Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Boerderijcomplex met 17e-eeuws woonhuis en compleet erf in Utrecht

Boerderij

Klopdijk 2
3563MA Utrecht
Utrecht


Beschrijving van Boerderijcomplex met 17e-eeuws woonhuis en compleet erf

Boerderijcomplex met 17e eeuws woonhuis en compleet erf met o.a. diverse schuren, aan de Vecht en de Klopdijk gelegen. Het aan een bocht in de Vecht, Klopdijk en 1e Polderweg gelegen erf is zeer compact en bevat achter het hoofdgebouw twee houten schuren, een stenen schuurtje en een hooimijt. Tevens bevindt zich aan de overzijde van de 1e Polderweg een houten schuur. Het hoofdgebouw, eenlaags met schilddak met de nok evenwijdig aan de Klopdijk, bestaat uit een woongedeelte en een aangebouwd stalgedeelte aan de linkerzijde. Het stamt uit de 17e eeuw en heeft een opkamer en een kelder. De gevels zijn witgeschilderd en hadden tot voor kort geen goten. De op het zuid-oosten gerichte voorgevel aan de Klopdijk heeft eenvoudige, forse muurankers. In deze gevel bevindt zich een deur met rechts daarvan drie vensters en links twee vensters behorend bij de opkamer, alle met de oude luiken. De rechter zijgevel heeft twee hoog geplaatste vensters, eveneens nog met luiken, met daaronder twee kelderlichten, het voorste met luikje, het achterste met diefijzers. Achter aan deze gevel bevindt zich een modern venster behorend bij de keuken, die ten dele uitgebouwd onder een aankapping, op maaiveld niveau achter de opkamer ligt en mogelijk tot de oudste bouwfase behoort. De achtergevel van deze aanbouw heeft een goot met ojief-profiel en bevat naast de deur met zijlicht twee kleine, gewijzigde vensters. Links achter ligt een veel diepere aanbouw onder aankapping, aansluitend op het stalgedeelte dat links hiervan ligt onder een zadeldak met wolfseind. De achtergevel van deze aanbouw en de stal heeft drie stalvensters onder segmentbogen. De lage linker gevel van de stal heeft in het midden een deur met drie-ruit bovenlicht en voor- en achteraan een kleine staldeur. In de overblijvende hoek voor het stalgedeelte heeft het hoofdhuis, tegen de linker gevel, nog een zeer kleine houten groene uitbouw van rabatwerk onder een plat dak met aan de voor- en linkerzijde een venster. Achter het hoofdgebouw ligt een rij bijgebouwen. Geheel links, aan de Vecht, een groene houten schuur onder zadeldak met pannendekking, daterend uit de 19e eeuw (of eerder). De nok ligt evenwijdig aan de Klopdijk. De lage zuid-west gevel van rabatwerk heeft links een inrijpoort en rechts een deur. De blinde topgevels rechts en links zijn gepotdekseld. Rechts hiervan ligt een recent houten schuurtje van zeer bescheiden afmeting dat geen bescherming behoeft, hoewel kenmerkend voor de wijze waarop uit afvalhout op een levend erf steeds naar behoefte kleine bergingen ontstaan. Daarop volgt een witgeschilderd stenen gebouw onder steil zadeldak, met de nok evenwijdig aan de Klopdijk, vermoedelijk uit de eerste helft van de 19e eeuw. De noord-oost gevel, met vlechtingen, heeft een deur en een zolderluik. De zuid-west gevel, eveneens met vlechtingen, is blind. De noord-west gevel heeft een halfrond stalraam. Hierna volgt de nog compleet aanwezige vierkante hooimijt onder puntdak. Rechts sluit de rij langs de 1e Polderweg met een houten schuur van rabatwerk onder een met pannen gedekt zadeldak met de nok loodrecht op de Klopdijk, stammend uit de 19e eeuw (of eerder) De zuid-oostelijke puntgevel met inrijpoort, zolderluik en daarboven vier invliegopeningen voor duiven, heeft rijk-gesneden windveren en kozijnen. De groene rechtergevel langs de 1e Polderweg heeft twee kleine halfronde vensters. De linker zijgevel heeft een deur, een venster en enkele gewijzigde kleine vensters. De puntgevel aan de achterzijde heeft eenvoudige windveren en is zwart geschilderd. Tegenover de ingang van het erf, die tussen de laatst genoemde schuur en de keuken van het hoofdgebouw ligt, bevindt zich aan de overzijde van de 1e Polderweg nog een kleine schuur van rabatwerk uit de 19e eeuw (of eerder), onder een ongeveer noord-zuid gericht zadeldak. De voorgevel met inrijdeur, zolderluik en eenvoudige windveren is groen geschilderd. De groene rechter gevel, min of meer langs de Klopdijk gelegen, is op een klein venstertje na blind. De eveneens groene linker gevel heeft slechts een zeer laag deurtje. De zwarte achtergevel is blind. Het boerderij-erf is zeer markant gelegen langs de vecht en onttrekt ten dele het jonge fort De Klop aan het oog. Het complex van hoofdhuis met aanbouwen, vier bijgebouwen en hooimijt is van belang als gaaf bewaard gebleven compact boerenerf en tevens van bouwhistorisch belang. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 450370
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Boerderijcomplex met 17e-eeuws woonhuis en compleet erf in Utrecht

klopvaart

klopvaart
utrecht
Cluster 29. Schutsluis / inundatiesluis / keersluis. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding SCHUTSLUIS / INUNDATIESLUIS / KEERSLUIS als civie..

klopvaart

klopvaart
utrecht
Cluster 29. Inundatiesluis / damsluis met brug. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding INUNDATIESLUIS / DAMSLUIS MET BRUG als civiel en milit..

wachtgebouw

1e polderweg 2
utrecht
Cluster 28. Fortwachterswoning. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding FORTWACHTERSWONING ten zuiden van de ingang van het Fort aan de Klop, ..

Fort aan de Klop, fortwachterswoning

1e Polderweg 2
Utrecht
Omschrijving Naast de toegang, buiten het fort gelegen eenvoudige FORTWACHTERSWONING uit 1882. Op rechthoekige plattegrond, in baksteen opg..

1e polderweg

1e polderweg 4
utrecht
Cluster 28. Toegangsbrug. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding TOEGANGSBRUG over de fortgracht, gelegen aan de oostzijde van het fort. De ..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)