Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voormalige Hoogduitsche Synagoge in 's Gravenhage

Kerkelijk Gebouw

Wagenstraat 103
2512AS 's Gravenhage
Zuid Holland

Bouwjaar: 1843-44 1843 1843-44


Beschrijving van Voormalige Hoogduitsche Synagoge

Inleiding. Voormalige Hoogduitsche Synagoge uit 1843-1844 van de Nederlands-Israelitische Gemeente in neo-classicistische stijl naar ontwerp van de architect A. Roodenburg. Het pand is niet in de rooilijn van de Wagenstraat gesitueerd maar ligt vrij op een achter de Wagenstraat gelegen binnenterrein. Sedert 1979 is het in gebruik als moskee van de Turks-Islamitische Vereniging. NB. De voor de functie als moskee recentelijk voor de voormalige synagoge geplaatste minaretten vallen buiten de bescherming. Omschrijving. Voormalige synagoge op rechthoekige plattegrond bestaande uit een bouwlaag onder een met pannen gedekt schilddak. De in schoon metselwerk opgetrokken gevels zijn sober uitgevoerd. Tegen de voorgevel, die door een bakstenen fronton met oculus wordt bekroond, is een zuilenportiek bestaande uit twee paar Toscaanse zuilen met hoofdgestel en fronton. De zuilen hebben hardstenen basementen en gepleisterde bakstenen schachten. Aan weerszijden van deze portiek wordt de gevel horizontaal geleed door een hoofdgestel. Op de hoeken in baksteen gebosseerde versieringen. Ingangen met dubbele deuren en hoofdgestellen in de portiek en aan weerskanten daarvan. In de gevel twee natuurstenen gevelstenen met jaartallen. De zijgevels bezitten langgerekte rondboogvensters met glas-in-lood. Het inwendige is een gepleisterde eenbeukige ruimte met aan een der lange zijden en aan de korte zijden galerijen met houten balustraden. De middenruimte wordt overdekt door een gestucadoord koofplafond met steekkappen. Boven de galerijen gestucadoorde houten ribloze kruisgewelven. Aan de beide smalle kanten worden de galerijen van de hoofdruimte gescheiden door slanke Ionische zuilen met entablementen; aan een der lange zijden dubbele pilasters met Ionische kapitelen, aan de andere lange zijde tussen de galerij en de middenruimte pijlers die elk versierd zijn met dezelfde paarsgewijs geplaatste Ionische pilasters. Waardering. Voormalige synagoge van cultuurhistorisch belang vanwege de hieraan verbonden herinnering aan de Nederlands-Israelitische Gemeente. Het is architectuurhistorisch en typologisch waardevol als een zeldzaam en gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een synagoge in neo-classicistische stijl. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 459778
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Voormalige Hoogduitsche Synagoge in 's Gravenhage

Pand van harmonische architectuur met kroonlijst - deuromlijsting met gesneden fries

Nieuwe Molstraat 11
's Gravenhage
19e eeuws pand van harmonische architectuur met kroonlijst - deuromlijsting met gesneden fries.

Pand met gevel met rechte kroonlijst

Wagenstraat 113
's Gravenhage
Pand met 18e eeuwse gevel met rechte kroonlijst.

Pand met ingezwenkte halsgevel

Wagenstraat 115
's Gravenhage
Pand met ingezwenkte halsgevel met jaartalstenen: Anno 1683.

Pand met gevel met rechte kroonlijst

Wagenstraat 117
's Gravenhage
Pand met 18e eeuwse gevel met rechte kroonlijst.

Pand met Lodewijk XIV gevel met rechte kroonlijst op gesneden consoles en versierde deuromlijsting

Wagenstraat 119
's Gravenhage
Pand met Lodewijk XIV gevel met rechte kroonlijst op gesneden consoles en versierde deuromlijsting.

Kaart & Routeplanner

Route naar Voormalige Hoogduitsche Synagoge in 's Gravenhage

Foto's (7)