Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Terrein waarin 6 grafheuvels in Lage Vuursche

Archeologie


3740AA Lage Vuursche (gemeente Baarn)
Utrecht

Bouwjaar: Neolithicum en/of Bronstijd


Beschrijving van Terrein waarin 6 grafheuvels

Terrein waarin 6 GRAFHEUVELS. Datering: Neolithicum en/of Bronstijd. Monument 5 (3e vervolgblad) met als plaatselijke aanduiding 'Drakestein' zodanig beperkt van omvang is, dat kan worden volstaan met het met bescherming belasten van een gedeelte van het geregistreerde perceel met de kadastrale aanduiding 'Baarn - sektie F - nummer 899', zijnde het gedeelte dat door middel van arcering is aangegeven op de mee overgeschreven situatietekening (bijlage B) alsmede van gedeelten van het geregistreerde perceel met de kadastrale aanduiding 'Baarn - sektie F - nummer 717', namelijk voor zover het betreft de drie daarin gelegen grafheuvels, alsmede een strook van 10 meter rondom, gemeten vanaf de voet van de heuvels; dat in verband hiermede het met bescherming belasten van het perceel met de kadastrale aanduiding 'Baarn - sektie F - nummer 898' kan vervallen. Er dient goed rekening mee te worden gehouden dat de percelen Baarn F-898 en F-899 geheel, op advies van de Monumentenraad (Afdeling II), belast zijn met bouwkundige bescherming. In archeologische zin dient echter de aanduiding 'M.' bij perceel F-898 doorgehaald te worden en dient de aanduiding 'ged.' aan de geplaatste aanduiding'M.' bij perceel F-899 te worden toegevoegd. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 45252
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:54:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Terrein waarin 6 grafheuvels in Lage Vuursche

Boerderij Klein Drakenstein

Hoge Vuurseweg 1
Lage Vuursche (Gemeente Baarn)
Omschrijving BOERDERIJ behorende tot de buitenplaats Klein Drakenstein. Ten oosten van het hoofdgebouw aan de Hoge Vuurseweg ligt een roo..

Zomerhuis Klein Drakenstein

Hoge Vuurseweg 1
Lage Vuursche (Gemeente Baarn)
Omschrijving ZOMERHUIS behorende tot de buitenplaats Klein Drakenstein. Links van de boerderij een klein rood bakstenen huis op rechthoek..

Klein Drakenstein: schuur

Hoge Vuurseweg 1
Lage Vuursche (Gemeente Baarn)
Omschrijving Kleine STENEN SCHUUR behorende tot de buitenplaats Klein Drakenstein. Rechts van de boerderij, in de onmiddellijke nabijhei..

Klein Drakenstein: schaapskooi

Hoge Vuurseweg 1
Lage Vuursche (Gemeente Baarn)
Omschrijving SCHUUR/SCHAAPSKOOI behorende tot de buitenplaats Klein Drakenstein. Uiterst rechts van de boerderij ligt een 18de eeuwse gr..

Drakensteyn, Ridderhofstad, achthoekig centraliserend landhuis

Slotlaan 9 (of 8)
Lage Vuursche (Gemeente Baarn)
Drakestein, Ridderhofstad, achthoekig centraliserend landhuis van 1640 in omgrachting gelegen. In XVIII gemoderniseerd en in XIX bepleisterd..

Kaart & Routeplanner