Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Vier traveeën breed huis met plat dak in Utrecht

Woonhuis

Springweg 8
3511VP Utrecht
Utrecht

Bouwjaar: 17e eeuw (oorsprong)


Beschrijving van Vier traveeën breed huis met plat dak

Van oorsprong 17e-eeuws vier traveeën breed huis met (tegenwoordig) plat dak. Voor de entree ligt een natuurstenen stoeptrap met balusters. Het vier traveeen brede huis staat als een in z'n omgeving opvallend grootschalig element temidden van de in het algemeen bescheidener bebouwing langs de Springweg. Ook het grote bijbehorende perceel, dat achter de percelen aan de Mariaplaats doorliep tot aan de Eloyensteeg, wijst op een oude uitzonderingspositie. Hoewel het huis aan duidelijkheid heeft ingeboet door een verbouwing rond 1930, waarbij de kappen werden vervangen door een extra verdieping met een plat dak, is het overigens nog vrij compleet bewaard. Voordien was duidelijker zichtbaar dat het pand feitelijk uit twee delen bestond. Een fors middeleeuws voorhuis van twee lagen op een ruim boven het maaiveld uitstekende kelder, met een kap evenwijdig aan de straat gevat tussen twee (grotendeels nog bestaande) trapgevels; en een eveneens royale achterbouw, mogelijk van 17e-eeuwse oorsprong, met een groot tentdak en een momenteel niet toegankelijke kelder. Bij een midden 18e-eeuwse verbouwing kreeg het huis vermoedelijk pas zijn entreepartij en de tot achter doorlopende gang, alsmede rococo stucwerk in de gang en de grote kamers op de begane grond. Het pand is bouwhistorisch van belang en vanwege zijn bijzondere ligging als grootschalige bebouwing in een overwegend kleinschaliger omgeving. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 450555
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Gemarkeerd is een van de traveeën van het schip van een gothische kerk.
Romaanse kerktravee
A=middenschip B=zijbeuk
Gotische kerktravee
A=middenschip B=zijbeuk

Een travee (afgeleid van het Franse woord travée, en oorspronkelijk van het Latijnse trabis, balk) of gewelfjuk is onder andere een deel van een gebouw, dat wordt bepaald door twee opvolgende steunpunten in de lengterichting van het gebouw.

Een travee is ook een begrip in de vlakverdeling van een gevel. De travee is dan de afstand waarbij de gevel zich in de lengterichting begint te herhalen. Dit komt min of meer overeen met de breedtes van deuren en vensters. De termen travee en vensteras worden soms verward. Een vensteras is de denkbeeldige as door een venster. Bij een regelmatig opgebouwde gevel wordt de breedte vaak opgegeven in vensterassen, omdat dit meteen een duidelijk beeld oproept. Meestal is het aantal vensterassen gelijk aan het aantal traveeën.

Bij een arcade is een travee de overspanning gedragen door twee kolommen of zuilen. De bouwkundige term travee wordt ook elders gebruikt, bijvoorbeeld bij de indeling van een klaslokaal. Zo bestaat de traditionele 'busopstelling' in een klaslokaal uit drie traveeën van vijf gepaarde tafeltjes, ruimte biedend aan driemaal tien leerlingen.

In een romaanse kerk wordt de travee bepaald door de steunpunten van het vierkante kruisgewelf in het middenschip. Bij een gotische kerktravee zijn de gewelven van zijbeuken (B) en middenschip (A) even breed. De gewelven in de zijbeuken zijn vierkant, het hoofdgewelf in het middenschip kan een rechthoekig kruisribgewelf zijn. Ook een koor kan in traveeën worden verdeeld, deze worden elk dan een koortravee genoemd. Twee vierkante gewelven van de zijbeuk (B) zijn samen even breed als de middenbeuk (A) en vallen derhalve binnen de travee. Dit systeem wordt het gebonden stelsel genoemd. Door de afwisseling van zwaardere en lichtere pijlers of kolommen (alternerend stelsel) wordt het systeem niet als te schematisch ervaren.

Galerij


Monumenten in de buurt van Vier traveeën breed huis met plat dak in Utrecht

Pand van twee bouwlagen met kap en mogelijk al een kelder

Springweg 6
Utrecht
Van oorsprong middeleeuws PAND van twee bouwlagen met kap en mogelijk al een kelder. In de 16e of 17e eeuw uitgebreid met een achterhuis, me..

Pand met lijstgevel, bogen met natuurstenen blokken boven de vensters

Springweg 4
Utrecht
Pand met lijstgevel, bogen met natuurstenen blokken boven de vensters, 17e eeuw.

Voortgezet springweg 2-2bis

Mariaplaats 45
Utrecht
Voortgezet Springweg 2-2bis. Pand met pilastergevel, oorspronkelijk gedekt door een rechte kroonlijst, thans gedeeltelijk met verdieping ver..

Middeleeuws "complex" huis van bescheiden formaat, bestaande uit een voor en achterhuis met twee bouwlagen en een kap

Visscherssteeg 11
Utrecht
Middeleeuws "complex" huis van bescheiden formaat, bestaande uit een voor en achterhuis met twee bouwlagen en een kap. Het achterhuis heeft ..

Pand met lijstgevel met sierankers

Springweg 15
Utrecht
Pand met lijstgevel met sierankers, XVII.

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)