarin empire deur

Keizersgracht 209
Amsterdam
Pand met vierraamsgevel onder rechte gesneden lijst met rijke verhoging en balustrades (XVIIIb); zandstenen deuromlijsting (gewijzigd XIXa),..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)