Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kameren van Jan van Campen in Utrecht

Woonhuis

Schalkwijkstraat 16
3512KS Utrecht
Utrecht


Beschrijving van Kameren van Jan van Campen

Zestiende eeuwse kamerwoning onder zadeldak evenwijdig aan de rooilijn, deel uitmakend van de Kameren van Jan van Campen; kamer nr. 6. De niet onderkelderde kamerwoning heeft een lijstgevel met links een deur met bovenlicht met roedeverdeling en rechts een 18e eeuws schuifvenster met roedeverdeling in het bovenlicht en luiken. Aan de achterzijde heeft het pand een lijstgevel met links een deur en rechts een groot schuifvenster met roedeverdeling in het bovenlicht en luiken. De beganegrond heeft een samengestelde balklaag met een moerbalk loodrecht op de rooilijn. Links achteraan bevindt zich de trap met kwart naar de zolder. De kap staat op een spant met krommers. Tegen de achtermuur van het tuintje heeft het pand een buitenplee, de rechter van een blok van twee. In 1574 vermaakte Jan van Campen zijn huis (ten oosten van de latere Nieuwe Kamp) met 13 kameren aan het toen nog jonge Leeuwenberg-gasthuis dat aan de overzijde van de straat ligt. Het gasthuis beheerde het complex als vrijwoningen. Hiervan resteren Schalkwijkstraat 6 - 22 (even), waarbij nummer 10 ontbreekt, en Nieuwe Kamp 17. Het westelijke deel hiervan, waarvan Schalkwijkstraat 16 het rechter pand is, is wat hoger dan de oostelijke rij. Het pand is van bouwhistorisch belang en als vrijwoning van historisch belang. Tevens is het mede bepalend voor het historisch straatkarakter. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 450382
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Kameren van Jan van Campen

De Kameren van Jan van Campen is een rijksmonument in de wijk Museumkwartier in de Nederlandse stad Utrecht. Het betreft een rijtje godskameren die in verschillende fases werden gebouwd, gewijzigd of gesloopt.

De geestelijke Jan van Campen liet vanaf de eerste helft van de 16e eeuw in verschillende fases[1] de gebouwen bouwen waarin vier grote en negen kleine kameren werden gerealiseerd[2] die bij testament in 1574 werden toegewezen aan de regenten van het ertegenover gelegen gasthuis Leeuwenberg, die ze beheerde als vrijwoningen. Omdat ook anderen aanspraak maakten op de erfenis werd pas in 1579 zijn woonhuis verbouwd tot nog drie kameren. Voor de aanleg van de straat Nieuwe Kamp in 1645 moesten twee kameren worden gesloopt maar aan de nieuwe straat werden een[3] of twee[4] nieuwe kameren gebouwd. De kameren in het voormalige woonhuis van Van Campen, tussen de straten Nieuwe Kamp en Achterom werden rond 1880 wegens bouwvalligheid gesloopt. Het gedeelte bij de Achterom werd daarbij verkocht en op de hoek van de Nieuwe Kamp en Schalkwijkstraat werden door de regenten nieuwe woningen gebouwd. Alle veertien kameren werden door de Regenten der Verenigde Gods- en Gasthuizen, die in 1817 het beheer over Leeuwenberg en de kameren hadden overgenomen, verkocht aan de gemeente Utrecht in 1953. De gemeente sloopte rond 1967 de huisjes uit 1880 en Schalkwijkstraat 10 werd in 1971 gesloopt om een doorgang te maken voor nieuw te bouwen lokalen voor de erachter gelegen school. Het gat dat daardoor ontstond werd afgesloten door een hek. De schoollokalen werden nooit gebouwd en het gesloopte pand werd bij de restauratie van de panden in 1988 hersteld maar dit huisnummer heeft geen monumentenstatus. Na de onbewoonbaarverklaring werden de woningen vanaf de jaren 60 in gebruik genomen als ateliers. Thans worden enkele huisjes weer bewoond. Een van de panden heeft nog een oorspronkelijke 17e-eeuwse spiltrap.[5]

Rijksmonumentennummers

450378 t/m 450385 en 450470


Monumenten in de buurt van Kameren van Jan van Campen in Utrecht

Kameren van Jan van Campen

Schalkwijkstraat 18
Utrecht
Kamerwoning onder zadeldak evenwijdig aan de rooilijn, deel uitmakend van de Kameren van Jan van Campen; kamer nr. 7. De niet onderkelderde..

Kameren van Jan van Campen

Schalkwijkstraat 14
Utrecht
Zestiende eeuwse kamerwoning onder zadeldak evenwijdig aan de rooilijn, deel uitmakend van de Kameren van Jan van Campen; kamer nr. 5. De n..

Kameren van Jan van Campen

Schalkwijkstraat 20
Utrecht
Kamerwoning onder zadeldak evenwijdig aan de rooilijn, deel uitmakend van de Kameren van Jan van Campen; kamer nr. 8. De niet onderkelderd..

Kameren van Jan van Campen

Schalkwijkstraat 12
Utrecht
Zestiende eeuwse kamerwoning onder zadeldak evenwijdig aan de rooilijn, deel uitmakend van de Kameren van Jan van Campen; kamer nr. 4. De n..

Kamerwoning onder zadeldak evenwijdig aan de rooilijn, deel uitmakend van de Kameren van Jan van Campen

Schalkwijkstraat 22
Utrecht
Kamerwoning onder zadeldak evenwijdig aan de rooilijn, deel uitmakend van de Kameren van Jan van Campen; kamer nr. 9. De niet onderkelderd..

Kaart & Routeplanner