Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Bedrijfsgebouw op de werf, behorende bij brouwerij "De Boog" die hier aan de Oudegracht lag in Utrecht

Woonhuis

Oudegracht 369 H
3511PG Utrecht
Utrecht

Bouwjaar: eerste helft 18e eeuw en ouder


Beschrijving van Bedrijfsgebouw op de werf, behorende bij brouwerij "De Boog" die hier aan de Oudegracht lag

Bedrijfsgebouw op de werf, behorende bij brouwerij "De Boog" die hier aan de Oudegracht lag. Het betreft twee bouwdelen van twee bouwlagen (noordelijk deel) en een bouwdeel van een bouwlaag (zuidelijk deel); hierbij wordt de onderste bouwlaag niet als werfkelder opgevat, hoewel die aansluit bij de kelders van de Oudegracht panden. Het noordelijk deel dateert uit de eerste helft van de 18e eeuw en heeft aan de oostzijde in het midden een traptorenachtig element (begin 20e eeuw tot nokhoogte verhoogd.). Ten zuiden van deze trap is het gebouw wat breder zodat slechts een zeer smalle doorgang naast het water overblijft. Naar het zuiden wordt het gebouw dan smaller evenals de werf. De beganegrond van dit gebouw heeft een sterk kelderkarakter en is aan de oostzijde blind op een rondboogpoort na en heeft aan de voorzijde een poort met aan weerszijden een raam, alle drie onder een gedrukte boog. Het rechter deel is blind vanwege de werftrap naar de straat. De verdieping heeft hierboven drie rondboogvensters en aan de oostzijde tweemaal drie rondboogvensters. De lage gevel aan de rijweg (2 meter hoog) is blind op een klein rondboogvenster na. Dit bouwdeel wordt gedekt door een afgeplat schilddak. Het zuidelijke bouwdeel is slechts een bouwlaag hoog en heeft aan de waterzijde drie poorten, ieder geflankeerd door twee vensters, alles onder rondbogen. De zuidgevel heeft een rechthoekig 12 ruits venster. Het lessenaars- dak komt nauwelijks boven het straatpeil uit en wordt aan die zijde beschermd door een blinde muur van twee meter hoog. De bedrijfsbebouwing hoort qua opzet bij de bierbrouwerij "De Boog". Deze brouwerij komt in 1584 al voor en is tot ver in de 17e eeuw eigendom van de brouwersfamilie Van Wyckerslooth. In 1757 is Willem de Kock eigenaar, en in dat jaar vermaakt hij onder andere de brouwerij bij testament aan de Rooms Katholieke Armenkamer. Het bedrijf zal de belangrijkste bron van inkomsten gaan vormen van de Armenkamer, die aan het begin van de 19e eeuw tweehonderd burgers bijstand verleende. Het complex van de "De Boog" bevatte Oudegracht 367 - 381 en liep door tot bij de stadswal. Het is in hoofdzaak op het achterterrein van dit complex dat het Armbestuur rond 1850 het grootste deel van de zogenaamde "Zeven Steegjes" liet bouwen als vorm van sociale woningbouw. Op de werf bij de Oudegracht stonden eertijds vele bedrijfsgebouwtjes. Ze hoorden bij het industriele handelskarakter dat deze werven hadden. Van deze gebouwen van uiteenlopende afmetingen was de werfbebouwing van "De Boog" de grootste. Het is inmiddels bovendien de enige die ons rest en derhalve onmisbaar voor een goed begrip van het karakter van de unieke werven. Daarnaast vormt Oudegracht 369 A een monument van bedrijf en techniek, tevens van historische waarde als behorend bij de brouwerij van de Armenkamer. De bouwdelen zijn tevens van eenvoudige doch harmonische architectuur. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 450482
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Het brouwerijcomplex in het jaar van de sluiting in aquarel gezet door Anthony Grolman.

De Boog was een bierbrouwerij in de Nederlandse stad Utrecht. Zij was gevestigd aan de Oudegracht ter hoogte van de Vollersbrug.

Geschiedenis

Brouwerij De Boog bestond reeds in 1584 en de brouwersfamilie Van Wyckerslooth[1] had de brouwerij tot diep in de 17e eeuw in bezit. De Oudegracht was in Utrecht een belangrijke vestigingslocatie voor brouwerijen. Het grachtwater kon gebruikt worden als grondstof in het brouwproces en logistiek diende de gracht voor de aan- en afvoer. Volgens een schrijven in de 17e eeuw raakte de brouwerij tijdens de zomerstorm van 1674 ernstig beschadigd.

Bijlevelt en later Willem de Kock waren in de 18e eeuw eigenaar van deze brouwerij. Willem de Kock liet bij zijn overlijden in 1761 vrijwel alles, inclusief de brouwerij en achterliggende gronden richting stadswal, na aan de rooms-katholieke Armenkamer. Deze dreef vervolgens deze vermaarde en florerende brouwerij. Gaandeweg stichtte de Armenkamer tevens op het achterterrein de Zeven Steegjes en vernoemde daarin een aantal straatjes naar de brouwerij (Boogstraat, Kockstraat, Brouwerstraat en Moutstraat). In 1897 sloot De Boog haar deuren in de concurrentiestrijd met grote industriële brouwerijen. Op 6 april 1897 werd De Boog voor fl. 31.000 verkocht aan de Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen.

Na 1897 werd het pand voor verschillende doeleinden gebruikt. Er zat achtereenvolgens een sigarenfabriek en een drankhandel in. Daarna heeft het jaren als opslagruimte dienstgedaan tot het begin jaren 80 van deze eeuw door brand verwoest werd. In 1989 vond een grondige verbouwing plaats. Er kwamen twee atelierwoningen in en een groepswoning met vijf eenheden. Ook de vier kelders werden hersteld en waterdicht gemaakt. Aan de gevel werd weinig veranderd. In 1990 werd er een dansstudio gevestigd.

De panden van het brouwerijcomplex aan de Oudegracht 367, 369H en 371 zijn een rijksmonument en zijn in gebruik als woonhuis.

Afbeeldingen

Bronnen

Noten

  1. Deze familie had tevens de Oudegracht 279 en 281 in bezit.Monumenten in de buurt van Bedrijfsgebouw op de werf, behorende bij brouwerij "De Boog" die hier aan de Oudegracht lag in Utrecht

Pand met gevelteken brouwerij "De Boog" en klokgevel, twee bouwlagen, drie traveeën breed

Oudegracht 371
Utrecht
Een 18e eeuws pand van twee bouwlagen met de nok loodrecht op de straat. Het heeft een klokgevel, drie lagen suggererend, waarboven een dic..

Voormalige brouwerij "de Boog", klokgevel

Oudegracht 367
Utrecht
Voormalige brouwerij "de Boog", klokgevel, XVIII.

Vollersbrug

Volllersbrug
Utrecht
Volderbrug.

Pand met klokgevel

Oudegracht 365
Utrecht
Pand met klokgevel 19e eeuw. Op de hoek Lange Rozendaal.

Pand met lijstgevel

Oudegracht 363
Utrecht
Pand met lijstgevel, XIX B.

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)