Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Terrein met overblijfselen van het voorm. klooster Bethanië (Foswerd) te Ferwerd in Sexbierum

Archeologie

ten noorden van de Kammingadammen Kammingadammen ten noorden van de Kammingadammen
8855ZA Sexbierum (gemeente Franekeradeel)
Friesland

Bouwjaar: 15e eeuw 1500 15e eeuw


Beschrijving van Terrein met overblijfselen van het voorm. klooster Bethanië (Foswerd) te Ferwerd

Terrein waarin overblijfselen van het voormalige klooster Bethanie. Datering: 15e eeuw. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 45249
Laatste wijziging: 2014-10-12 09:49:28.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Terrein met overblijfselen van het voorm. klooster Bethanië (Foswerd) te Ferwerd in Sexbierum

Terp

ten noorden van de Swaerderwei buiten de bebouwde kom Swaerderwei ten noorden van de Swaerderwei buiten de bebouwde kom
Tzummarum (Gemeente Franekeradeel)
Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws.

Terp

bij rotonde Swaerderwei Swaerderwei bij rotonde Swaerderwei
Tzummarum (Gemeente Franekeradeel)
Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws.

Betonnen brug over de Oude Rietstroom

Dongjumerweg 10
Ried (Gemeente Franekeradeel)
Inleiding De betonnen BRUG over de oude Riedstroom, de vaart tussen Franeker en Berlikum, verbindt de landerijen ten noorden van de vaart m..

Terp

ten zuiden van de Tjessingawei ca. 500 m buiten het dorp Tjessingawei ten zuiden van de Tjessingawei ca. 500 m buiten het dorp
Minnertsga (Gemeente Het Bildt)
Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws.

Eenvoudig pand met zesruitsvensters aan de ringweg rond het kerkhof

Kerkpad 2
Ried (Gemeente Franekeradeel)
Eenvoudig pand aan de ringweg rond het kerkhof. Zesruitsvensters.

Kaart & Routeplanner

Route naar Terrein met overblijfselen van het voorm. klooster Bethanië (Foswerd) te Ferwerd in Sexbierum