Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Terp in Leeuwarden

Archeologie

nabij Suderbuorren 6 (Hempens) Suderbuorren 6 nabij Suderbuorren 6 (Hempens)
8900AA Leeuwarden
Friesland

Bouwjaar: omstreeks begin jaartelling 0000 omstreeks begin jaartelling


Beschrijving van Terp

Terp. Datering: omstreeks begin jaartelling. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 45693
Laatste wijziging: 2014-10-12 09:49:28.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Terp in Leeuwarden

Hempenserpoldermolen

Himpensermar 5
Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Poldermolen ten zuiden van Hempens. Monnikmolen uit 1863 van de Hempensermeerpolder, met riet bekleed.

Windmotor Goutum 2

Wergeasterdyk 45
Goutum (Gemeente Leeuwarden)
Inleiding: De AMERIKAANSE WINDMOTOR is een markant herkenningspunt in het open weidegebied tussen Goutum en Swichum. De naar Amerikaans mo..

Stelpboerderij in neo-renaissancestijl

Tearnserdyk 44
Goutum (Gemeente Leeuwarden)
Inleiding STELPBOERDERIJ, in 1904 in Neo-Renaissance Stijl gebouwd aan de oude verbindingsweg van Goutum naar Teerns en Hempens op een lich..

Hervormde kerk

Buorren 5
Warstiens (Gemeente Boarnsterhim)
Inleiding De KERK, die in 1882 door de aannnemer R.K. Sybrandy werd gebouwd, is een ontwerp in Eclectische stijl van de Leeuwarder architec..

Hervormde kerk, baarhuisje en hek

Buorren 5
Warstiens (Gemeente Boarnsterhim)
Inleiding De toegang tot het kerkhof wordt gevormd door een sierlijk ijzeren HEK; op de flank van de kerkterp staat een BAARHUISJE. Beide z..

Kaart & Routeplanner