Meer dan 63.000 rijksmonumenten


woonhuis in Utrecht

Woonhuis

Nobeldwarsstraat 27
3512EW Utrecht
Utrecht


Beschrijving van woonhuis

Een pand van twee bouwlagen met een zadeldak evenwijdig aan de rooilijn, uit het tweede kwart van de 17e eeuw. Het vormt tezamen met Nobeldwarsstraat 29 een vijfhoekig geheel. De voorgevel hiervan volgt de knik die de Nobeldwarsstraat hier maakt terwijl de achtergevel recht is. Het pand heeft enkelvoudige balklagen loodrecht op de straat. De gevel is vrij gesloten en heeft op de beganegrond naast de deur twee vensters en op de verdieping eveneens twee vensters, terwijl de achtergevel slechts een drielicht op de verdieping heeft en op de beganegrond een aantal dichtgemetselde ramen waarvan de bogen nog aanwezig zijn. Aan beide zijden van dit dubbelpand is een oudere trapgevel te zien, behorend bij een eenlaagse bebouwing. Niet duidelijk is bij welke bebouwing deze gevels behoorden. De situering van het gaaf bewaarde pand is interessant. De 'stadssteeg', die overal achter de stadswal liep, boog uit het zuiden komend bij dit pand stadswaards af, met als gevolg dat aan de overzijde van de straat huizen tot tegen de stadswal gebouwd konden worden op een steeds breder wordende strook. Pas vlak voor het Lucasbolwerk is weer een restant van de 'stadssteeg' te vinden. Het is juist in Nobeldwarsstraat 27/29 dat deze merkwaardige situatie beeldend tot uiting komt. Het pand is van architectonische waarde en van historisch belang. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 450472
Laatste wijziging: 2015-04-18 11:03:51.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van woonhuis in Utrecht

woonhuis

Nobeldwarsstraat 29
Utrecht
Een pand van twee bouwlagen met een zadeldak evenwijdig aan de rooilijn, uit het tweede kwart van de 17e eeuw. Het vormt tezamen met Nobeldw..

Lucasbolwerk

Bogen en vestingwerken plantsoen Lucasbolwerk
Utrecht
Gemetselde bogen en vestingwerken in het plantsoen.

woonhuis

Nobeldwarsstraat 18
Utrecht
18e Eeuws koetshuis met bovenwoning op sterk gerende plattegrond, bestaande uit twee bouwlagen met afgeplat zadeldak loodrecht op de straat ..

Statig herenhuis met rechte kroonlijst. Fraaie 17e-eeuwse achtergevel met pilasters en accoladebogen

Kromme Nieuwegracht 46
Utrecht
Statig herenhuis met rechte kroonlijst oorspronkelijk XVII. Fraaie XVII achtergevel met pilasters en accoladebogen.

Pand met gevel met rechte kroonlijst, een geheel met 40-42 vormend

Kromme Nieuwegracht 44
Utrecht
Pand met gevel met rechte kroonlijst XVIII, een geheel met 40-42 vormend.

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)