Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Bastion Le Roi in 's Gravenhage

Gebouw

Hooftskade 1
2526KA 's Gravenhage
Zuid Holland

Bouwjaar: 1867 1867 1867


Beschrijving van Bastion Le Roi

Inleiding. Voormalig Diaconie weeshuis uit 1867, gebouwd in een sobere eclectische baksteenarchitectuur naar ontwerp uit 1862 van de architect E. Saraber, in opdracht van de Nederduitsche Hervormde Gemeente. Verbouwd in 1925-1926 door de architect G. van Hoogevest. Het weeshuis hield zijn oorspronkelijke functie tot 1942. In 1991-1992 is het, met behoud van het de oorspronkelijke structuur, verbouwd tot appartementencomplex. NB. De nieuwbouw aan de achterzijde is van bescherming uitgesloten. Omschrijving. Voormalig weeshuis, bestaande uit drie vleugels op U-vormige plattegrond. Het gebouw telt twee bouwlagen, deels onder zinken kappen. De bouwlagen worden door een geprofileerde cordonlijst van elkaar gescheiden. De voorgevel is aan de Hooftskade gesitueerd. De vleugel langs de Koningstraat, oorspronkelijk van gelijke lengte als de tegenovergelegen vleugel, is in 1925-1926 aanmerkelijk ingekort. De voorgevel bezit een naar voren springend middenpaviljoen en twee eveneens naar voren springende zijpaviljoens die worden bekroond door deels bakstenen frontons met oculi. Het middenpaviljoen heeft een attiekverdieping. Het gebouw bezit een hardstenen plint en bakstenen gevels, met uitzondering van de gepleisterde middenas van het middenpaviljoen. Hierin bevindt zich de getoogde ingangspoort en daarboven een venster met fronton op consoles. De vensters zijn vijftienruitsschuifvensters. Van de gevel aan de kant van de Koningstraat zijn de beide uiteinden en het middendeel als risaliet uitgebouwd; de uiteinden worden bekroond door frontons, voorzien van glas. Het hoofdtrappehuis in het middenpaviljoen aan de Hooftskade bezit een dubbele bordestrap, tegelvloer en lambrizeringen van geglazuurde baksteen uit de bouwtijd. De vensters met glas-in-lood die de lichtinval vanaf de achterzijde verzorgen dateren van de verbouwing uit 1925-1926. Het terrein wordt aan de kant van de Hooftskade afgesloten door een gietijzeren hekwerk. Waardering. Gebouw van architectuurhistorisch waarde als voorbeeld van de sobere eclectische baksteenarchitectuur; typologisch waardevol als laatst overgebleven en gaaf bewaard voorbeeld van een voormalig weeshuis in Den Haag. Cultuurhistorisch van belang als voorbeeld van kerkelijke liefdadigheidsarchitectuur uit het derde kwart van de 19e eeuw. Een toegevoegde waarde is de belangrijke stedebouwkundige situering aan de buitenzijde van de singelgracht. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 459784
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Bastion Le Roi in 's Gravenhage

Heilige Geesthofje

Paviljoensgracht 51
's Gravenhage
Heilige Geesthof, gesticht in 1616, zeldzaam gaaf voorbeeld van een vroeg 17e eeuws hofje, bestaande uit vier vleugels om een binnenplein, a..

Standbeeld Baruch de Spinoza

Paviljoensgracht z.n.
's Gravenhage
Standbeeld van Spinoza uit 1880 door F.Hexamer, van algemeen belang wegens oudheidkundige en kunsthistorische waarde.

Pand met gevel met kroonlijst op rococo-consoles

Lange Beestenmarkt 94
's Gravenhage
Pand met gevel met kroonlijst op rococo-consoles.

Spinozahuis

Paviljoensgracht 72
's Gravenhage
Pand met 17e eeuws ingezwenkte, recht afgedekte halsgevel. Sterfhuis van Spinoza.

Pand met verdieping onder schilddak gedekt met pannen

Nieuwe Molstraat 26
's Gravenhage
Pand met verdieping onder schilddak gedekt met pannen. De Lod.XVI voorgevel heeft tevens een lage zolderverdieping met 4-ruits vensters en i..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)