Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voormalige Hogere Burger School in 's Gravenhage

Gebouw

Bleijenburg 38
2511VD 's Gravenhage
Zuid Holland

Bouwjaar: 1873-84 1873 1873-84


Beschrijving van Voormalige Hogere Burger School

Inleiding. Door een ruim voorplein met hek van de straat gescheiden schoolgebouw, naar ontwerp van B. Reinders, later adjunct-directeur van Gemeentewerken, gebouwd in 1873-1874 in eclectische, op de Venetiaanse renaissance geinspireerde, stijl. Vanaf 1874 huisvestte dit gebouw de "Eerste Gemeentelijke Hoogere Burger School met vijfjarigen cursus", die in 1865 was opgericht. NB. De omvangrijke uitbreidingen aan de achterzijde, daterend uit 1912 en 1950, zijn niet in de bescherming begrepen. Omschrijving. Rechthoekig gebouw van drie bouwlagen, ter breedte van drie brede vensterassen. De rijk gedetailleerde voorgevel is gecementeerd en bezit in natuursteen gebeeldhouwde decoratieve details. De gevel wordt verticaal geleed door verdiepte pilasters per verdieping en bezit tussen de verdiepingen krachtig geprofileerde lijsten. De pilasters van parterre en eerste verdieping dragen met eierlijsten versierde kapitelen. De pilasters op de eerste verdieping bezitten bovendien gebeeldhouwde festoenen tegen de basementen. De rondboogvensters, in parterre en eerste verdieping een per travee en in de bovenste verdieping paarsgewijs gekoppeld, vertonen geprofileerde bogen met sluitstenen, opgaande van pilasters. In de boogzwikken van de vensters in parterre en eerste verdieping zijn gebeeldhouwde vullingen aangebracht. De attiek boven de fors geprofileerde kroonlijst bezit boven het middendeel een gebogen fronton waarin een door gebeeldhouwde acanthusranken omgeven wapenschild met kroon. Op het fronton en op de hoeken van de attiek staan siervazen met onder andere maskerkoppen. De dubbele voordeur is versierd met panelen en bezit in het boogveld een bovenlicht. Het voorplein wordt van de straat gescheiden door een ijzeren hekwerk op hardstenen plint en met in natuursteen gebosseerde hekpijlers. Het interieur omvat een driebeukige vestibule met gemetselde graatgewelven op zware, bakstenen pijlers. Deze geeft toegang tot de grote hal met pijlers op hardstenen basementen en palmetkapitelen. Tegen de gepleisterde wanden bevinden zich pilasters. De hal wordt overdekt door een cassettenplafond. De vloer bestaat uit hardstenen tegels. Het trappenhuis links bezit pilasters tegen de wanden, getoogde vensters en nissen en een plafond met ovaal middenstuk. Langs de trap een houten balusterleuning. De bovenhal vertoont dezelfde vormgeving als de benedenhal. Waardering. Het voormalige schoolgebouw met ijzeren hekwerk is cultuurhistorisch van belang vanwege zijn oorspronkelijke functie als "Eerste Gemeentelijke Hoogere Burger School" en wegens de architectuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van op de Venetiaanse renaissance geente eclectische bouwtrant. Hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik zijn gaaf. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 459704
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie

De Eerste Gemeentelijke Hogere Burgerschool was een school voor middelbaar onderwijs in Den Haag. Hij werd in 1865 opgericht, een jaar nadat de eerste Rijks Hogere Burgerscholen in Groningen, Roermond en Tilburg geopend waren.

Geschiedenis

In dit pand op het adres Bleijenburg 38 was tussen 1874 en 1913 de Eerste Gemeentelijke HBS gehuisvest

De school was aanvankelijk gevestigd op het adres Westeinde 47. In 1874 betrok de school een nieuw gebouw op het adres Bleijenburg 38 naar een ontwerp van B. Reinders, architect-directeur van Gemeentewerken.

De Eerste Gemeentelijke Hogere Burgerschool had vanaf het begin een vijfjarige cursus. Tot 1901 werden alleen jongens toegelaten; vanaf dat jaar ook meisjes.

In 1913 verhuisde de school naar een nieuwbouwpand aan de 3de Van den Boschstraat 22. Het gebouw aan het Bleijenburg werd overgenomen door de HBS voor Meisjes. De Eerste Gemeentelijke HBS bleef in de 3de Van den Boschstraat tot de opheffing in 1984. In 1948 werd de school herdoopt in Thorbecke HBS. In 1957 kwam er een gymnasiumafdeling bij en ontstond het Thorbecke Lyceum.

In 1965 werd de 3de Van den Boschstraat omgedoopt. De school kreeg nu het adres Theresiastraat 8 zonder te hoeven verhuizen.

In 1968 fuseerde de school met de Hannie Schaftschool, een ulo. De scholen gingen verder onder de naam Thorbecke Scholengemeenschap. In 1984 werd de school opgeheven.

Een beroemde oud-leerling was Louis Couperus, die tussen 1878 en 1881 de Eerste Gemeentelijke HBS bezocht.

Zie ook

In 1912 werd de eerste Christelijke HBS geopend in een woonhuis aan de Sweelinckstraat.

Externe links


Monumenten in de buurt van Voormalige Hogere Burger School in 's Gravenhage

Algemeen Rijksarchief

Bleijenburg 7
's Gravenhage
Omschrijving Kantoorgebouw van het voormalig Algemeen Rijksarchief (ARA) op rechthoekige plattegrond met een van de lange gevels aan de str..

Algemeen Rijksarchief

Bleijenburg 7
's Gravenhage
Omschrijving Het depotgebouw van het voormalig Algemeen Rijksarchief (ARA) op vierkante plattegrond heeft afmetingen van ca. 30 bij 30 mete..

Deutsche Evangelische Kirche

Bleijenburg 5
's Gravenhage
Inleiding. Eenbeukig neo-gotisch kerkgebouw uit 1860-1861 ontworpen door H. Wentzel uit Berlijn in opdracht van de Deutsche Evangelische Ge..

Magazijn en kantoorpand

Herengracht 9
's Gravenhage
Inleiding. Magazijn en kantoorpand, gebouwd in 1915-1916 naar ontwerp van de architect ir. J. Limburg voor de firma R.S. Stokvis Koninklij..

Pand met oude statige gevel, onderpui ernstig verminkt

Herengracht 13
's Gravenhage
PAND met oude statige gevel uit de eerste helft van de 19e eeuw, onderpui ernstig verminkt.

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)