Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Artillerie Schietkamp in 't Harde

Militair Object

Eperweg 149
8084HE 't Harde (gemeente Elburg)
Gelderland

Bouwjaar: 1877-1885


Beschrijving van Artillerie Schietkamp

Het Artillerie Schietkamp is een militair complex dat in korte tijd tussen 1877 en 1885 is aangelegd. De oorspronkelijke aanleg van het kamp is nog goed herkenbaar, mede doordat het ruimtelijk karakter sindsdien nauwelijks is gewijzigd. De opzet van het Bovenkamp was voor de tijd van aanleg zeer modern, daar de functies in losstaande paviljoens werden ondergebracht; het kamp vormt een onderdeel van de geschiedenis van het huisvesten van manschappen, mede als gevolg van de ontwikkelingen van het geschut. Vanwege de korte bouwperiode vertonen de bouwwerken onderling een zeer grote samenhang. De bebouwing van het Bovenkamp is aan een lange heuvelrand frontaal en als het ware in linie opgezet; vanuit deze situatie was er een weids uitzicht over het lager gelegen militaire oefenterrein; deze frontale structuur is, vanwege de functioneel gebruikte natuurlijke situatie ter plaatse, kenmerkend en zeldzaam voor de laat 19e-eeuwse inrichting van een oefenterrein met schietkamp voor de artillerie. Gezien het Bovenkamp is gestoffeerd met hoogopgaand geboomte en goed beplante plantsoenen met daartussen paden naar de gebouwen, kan dit terrein als een monument van Rijksniveau beschermd worden op grond van zijn cultuurhistorische waarde, die is gebaseerd op de karakteristiek en de zeldzaamheid. De begrenzing van het te beschermen terrein is de volgende: aan de noordzijde de Prinses Margrietweg en in het verlengde daarvan in westelijke richting, aan de oostzijde tot aan de parkeerplaats en paviljoen 240, aan de zuidzijde de Hessenweg, en aan de westzijde langs de weg die loopt tussen de paviljoens 213 en 168. Tussen 1877 en 1885 aangelegd artillerie schietkamp-terrein op het Bovenkamp met de paviljoens in linie langs een heuvel en daartussen hoog opgaand geboomte en goed beplante plantsoenen, alsmede paden naar de verschillende paviljoens, welke aanleg uit cultuurhistorisch oogpunt vanwege karakteristiek en zeldzaamheid geacht kan worden van nationaal belang te zijn zodat bescherming als monument op Rijksniveau gerechtvaardigd is. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 452013
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Artillerie Schietkamp in 't Harde

Herdenkingsmonument

Eperweg 149
't Harde (Gemeente Elburg)
Omschrijving Natuurstenen GEDENKTEKEN in de vorm van een obelisk, geplaatst op de hoogtelijn van de stuwwal die uitziet over het benedenkam..

Houten prieel

Eperweg 149
't Harde (Gemeente Elburg)
Omschrijving Houten PRIEEL, aan de noordzijde van het bovenkamp, vrijstaand gelegen op de heuvelrug die uitziet op het benedenkamp. Het kle..

Officierspaviljoen

Eperweg 149
't Harde (Gemeente Elburg)
OFFICIERSPAVILJOEN voor de huisvesting van de officieren, gebouwd in drie fasen. De linker vleugel is het oudste deel en is gebouwd in 1878...

Kantinegebouw

Eperweg 149
't Harde (Gemeente Elburg)
KANTINEGEBOUW voor de officieren, gebouwd gedurende 1883-1885. Na de eerste bouwfase was het rechterpaviljoen lager dan het linker. In 1900..

Kazernegebouw

Eperweg 149
't Harde (Gemeente Elburg)
KAZERNEGEBOUW ten behoeve van de onderofficieren en minderen, gebouwd in 1878. Oorspronkelijk ingericht voor de huisvesting van 160 militair..

Kaart & Routeplanner

Route naar Artillerie Schietkamp in 't Harde