Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Woonhuis bestaande uit een voorhuis en een achterhuis gelijktijdig gebouwd met het complex winkel-woonhuizen in 's Gravenhage

Woonhuis

Prinses Mariestraat 6 A
2514KE 's Gravenhage
Zuid Holland

Bouwjaar: 1882-83 1882 1882-83
Architect: H.P. Swart (voorhuis) Swart, H. H.P. Swart (voorhuis)


Beschrijving van Woonhuis bestaande uit een voorhuis en een achterhuis gelijktijdig gebouwd met het complex winkel-woonhuizen

Inleiding. Woonhuis bestaande uit een voorhuis aan de Prinses Mariestraat en een achterhuis aan de singelgracht van de Mauritskade, gelijktijdig gebouwd met het complex winkel-woonhuizen aan de Prinses Mariestraat 2-4 en 6. Het voorhuis in eclectische neo-renaissance uit 1882-1883 is ontworpen door H.P. de Swart. Het rijke neo-renaissance achterhuis dateert van 1885. Omschrijving. Het voorhuis met de gevel aan de Prinses Mariestraat telt drie bouwlagen en een zolderverdieping onder een omgaand afgeknot met leien gedekt schilddak. De voorgevel is in schoon metselwerk opgetrokken en is vijf vensterassen breed; de derde is risalerend uitgevoerd. Op de hoeken van de gevel zijn gemetselde pilasters. Links van de hoofdingang is een groot venster dat door een middenstijl in tweeën verdeeld is met daarnaast een T-venster; rechts van de hoofdingang eveneens een groot venster dat in tweeën verdeeld is door een middenstijl en daarnaast een ingang. De hoofdingang is gevat in een rijk geprofileerde omlijsting met twee smalle pilasters en voluutconsoles. Op de eerste en tweede verdieping boven de ingang zijn naar binnen scharnierende glazen paneeldeuren die in een rijk geprofileerde omlijsting met open balustrade opgenomen zijn. De risaliet eindigt in een dakkapel met fronton. Zijdelings van de middenrisaliet op de eerste en tweede verdieping zijn twee vensters met T-ramen. De gevel wordt beëindigd door een gecornist hoofdgestel met trigliefconsoles. Het neo-renaissance achterhuis aan de singelgracht heeft drie bouwlagen en een zolderverdieping onder een met leien gedekt afgeknot schilddak. De in baksteen opgetrokken achtergevel bezit hoekkettingen met tegen de parterre bossering in hardsteen, tegen de eerste verdieping bossering in stuc en tegen de tweede verdieping pleister. De middenas van de erker heeft op de tweede verdieping een aedicula met het bouwjaar 1885, bekroond door een gebogen fronton met een schelpversiering. De terugliggende travee heeft ter hoogte van de twee verdiepingen balkons met open balustraden. Deze balkons rusten op zware voluutconsoles. Het hoofdgestel bestaat uit een fries met metselmozaïek en trigliefconsoles en een ver uitstekende kroonlijst van hout. Boven de erkeruitbouw in het schilddak is een schoorsteen met sieranker, geflankeerd door twee overhoeks staande dakkapellen met frontons. De rechter zijgevel van het achterhuis heeft twee rondboogramen die het trappehuis verlichten. Waardering. Voor- en achterhuis zijn architectuurhistorisch van belang als waardevolle voorbeelden van neo-renaissance woonhuisarchitectuur; hoofdvorm, detaillering en het toegepaste materiaal zijn gaaf. Een typologisch en stedebouwkundig waardevol gegeven is de rijke uitvoering van de achtergevel, grenzend aan het water van de Singelgracht. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 452775
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Woonhuis bestaande uit een voorhuis en een achterhuis gelijktijdig gebouwd met het complex winkel-woonhuizen in 's Gravenhage

Bouwblok op een rechthoekige plattegrond met winkels en bovenwoningen in eclectische neo-renaissance

Prinses Mariestraat 4
's Gravenhage
Inleiding. Bouwblok, tezamen met Prinses Mariestraat 2 - Frederikstraat 4, uit 1882-1883 op de hoek van de Frederikstraat en Prinses Marie..

Bouwblok op rechthoekige plattegrond bestaande uit vier casco's met vier winkels en bovenhuizen in neo-renaissancestijl

Prinses Mariestraat 7B
's Gravenhage
Inleiding. Bouwblok op rechthoekige plattegrond uit 1882-1883 op de hoek van de Frederikstraat en Prinses Mariestraat bestaande uit vier ca..

Bouwblok op rechthoekige plattegrond bestaande uit vier casco's met vier winkels en bovenhuizen in neo-renaissancestijl

Prinses Mariestraat 7
's Gravenhage
Inleiding. Bouwblok op rechthoekige plattegrond uit 1882-1883 op de hoek van de Frederikstraat en Prinses Mariestraat bestaande uit vier ca..

Bouwblok met winkels en bovenwoningen op een rechthoekige plattegrond in eclectische neo-renaissance

Prinses Mariestraat 2
's Gravenhage
Inleiding. Bouwblok uit 1882-1883 op de hoek van de Frederikstraat en Prinses Mariestraat met winkels en bovenwoningen op een rechthoekige ..

Bouwblok op rechthoekige plattegrond bestaande uit vier casco's met vier winkels en bovenhuizen in neo-renaissancestijl

Prinses Mariestraat 3
's Gravenhage
Inleiding. Bouwblok op rechthoekige plattegrond uit 1882-1883 op de hoek van de Frederikstraat en Prinses Mariestraat bestaande uit vier ca..

Kaart & Routeplanner

Route naar Woonhuis bestaande uit een voorhuis en een achterhuis gelijktijdig gebouwd met het complex winkel-woonhuizen in 's Gravenhage

Foto's (1)