Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kasteel Amstenrade: paardestallen, poortgebouw en dienstwoning in Amstenrade

Kasteel Buitenplaats

Hagendorenweg 3
6436CR Amstenrade (gemeente Schinnen)
Limburg

Bouwjaar: ca. 1808


Beschrijving van Kasteel Amstenrade: paardestallen, poortgebouw en dienstwoning

PAARDESTALLEN, POORTGEBOUW EN DIENSTWONING. Met de lange ZO-zijde naar de Hagendorenweg gekeerd complex van rode bakstenen paardestallen, poortgebouw en dienstwoning. Het complex, dat overkapt is door een met leien gedekt mansardedak (maasdekking), maakt deel uit van een omsloten hof. De aan de ZW-zijde van dit complex gelegen paardestallen, waarvan de korte ZW-zijde naar het voorplein is gericht, staan voor een groot gedeelte aangegeven op het ontwerp voor het park van Amstenrade uit ca. 1808 van G. Duckers. Het is niet duidelijk of de stallen toen reeds gebouwd waren of alleen in ontwerpvorm bestonden; het grondplan van de niet tot uitvoer gebrachte NO-vleugel van het kasteel staat immers ook op het ontwerp van Duckers aangegeven. Het ontwerp van de paardestallen houdt verband met de compositie van het voorplein en het kasteel. Op het ontwerp van Duckers reiken de stallen aan de ZW-zijde tot de loodlijn van de bakstenen balustrade, die hier de contouren van het voorplein aangeeft en die aansluit aan de NO-zijde van de toen nog geconcipieerde NO-vleugel van het kasteel. Op het Kadastraal Minuutplan van de Gemeente Amstenrade uit ca. 1820-1830 is te zien, dat de paardestallen aan de ZW-zijde tot hun huidige niveau op het voorplein zijn doorgetrokken en tot de loodlijn van de NO-zijde van de hoofdvleugel van Kasteel Amstenrade reiken; kennelijk had men kort voordien definitief het plan laten varen om de NO-vleugel van het kasteel tot uitvoer te brengen. Op het ontwerp van Duckers staan van het complex van stallen, poortgebouw en dienstwoning alleen de stallen aangegeven en reiken deze aan de NO-zijde tot het punt waar het huidige aan de Hagendorenweg gelegen poortgebouw begint. Op het Kadastraal Minuutplan van de Gemeente Amstenrade uit ca. 1820-1830 zijn ook het poortgebouw en de dienstwoning geregistreerd. Ten aanzien van de paardestallen liggen het poortgebouw en de dienstwoning aan de hofzijde iets naar achteren. Het gedeelte van het poortgebouw direct boven de poort is van een eigen overkapping door een mansardedak voorzien, die haaks op het overige gedeelte van de overkapping is geplaatst. De gevel van de dienstwoning en het poortgebouw wordt aan de hofzijde even onder de goot door een stenen kordonlijst onderbroken. Boven de segmentboogvormige poort aan de hofzijde, waarin een dubbele deur, een door een fronton bekroonde dakkapel met 9-ruitsvenster. Aan weerszijden van de poort een dubbele segmentboogvormige deur. In beide rechter deuren een 8-ruitsvenster. Boven deze dubbele deur twee aan de dakkapel boven de poort identieke dakkapellen. In beide deuren links van de poort, die iets smaller zijn dan de dubbele deur rechts van de poort en die aan deze zijde toegang tot de dienstwoning verschaffen, een 5-ruitsvenster. Aan de hofzijde van de dienstwoning twee aan de dakkapel boven de poort identieke dakkapellen. In het vooruitspringende muurvlak rechts van het poortgebouw en de dienstwoning een segmentboogvormig venster met 16-ruitsindeling. De naar het hof gerichte gevel van de paardestallen is door mergelblokpijlers in vlakken geleed, van een hardstenen voeting voorzien en wordt door een mergel-kroonlijst afgesloten, die ter hoogte van de pilasters verkropt. Deuren en vensters aan deze zijde zijn beganegronds segmentboogvormig en hebben mergelomlijstingen. Van links naar rechts een enkele deur met 8-ruitsvenster, een venster met 24-ruitsindeling, twee deuren met 8-ruitsvensters, een 24-ruitsvenster, een 12-ruitsvenster, een dubbele deur met 8-ruitsbovenlicht (per deur), een venster met 9-ruitsindeling, een deur met 8-ruitsbovenlicht en een 9-ruitsvenster. Op de verdieping zeven door een fronton bekroonde dakkapellen met 9-ruitsvensters. Links van de geheel rechts gelegen dakkapel een door de kroonlijst in de gevel verzonken luik onder een gehalveerd met leien gedekt schilddak (maasdekking). Aan de linkerzijde van de naar het hof gerichte gevel van de paardestallen een gietijzeren zadeldak-overkapping (thans door golfplaten gedekt) uit de eerste helft van deze eeuw. De door rechte stijlen gelede zijkanten van de overkapping zijn geheel beglaasd. Aan de NW-zijde is de overkapping aan de zijgevel van de aan het voorplein gelegen voormalige koetshuis (thans woning) bevestigd. Zij(ZW-)gevel: een door drie mergel-blokpilasters in twee travee├źn gelede gevelpartij met hardstenen voeting en afgesloten door een mergel-kroonlijst, die ter hoogte van de centrale pilaster boogvormig naar boven uitzwenkt. In het aldus ontstane veld het bekroonde wapen van De Marchant en d'Ansembourg met wapenlint met de tekst: "Fortitudine et l'Abore." Op de verdieping een dakkapel met 9-ruitsvenster, dat door een fronton wordt bekroond. Straat(Hagendorenweg-)gevel: in de linker gevelhelft drie segmentboogvormige vensters met 12-ruitsvensters en met mergelomlijstingen. In de rechter gevelhelft drie segmentboogvormige vensters met 22-ruitsindelingen, eveneens voorzien van mergelomlijstingen. Op de verdieping boven de laatstgenoemde vensters twee dakkapellen met 9-ruitsvensters, bekroond door een fronton. Ter hoogte van het poortgebouw gaat de gevel naar voren om. In deze vooruitspringende gevel een groep van twee segmentboogvormige 2-ruitsvensters in een omlijsting van mergel. Het gedeelte van het poortgebouw direct boven de segmentboogvormige poort wordt door een fronton met centraal gelegen rond 4-ruitsvenster bekroond. Aan weerszijden van de poort een segmentboogvormig venster met 12-ruitsindeling in mergelomlijsting. Boven het rechter venster een enkele en boven het linker venster twee dakkapellen met 9-ruitsvenster, bekroond door een fronton. Moestuinzijde dienstwoning: twee segmentboogvormige vensters met 12-ruitsindelingen in mergelomlijstingen. Aansluitend aan de linkerzijde van deze een aanbouw van recente datum. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 456112
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Kasteel Amstenrade: paardestallen, poortgebouw en dienstwoning in Amstenrade

Kasteel Amstenrade: bakstenen brug en balustrade aan hagendorenweg

Hagendorenweg 5
Amstenrade (Gemeente Schinnen)
BAKSTENEN BRUG EN BALUSTRADE AAN HAGENDORENWEG. Rode bakstenen rondboogbrug over de buitengracht naar het aan de Hagendorenweg gelegen poort..

Kasteel Amstenrade: voormalig koetshuis

Hagendorenweg 7
Amstenrade (Gemeente Schinnen)
VOORMALIG KOETSHUIS. Aan het voorplein en het omsloten hof gelegen in rode baksteen opgetrokken onderkelderd voormalig koetshuis (thans woni..

Kasteel Amstenrade: poortgebouw bij moestuin

Hagendoornweg 16 (bij)
Amstenrade (Gemeente Schinnen)
POORTGEBOUW AAN DE ZW-ZIJDE VAN DE MOESTUIN. Rode bakstenen poortgebouw onder met leien gedekt mansardedak (maasdekking), waarvan de onderst..

Kasteel Amstenrade: stalgebouw

Hagendoornweg 6 (bij)
Amstenrade (Gemeente Schinnen)
STALGEBOUW. Langwerpig rode bakstenen stalgebouw op rechthoekige grondslag, dat aan de omsloten hof aan de overzijde van het complex van paa..

Kasteel Amstenrade: bakstenen muur ten zuidwesten van de poort naar de moestuin

Hagendorenweg 5
Amstenrade (Gemeente Schinnen)
BAKSTENEN MUUR TEN ZUIDWESTEN VAN DE POORT NAAR DE MOESTUIN. Rode bakstenen door een ezelsrug bekroonde muur uit de eerste kwart van de 19e ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Kasteel Amstenrade: paardestallen, poortgebouw en dienstwoning in Amstenrade

Foto's (4)