Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Terrein met overblijfselen van de voorm. Liauckemastate in Sexbierum

Archeologie

bij Liauckamalaan 2 Liauckemalaan 02 3 bij Liauckamalaan 2
8855ZA Sexbierum (gemeente Franekeradeel)
Friesland

Bouwjaar: 13e eeuw 1300 13e eeuw


Beschrijving van Terrein met overblijfselen van de voorm. Liauckemastate

Terrein waarin overblijfselen van de Liauckema State. Datering: 13e eeuw. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 46211
Laatste wijziging: 2014-10-12 09:49:28.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Terrein met overblijfselen van de voorm. Liauckemastate in Sexbierum

Daglonershuisje in baksteen met staafankers onder met pannen belegd schilddak met dakkapel, topschoorsteen en uileborden

Liauckamaleane 4
Sexbierum (Gemeente Franekeradeel)
Niet meer geheel oorspronkelijk 19e eeuws daglonershuisje, opgetrokken uit baksteen en gedekt door een met pannen belegd schilddak, waarin d..

Poortgebouw van de voorm. Liauckama State

Liauckamaleane 2
Sexbierum (Gemeente Franekeradeel)
Poortgebouw van de voormalige Liauckemastate. 17e eeuws poortgebouw -datering 1604 in sluitsteen aan ingangszijde- dat oorspronkelijk de toe..

Kop-hals-rompboerderij in gele Friese steen op het terrein van de voorm. Liauckama State

Liauckamaleane 2
Sexbierum (Gemeente Franekeradeel)
19e eeuwse (1862), uit gele friese steen opgetrokken, kop-hals-rompboerderij, waarvan kop en hals worden gedekt door met pannen belegde zade..

Latsmastate

Latsmaleane 1
Sexbierum (Gemeente Franekeradeel)
Latsma State. Grote boerderij waarvan het voorhuis blokvormig onder omgaand schilddak. Ingang in het midden (later gedicht) tussen gegroefde..

Terp

bij hoek Van Hottingawei-Breed Plak Hottingawei bij hoek Van Hottingawei-Breed Plak
Pietersbierum (Gemeente Franekeradeel)
Terp. Vermoedelijk middeleeuws. (Gedeeltelijke bescherming: zie bijlage C op 7e vervolgblad).

Kaart & Routeplanner