Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kasteel Amstenrade: voorplein met hek in Amstenrade

Tuin Park Landgoed

Hagendoornweg
6436ZA Amstenrade (gemeente Schinnen)
Limburg

Bouwjaar: 18e/19e eeuw


Beschrijving van Kasteel Amstenrade: voorplein met hek

VOORPLEIN MET BALUSTRADES HEK EN KEERMUUR. Aan de zuidzijde van het kasteel grenzend onderkelderd en begrint voorplein, dat naar de op de as van de hoofdvleugel van het kasteel gelegen entree aan de Hagendorenweg een spiegelboogvormige afsluiting heeft. De rechte zijkanten alsmede de spiegelboogvormige beëindiging worden gemarkeerd door een rode bakstenen balustrade, die ter hoogte van de spiegelboogvormige afsluiting tevens keermuur van het voorplein naar de buitengracht is. De balustrade is afgedekt met segmentboog-vormige hardstenen afdekplaten en wordt onderbroken door sokkels met rechte hardstenen afdekplaten. Het gedeelte van de balustrade met het rechte verloop aan de ZW-zijde van het voorplein wordt onderbroken door twee hardstenen laat 18e-eeuwse blokpijlers en hek, die de doorgang van het voorplein naar het park ten zuidwesten van de zijvleugel van het kasteel aangeven. De pijlers zijn voorzien van een pyramide-vormige hardstenen bovenstuk. Het smeedijzeren hek, dat uit de 19e eeuw dateert, is even ten noordoosten van de pijlers geplaatst en bestaat uit een eenvoudig dubbel spijlenhek met een vleugelstuk aan de ZO-zijde; het vleugelstuk aan de NW- zijde ontbreekt. Op de as van de doorgang van het voorplein naar de tuin ten zuidwesten van het kasteel wordt ook de balustrade aan de NO-zijde van het voorplein door een door twee hardstenen pijlers met hardstenen pyramide-vormig bovenstuk gemarkeerde doorgang onderbroken. Het hek, dat de scheiding vormde tussen het voorplein en het erf aan de ZW-zijde van het voormalige koetshuis is thans niet meer aanwezig. De balustrade strekt zich aan weerszijden van de hardstenen pijlers een aantal meters uit en eindigt dan abrupt. Op de ontwerpen voor het park van Kasteel Amstenrade door G. Duckers uit ca. 1808 en M.F. Weyhe uit ca. 1815 is het noordwestelijke deel van de balustrade doorgetrokken tot de nooit uitgevoerde NO-vleugel van het kasteel en vormt de balustrade aan de NO-zijde van het voorplein het spiegelbeeld van de balustrade aan de ZW-zijde ervan. De abrupte beëindiging van de balustrade aan de kasteelzijde moet waarschijnlijk uit het niet gereedkomen van de genoemde NO-vleugel verklaard worden. Wellicht werd toen ook besloten om de paardestallen aan de voorpleinzijde tot de loodlijn van de NO-zijde van de hoofdvleugel door te trekken, hetgeen de de abrupte beëindiging aan de ZO-zijde van de balustrade zou verklaren. Even ten zuidwesten van de ZO-gevel van de paardestallen bevindt zich in de rode bakstenen keermuur van het voorplein, die hier deels door steunberen wordt gestut, een segmentboog-vormige doorgang naar de gewelfde kelders onder het voorplein, die ten zuiden van de paardestallen onder de Hagendorenweg doorlopen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 456110
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Kasteel Amstenrade: voorplein met hek in Amstenrade

Kasteel Amstenrade: voormalig koetshuis

Hagendorenweg 7
Amstenrade (Gemeente Schinnen)
VOORMALIG KOETSHUIS. Aan het voorplein en het omsloten hof gelegen in rode baksteen opgetrokken onderkelderd voormalig koetshuis (thans woni..

Kasteel Amstenrade: muur tussen moestuin, voorplein en huis

Hagendoornweg 8 (bij)
Amstenrade (Gemeente Schinnen)
MUUR TUSSEN MOESTUIN, VOORPLEIN EN HUIS. Rode bakstenen muur met segmentvormige hardstenen afdekplaat, die van het voormalige koetshuis (tha..

Kasteel Amstenrade: rondboogbrug met pijlers en balustrades

Hagendorenweg 3
Amstenrade (Gemeente Schinnen)
RONDBOOGBRUG MET PIJLERS EN BALUSTRADES. Rode bakstenen en deels met mergelstenen beklede rondboogbrug over de buitengrachtt aan de entree a..

Kasteel Amstenrade: paardestallen, poortgebouw en dienstwoning

Hagendorenweg 3
Amstenrade (Gemeente Schinnen)
PAARDESTALLEN, POORTGEBOUW EN DIENSTWONING. Met de lange ZO-zijde naar de Hagendorenweg gekeerd complex van rode bakstenen paardestallen, po..

Kasteel Amstenrade: stalgebouw

Hagendoornweg 6 (bij)
Amstenrade (Gemeente Schinnen)
STALGEBOUW. Langwerpig rode bakstenen stalgebouw op rechthoekige grondslag, dat aan de omsloten hof aan de overzijde van het complex van paa..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)