Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Ambachtsschool in 's Gravenhage

Gebouw

Zwaardstraat 14
2584TX 's Gravenhage
Zuid Holland

Bouwjaar: 1930-31 1930 1930-31
Architect: J. Duiker Duiker, Jan J. Duiker


Beschrijving van Ambachtsschool

Inleiding. Vrijgelegen voormalige Derde Ambachtsschool, ontworpen door J. Duiker in 1930-1931 op een complexe plattegrond naar de ideeen van het Nieuwe Zakelijkheid. Omschrijving. Technische school, voorheen de Derde Ambachtsschool, bestaande uit rechthoekige verspringende bouwmassa's van drie bouwlagen, deels onderkelderd, onder platte daken. Naar de ideeen van het Nieuwe Zakelijkheid wordt het concept van de gesloten gevelwand doorbroken en onstaat een geheel nieuwe architectuur met grote glasvlakken waar binnen- en buitenruimte elkaar doordringen. De in te vullen muurvlakken worden waar nodig gesloten uitgevoerd tot hoogten die functioneel bepaald zijn in relatie tot de activiteiten achter het gevelvlak. Het draagskelet is van gewapend beton. De gevels bestaan ondermeer uit spouwmuren. Het buitenblad is ter plaatse gestort beton en het binnenblad is van drijfsteen. Het skelet en binnen- en buitenwanden zijn gestucadoord; de verschillende materialen, texturen en naden, worden d.m.v. deze stuclaag tot een doorgaande huid gemaakt. De plint rondom het gebouw is zwart en verspringt in hoogte. Overzichtelijkheid en practische ruimte indeling bepalen het interieur met centraal gesitueerd trappehuis en doorlopende gangen met aan weerszijden haaks daarop of evenwijdig daaraan gelegen klaslokalen. De toiletruimten zijn vrijwel bij elk lokaal geprojecteerd. De gardrobe en de rijwielstalling liggen centraal, welke vanuit de portiersloge te controleren zijn. Het gebouw heeft 21 leslokalen; de lokaalafmetingen vormen de basis voor de maatmethodiek (een kolomafstand van 8x8 meter) van het ontwerp. De afmetingen zijn drieerlei: 8x8, 8x13 en 8x16 meter. Het betonnen skelet maakt plaatsing van grote glasvlakken mogelijk. De leslokalen en andere vertrekken ontvangen hun licht via circa 600 stalen ramen met horizontale roedeverdeling met smalle profielen en stalen puien met glas aan de gangzijden. De lichttoetreding in de hal kwam oorspronkelijk tot stand via grote vlakken glazen bouwstenen. Deze zijn inmiddels door stalen ramen vervangen. Het schoolgebouw voldeed in zeer sterke mate aan de moderne opvattingen van opvoeding en welzijn uit die tijd, die sterk georienteerd waren op gezondheid en hygiene. Een open plattegrond met grote glasvlakken waar licht en lucht in ruime mate kunnen doordringen vertalen deze idealen in de architectuur. Waardering. Cultuurhistorisch van belang als schoolgebouw dat in haar opzet uiting geeft aan de moderne opvattingen over opvoeding en welzijn in de jaren dertig. Architectuurhistorisch van belang als representatief en zeldzaam voorbeeld van een schoolgebouw in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 452750
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Ambachtsschool in 's Gravenhage

Begraafplaats Ter Navolging

Prins Willemstraat 43
's Gravenhage
Begraafplaats "Ter Navolging", gesticht in 1779, van algemeen belang uit een oogpunt van oudheidkundige en historische waarde.

Bouwblok bestaande uit brandweerkazerne annex politiebureau

Schipperplein 2
's Gravenhage
Inleiding. Bouwblok bestaande uit brandweerkazerne annex politiebureau, daterend uit 1905-1909, gebouwd op complexe plattegrond door A.A. S..

Winkel-woonhuis op rechthoekige plattegrond in overgangsarchitectuur met zowel historiserende als aan de Weense Sezession ontleende motieven. Het wink ..

Keizerstraat 213
's Gravenhage
Inleiding. Winkel-woonhuis op rechthoekige plattegrond uit 1903 naar ontwerp van C.J.M. van Duijne in overgangsarchitectuur met zowel histo..

Antonius Abtkerk

Scheveningseweg 235
's Gravenhage
Inleiding. Heilige Antonius Abt parochiekerk, gebouwd in 1925-1927 naar ontwerp van J.Th.J. Cuypers en P. Cuypers op rechthoekige plattegro..

Woningblok van vier aaneengebouwde herenhuizen

Doornstraat 64
's Gravenhage
Inleiding WONINGBLOK, bestaande uit vier aaneengebouwde herenhuizen, onderdeel uitmakend van het complex "herenhuizen Johan van Oldebarneve..

Kaart & Routeplanner

Route naar Ambachtsschool in 's Gravenhage

Foto's (1)