Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hofje van Hoogelande in 's Gravenhage

Gebouw

Johannes Camphuijsstraat 61
2593CH 's Gravenhage
Zuid Holland

Bouwjaar: 1907 1907 1907
Architect: W.B. van Liefland Liefland, van, Wilhelmus W.B. van Liefland


Beschrijving van Hofje van Hoogelande

Inleiding. In een U-vorm gebouwd hofje uit 1907 met groen binnenterrein, gebouwd in neo-renaissancestijl naar ontwerp van W.B. Liefland. Omschrijving. Het Hofje van Hoogelande was sedert 1676 gevestigd in de Haagse Boekhorststraat en is in 1907 overgebracht naar de Johannes Camphuysstraat. Het U-vormige complex bestaat uit drie vleugels die rondom een tuin gesitueerd zijn. Het heeft twee bouwlagen met een zolderverdieping onder een omgaand zadeldak. De in baksteen met sierbanden en negblokken van gele steen opgetrokken gevels zijn aan de straatzijde en de hofzijde verlevendigd door risalerende trapgevels en hebben houten kruiskozijnen met roedenverdeling. De met pannen gedekte zadeldaken hebben dakkappellen. Aan de Johannes Camphuysstraat is een in natuursteen uitgevoerde risalerende partij met toegangspoort; hierboven een aedicula met zijdelings siervoluten. In de aedicula een Faambeeld uit de 17e eeuw, afkomstig uit het oorspronkelijke hofje aan de Boekhorststraat. Daarboven een natuurstenen banderolle met jaartal. De toegangspoort wordt middels kruisribgewelven overdekt en heeft in de zijwand een hardstenen gedenkplaat die betrekking heeft op de overplaatsing van 1907. De tuin heeft onder meer een pomp uit 1676 met bekronende siervaas en een tuinbank die in 1911 door koningin Emma geschonken is. Boven de ingangspoort bevindt zich de regentenkamer met onder meer negen regentenportretten, een schilderstuk van Van Hoogelande en 17e-eeuws meubilair. Oorspronkelijk bevatte het complex 36 woningen van een kamer met keuken voor oudere dames; na een restauratie is het aantal vergroot en daarmee teruggebracht naar 28. Waardering. Het hofje met tuin, bank en pomp is historisch van belang als voortzetting van een 17e-eeuwse stichting; bovendien bevat het onder meer architectonische en interieuronderdelen uit het 17e-eeuwse hofje. Sociaal- en architectuurhistorisch van betekenis als goed voorbeeld van een neo-renaissance hofje uit het begin van de 20e eeuw. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 452742
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Hofje van Hoogelande
Hoofdingang van het hofje in 2017, met boven de ingang een 17e-eeuws beeld van een vredesengel, afkomstig van het oude hofje
Hoofdingang van het hofje in 2017, met boven de ingang een 17e-eeuws beeld van een vredesengel, afkomstig van het oude hofje
Basisgegevens
Locatie Den Haag
Gesticht in 1669
Periode 1669 - heden
Gesticht door Eduard van Hoogelande
Huizen 26
Eigenaar Stichting Hofje van Hoogelande
Monumentstatus Rijksmonument
Monumentnummer 452742
Externe link
https://www.hofjevanhoogelande.nl/
Ets uit 1730

Het Hofje van Hoogelande is een hofje in Den Haag.

De stichter

Het eerste Hofje van Hoogelande werd in 1669 gebouwd in opdracht van de toen bijna 80-jarige kinderloze weduwnaar jonkheer Eduard van Hoogelande. Zijn familie kwam uit Walcheren waar zijn voorouders de heerlijkheid Hoogelande hadden. Na de inname van Den Briel in 1572 waren zijn vader Johan en diens broer Eewout naar Leiden verhuisd. Vader Johan kreeg twee zonen, Eduard en Cornelis, die geneesheer en medisch hoogleraar in Leiden werd en pro Deo praktiseerde ten behoeve van de armen. Hij overleed al in 1662. Oom Eewout bleef kinderloos, dus Eduard was de erfgenaam van het hele familiekapitaal. Toen hij dat erfde, was hij al weduwnaar. Om zijn naam voort te laten bestaan, stichtte hij het Hofje van Hoogelande.

De stichting

De grond voor het hofje had Van Hoogelande in februari 1669 gekocht. Het lag aan de oostkant van de Boekhorststraat, dus aan de zuidkant van de Prinsegracht, aan de rand van het centrum van Den Haag. Het was een buurt waar in de 17de eeuw meer hofjes werden gebouwd. Op 20 februari 1676 liet de inmiddels 86-jarige man een testament opmaken door de Haagse notaris Hendrik Terbeek van Coesfelt. Daarin beschreef hij door wie het hofje bewoond en beheerd diende te worden.

Het hofje had een toegangspoort aan de Boekhorststraat. Boven de poort staat het jaartal 1669 en daarboven het familiewapen.[1] De ramen hadden luiken. Op het midden van de binnenplaats stond een pomp uit 1676.

Nadat het eerste hofje totaal verwaarloosd was werd in 1906 besloten een nieuw hofje te bouwen aan de Johannes Camphuysstraat. Als architect werd W.B. van Liefland aangetrokken.

Architectuur

Liefland was een leerling van P.J.H. Cuypers. Hij ontwierp een vierkant hofje met een binnentuin, maar Bouw en Woningtoezicht keurde de vierde kant af. Het moest een open hofje worden. In een U-vorm werden 36 huisjes gebouwd maar aan de vierde kant werden toch de funderingen aangelegd voor het geval het hofje ooit afgesloten zou worden. De pomp staat er nog steeds, en er staat een tuinbank die in 1911 door koningin Emma werd geschonken.

Alle huisjes hebben twee verdiepingen en een zolder. De huisjes hadden een keukentje en een zwart-marmeren schouw. Er waren, waar mogelijk, ramen aan de voor- en achterkant. Oorspronkelijk waren er 36 huisjes, bij de laatste restauratie werden enkele huisjes groter gemaakt waardoor er nu nog maar 26 huisjes zijn.

Boven de huidige toegangspoort is de regentenkamer. Hier hangen negen portretten van voormalige regenten en een schilderij van Van Hoogelande. Er staat ook meubilair uit de 17de eeuw.

Bewoonsters

De bewoonsters zijn 55 jaar of ouder en moeten een christelijke achtergrond hebben. Ook moeten ze een laag inkomen hebben en weinig eigen vermogen. Ze moeten zelfredzaam zijn, ze mogen geen huisdieren hebben en zij moeten van plan zijn er permanent te wonen. Na een kennismakingsgesprek met de beheerster en een bestuurslid wordt beslist of de aanvraagster in aanmerking voor bewoning komt. In 2010 was het hofje voor het eerst op Open Monumentendag opengesteld.

Zie ook

Externe links


Monumenten in de buurt van Hofje van Hoogelande in 's Gravenhage

christus triumfatorkerk

juliana van stolberglaan 154
's-gravenhage
Christus Triomfatorkerk met klokkentoren, trappartij en kosterswoning.

Voormalig sportgebouw

Theresiastraat 145
's Gravenhage
Inleiding. Vrijgelegen voormalig sportgebouw van het "Nederlandsch Sportpark" uit 1896-1897 in overgangsarchitectuur op rechthoekige platte..

Vrijliggend en direct aan de straat grenzend Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Bezuidenhoutseweg 30
's Gravenhage
Inleiding. Vrijliggend en direct aan de straat grenzend Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel, gebouwd op complexe plattegrond door..

ministerie van landbouw

bezuidenhoutseweg 73
's-gravenhage
Departement, bestaande uit gebouw rond drie binnenplaatsen met binnenstraat.

Nieuwe Veenmolen

IJsclubweg 111
's Gravenhage
Nieuwe Veenmolen uit 1654, voorheen watermolen van de Veen- en Binckhorsterpolder.

Kaart & Routeplanner

Route naar Hofje van Hoogelande in 's Gravenhage

Foto's (1)