Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voormalig kantoor van de Nederlandsche Handelsmaatschappij in 's Gravenhage

Gebouw

Kneuterdijk 1
2514EM 's Gravenhage
Zuid Holland

Bouwjaar: 1920-24 1920 1920-24
Architect: M.A. van Nieukerken; J. van Nieukerken Nieukerken, Marie, van M.A. van Nieukerken; J. van Nieukerken


Beschrijving van Voormalig kantoor van de Nederlandsche Handelsmaatschappij

Inleiding. Voormalig kantoor uit 1920-1924 van de Nederlandsche Handelsmaatschappij op de hoek van de Kneuterdijk en Lange Vijverberg, gebouwd in op de 17e-eeuwse noord-Nederlandse renaissance geinspireerde stijl naar ontwerp van de architecten J. en M.A. van Nieukerken. De huidige bestemming van het pand is filiaal van de Algemene Bank Nederland. Omschrijving. Het in baksteen opgetrokken gebouw op rechthoekige plattegrond bestaat uit een souterrain, drie bouwlagen en een hoog, omlopend schilddak, gedekt met leien en bekroond door vierkante schoorstenen. De breedte van de gevel aan de Kneuterdijk bedraagt negen vensterassen; de breedte van de gevel aan de Lange Vijverberg is dertien vensterassen. Beide gevels bezitten brede middenrisalieten met boven de kroonlijst attiekvormige, brede dakkapellen, gedekt door frontons met cartouches. In het dak bevinden zich houten dakkapellen met kruiskozijnen en frontons. De verdiepingen worden gescheiden door geprofileerde natuurstenen waterlijsten; natuursteen is ook toegepast voor de vensterlateien, de omlijsting van de hoofdingang, het brede balkon tegen de gevel aan de Lange Vijverberg en de gebeeldhouwde onderdelen. Alle vensters bezitten ontlastingsbogen en kruiskozijnen; boven het driedelige middenvenster van de eerste verdieping is een gebeeldhouwd wapenschild met vrouwefiguren aangebracht. De hoofdingang vertoont pilasters en een boogomlijsting in bossagewerk, als sluitsteen fungeert een gebeeldhouwde Hermeskop en het bekronende fronton bezit een sculpturale vulling. Het brede balkon op de eerste verdieping van de middenrisaliet in de gevel aan de Lange Vijverberg bezit een gebeeldhouwde balustrade en wordt gedragen door natuurstenen consoles. De gevels bevatten voorts sierankers. Het interieur bevat onder meer een vestibule met trap, een imposante lokethal die wordt voorafgegaan door een voorhal van waaruit men links het trappenhuis bereikt, alles uitgevoerd in marmer en kostbare houtsoorten in neo-Lodewijk XIV-stijl. De grote lokethal bezat oorspronkelijk een hoge vide die bij een verbouwing in de jaren zeventig is dichtgezet. De vloeren van de voorhal, lokethal en trappenhuis zijn uitgevoerd in marmer; dit materiaal is ook toegepast voor de benedendelen van de pijlers en de zuilen met hun Corinthische kapitelen rond de lokethal. De wanden zijn witgepleisterd en het stucwerk vertoont neo-Lodewijk XIV-vormen. Het trappenhuis bezit eveneens gepleisterde wanden en stucversieringen in deze stijl, die ook is aangewend voor de balusterleuning van de trap. Waardering. Het pand is architectuurhistorisch van belang als karakteristiek voorbeeld van representatief-historiserende, aan de noord-Nederlandse renaissance ontleende stijl, zoals de gebroeders Van Nieukerken die tot in de jaren twintig van de twintigste eeuw toepasten. Cultuurhistorische waarde ontleent het pand aan het feit dat hier het hoofdkantoor van de Nederlandsche Handelsmaatschappij was gevestigd. Een toegevoegde waarde is de markante stedebouwkundige situering op de hoek van de Kneuterdijk en Lange Vijverberg. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 459722
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Voormalig kantoor van de Nederlandsche Handelsmaatschappij in 's Gravenhage

Voormalig logement van de Vijf Steden, tegenwoordig kantoor Raad van State

Kneuterdijk 22
's Gravenhage
In het laatste kwart van de 17e eeuw opgetrokken als HUIS van de heren Van Wassenaar, diende van 1748-1795 als hotel van de afgevaardigden v..

Winkelpand in de stijl van de "Um 1800-Bewegung"

Kneuterdijk 2
's Gravenhage
Inleiding. Winkelpand op de hoek van de Kneuterdijk en de Plaats in de stijl van de "Um Achtzehnhundert Bewegung", gebouwd in 1908 naar on..

Johan de Witt-huis

Kneuterdijk 6
's Gravenhage
Voornaam WOONHUIS uit pl.m. 1650 met rijk versierde middenpartij - zeer belangrijk 18e-eeuw interieur - aansluitend tuinmuur langs de Hertog..

Pand met gevel met rechte kroonlijst

Lange Vijverberg 3
's Gravenhage
Pand met vroeg 19e eeuwse gevel met rechte kroonlijst.

Pand met gevel in Lodewijk XIV-stijl

Plaats 24
's Gravenhage
Pand met Lodewijk XIV gevel met kroonlijst op gesneden consoles, onderpui gemoderniseerd.

Kaart & Routeplanner


Foto's (6)