Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Vrijliggend en direct aan de straat grenzend Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in 's Gravenhage

Gebouw

Bezuidenhoutseweg 30
2594AV 's Gravenhage
Zuid Holland

Bouwjaar: 1917 1917 1917


Beschrijving van Vrijliggend en direct aan de straat grenzend Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Inleiding. Vrijliggend en direct aan de straat grenzend Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel, gebouwd op complexe plattegrond door D.E.C. Knuttel in 1917 en geinspireerd op het Hollands Classicisme uit de 17e eeuw. Omschrijving. Het gebouw is in schoon metselwerk opgetrokken met een in rustica uitgevoerde parterre en telt vier bouwlagen onder met leien gedekte schilddaken. De overstekende kroonlijst met zware klossen geeft een duidelijke scheiding tussen gevel en kapverdieping. De opzet van de voorgevel is symmetrisch. De gevelwand telt over alle bouwlagen, de zolderverdieping niet meegerekend, 21 vensterassen. Twee vooruitspringende hoerkrisalieten met drie vensterassen flankeren de vijf vensterassen brede middenrisaliet. In de schilden van de kapverdieping zijn dakkapellen opgenomen. Op elke hoek van een risaliet zijn geblokte lisenen aangebracht; bij de middenrisaliet ook aan weerszijde van de buitenste vensterassen. Het type venster is het houten kruiskozijn m.u.v. die van de dakkappellen. Op de eerste verdieping zijn voor de vensters van de risalieten natuurstenen balustrades aangebracht. De dorpels, de posten, de monelen van de vensters, de hoeklisenen en de bekleding van de gevelwand op de begane grond waarin een rondboog als ingang is opgenomen, zijn in natuursteen uitgevoerd. Op de eerste verdieping, direct boven de ingang, staan op sokkels vier in natuursteen uitgevoerde beelden. Het interieur is monumentaal ingericht en omvat onder meer decoratie's in de stijl van de Um-1800 Bewegung en op het Oosten geinspireerde ornamentiek. Waardering. Het Ministeriegebouw is cultuurhistorisch van waarde als uitdrukking van de landelijke, bestuurlijke ontwikkeling. Architectuurhistorisch is het waardevol als een goed bewaard gebleven voorbeeld van de representatieve overheidsarchitectuur uit deze periode. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 452741
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Ministerie van Economische Zaken
EZ
Ministerie van Economische Zaken Logo.png
Het huidige gebouw van het ministerie EZ in Den Haag, voorheen het gebouw van het Ministerie van Landbouw
Het huidige gebouw van het ministerie EZ in Den Haag, voorheen het gebouw van het Ministerie van Landbouw
Functiehouders
Minister Henk Kamp
Staatssecretaris Martijn van Dam
Secretaris-generaal Maarten Camps
Geschiedenis
Opgericht 17 augustus 1905
Algemeen
Adres Bezuidenhoutseweg 73
Den Haag
Officiële website
Portaal  Portaalicoon   Nederland
Politiek
Koning opent vernieuwd Ministerie van Economische Zaken
voormalige hoofdvestiging van het Ministerie van Economische Zaken

Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) is een Nederlands ministerie. Het houdt zich bezig met alle zaken die te maken hebben met de Nederlandse economie, zoals handel, industrie, communicatie, energievoorziening, ondernemen, innovatie en consumentenzaken zoals product- en voedselveiligheid. Ook landbouw, inclusief het landbouwonderwijs, visserij, natuurbescherming en plattelandsbeleid vallen onder het ministerie.

Organisatie

Aan het hoofd van het ministerie staan de minister en de staatssecretaris van Economische Zaken. Het ambtelijk hoofd is de secretaris-generaal.

Het ministerie is opgedeeld in verschillende stafafdelingen, directoraten-generaal die zich bezighouden met de opstelling van beleid, diensten en agentschappen die zich met de uitvoering van het beleid bezighouden met volledige ministeriële verantwoordelijkheid en zelfstandige bestuursorganen die met meer zelfstandigheid en beperktere ministeriële verantwoordelijkheid het beleid uitvoeren. Door de fusie met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in 2010 is het ministerie wat betreft het aantal afdelingen en verantwoordelijkheden sterk gegroeid.

Het ministerie is gevestigd aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag.

Directoraten-generaal

  • Agro & Natuur
  • Energie, Telecom en Mededinging
  • Bedrijfsleven en Innovatie
  • Uitvoering

Inspectoraten-generaal

Diensten en agentschappen

Zelfstandige bestuursorganen (ZBO's)

Geschiedenis

Minsterie van Economische Zaken in 2016

Het ministerie werd in 1905 ingesteld als departement van Landbouw, Handel en Nijverheid. Daarna wijzigde de naam enkele keren, onder andere door afsplitsing van het beleidsterrein Landbouw.

In 1946 werd voor de huidige naam gekozen en vanaf 1950 werd er een staatssecretaris benoemd. Vanaf 1978 is aan de staatssecretaris onder meer de zorg voor de buitenlandse handel opgedragen.

Op 14 oktober 2010 is het Ministerie van Economische Zaken samengegaan met het tweemaal grotere Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Het tweede kabinet-Rutte besloot om voor dit ministerie per november 2012 de naam "Ministerie van Economische Zaken" te gebruiken.

Tot 2010 was het Ministerie van LNV op de Bezuidenhoutseweg 73 gevestigd en het Ministerie van EZ op de Bezuidenhoutseweg 30 ('B30'). Het gefuseerde ministerie betrok het grotere gebouw van LNV. Het monumentale kleinere pand, dat in 1917 gebouwd was voor toen nog het departement van Landbouw, Handel en Nijverheid, werd verlaten.

Politieke leiding

Minister van Economische Zaken werd Henk Kamp (VVD), Co Verdaas (PvdA) staatssecretaris. Verdaas trad 6 december 2012 af vanwege een declaratie-affaire gedurende zijn lidmaatschap van de Gedeputeerde Staten van Gelderland. Op 18 december 2012 werd Sharon Dijksma (PvdA) beëdigd als opvolger van Verdaas. Op 3 november 2015 is zij staatssecretaris bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu geworden en opgevolgd door Martijn van Dam.

Zie ook

Externe links


Monumenten in de buurt van Vrijliggend en direct aan de straat grenzend Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in 's Gravenhage

ministerie van landbouw

bezuidenhoutseweg 73
's-gravenhage
Departement, bestaande uit gebouw rond drie binnenplaatsen met binnenstraat.

Boschzicht

Benoordenhoutseweg 24
's Gravenhage
Inleiding. Vrijstaand door groen omgeven appartementengebouw "Boschzicht" uit 1918-1920 in de stijl van de Nieuwe Haagse School. Het gebouw..

Voormalig sportgebouw

Theresiastraat 145
's Gravenhage
Inleiding. Vrijgelegen voormalig sportgebouw van het "Nederlandsch Sportpark" uit 1896-1897 in overgangsarchitectuur op rechthoekige platte..

Vrijstaand kantoorgebouw op U-vormige plattegrond in de trant van de Amsterdamse School

Zuid-Hollandlaan 7
's Gravenhage
Inleiding. Vrijstaand kantoorgebouw aan de overzijde van het Malieveld op U-vormige plattegrond uit 1921-1924 naar ontwerp van de architect..

christus triumfatorkerk

juliana van stolberglaan 154
's-gravenhage
Christus Triomfatorkerk met klokkentoren, trappartij en kosterswoning.

Kaart & Routeplanner

Route naar Vrijliggend en direct aan de straat grenzend Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in 's Gravenhage