Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Breyerskameren in Utrecht

Woonhuis

Gasthuisstraat 8
3581GE Utrecht
Utrecht


Beschrijving van Breyerskameren

Breyerskameren. Vrijwoningen behorende tot een complex bestaande uit drie delen uit verschillende perioden. Een blok, van oorspronkelijk acht rug aan rug kameren, gebouwd in de eerste helft van de 17e eeuw, grenzend aan de Wittevrouwensingel en thans (na restauratie en samenvoeging in 1975) bestaande uit Gasthuisstraat 2,4 en 6 en Wittevrouwensingel 13 (reeds geplaatst op de Rijksmonumentenlijst). Het tweede, thans onderhavige, deel bestaat uit Gasthuisstraat 8, 10, 12, 14 en 16 en Wittevrouwensingel 21, 22, 23, 24 en 25. Dit 18e-eeuwse uit tien rug aan rug kameren bestaande deel is gebouwd dankzij een testament van Johan Breyer uit 1749, die zowel de oude als de nieuwe kameren als vrijwoningen schonk aan de Diakonie van de Nederduits Hervormde Kerk. Tussen deze beide delen bevindt zich het derde complex-deel bestaande uit twee in 1975 in oude stijl gebouwde woningen ter vervanging van de toen gesloopte vroeg 20e-eeuwse bebouwing. Deze voorgaande bebouwing, bestaande uit twee boven- en benedenwoningen was begin deze eeuw gebouwd ter plaatse van het voormalige pleintje met pomp tussen de complexdelen een en twee. Dit deel komt niet voor plaatsing op de monumentenlijst in aanmerking. Het onderhavige, als tweede genoemde, deel is van bouwhistorisch belang als voorbeeld van een vrij gaaf bewaarde serie 18e-eeuwse vrijwoningen, bij een ouder 17e-eeuws complexdeel, en van historisch belang vanwege de ontstaansgeschiedenis van het totale complex. Het totale complex (de delen een en twee) is in 1975 gerestaureerd. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 450365
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Zie artikel Niet te verwarren met de Beyerskameren
Breyerskameren
Breyerskameren Wittevrouwensingel Gasthuisstraat Utrecht Nederland.JPG
Basisgegevens
Locatie Utrecht
Gesticht in 17de eeuw
Restauraties 1975
Huizen 17
Opdrachtgever Johan Breyer
Monumentstatus Rijksmonument
Monumentnummer 450365
Gevelsteen aan de Wittevrouwensingel
Gevelsteen aan de Wittevrouwensingel

De Breyerskameren is een rijksmonument bestaande uit serie vrijwoningen in Buiten Wittevrouwen in Utrecht.

Het oudste deel is het blok op de hoek van de Wittevrouwensingel en Gasthuisstraat, dat in de eerste helft van de 17de eeuw werd gebouwd als hofje van acht rug-aan-rug-woningen. Dankzij burgemeester Johan Breyer werd een tweede, losstaand deel met tien woningen bijgebouwd. Zijn testament gaf het beheer van de achttien kameren na Breyers overlijden in 1749 in handen van de diaconie van de Nederduits hervormde kerk. Het pleintje tussen de twee delen, waar zich de waterpomp bevond, werd rond 1910 bebouwd, waardoor een aaneengesloten complex ontstond van 22 woningen. In 1962 werden de woningen verkocht aan de gemeente, die de woningen beschikbaar stelde aan kunstenaars. Bij de restauratie in 1975 werd het gebouw uit 1910 gesloopt en twee nieuwe woningen in oude stijl gebouwd, die geen rijksmonument zijn. Zes woningen uit het oudste deel werden samengevoegd tot drie, waardoor het complex thans zeventien woningen omvat. De oorspronkelijke trapgevel aan de Wittevrouwensingel werd niet als zodanig hersteld. Het complex is nu in eigendom van coöperatie Mitros.

Op de gevelsteen staat geschreven:

"DEWEL ED . GESTRENGE . HEER EN Mr

JOHAN . BREYER
RAAD . INDE . VROEDSCHAP . BURGEMEESTER
EN . HOOFDSCHOUT . DER . STAD . UTRECHT
ENZ . ENZ .
OVERLEDEN . D . XXIII . MAART . MDCCXLIX
MAAKTE DEZE ACHTIEN . KAMEREN
BY . UITERSTEN . WILLE
AAN . DE . DIACONY
DER . NEDERDUITSCHE . HERVORMDE . KERK
TOT . VRYE . WONINGEN
VOOR . ARME . BEDEELDE . LEDEMATEN "

Externe link


Monumenten in de buurt van Breyerskameren in Utrecht

Breyerskameren

Gasthuisstraat 2
Utrecht
Breyerskameren 1749 met wapensteen. Twee lage gepleisterde huizen met topgevels naast elkaar aan de Wittevrouwensingel en langgerekte zadeld..

Dubbel herenhuis, verbouwd tot appartementencomplex, gebouwd in neo-renaissancestijl en gelegen aan de singel langs de stadsbuitengracht

Wittevrouwensingel 26
Utrecht
Inleiding Dubbel HERENHUIS, verbouwd tot appartementencomplex, gebouwd in 1872 in neo-renaissancestijl en gelegen aan de singel langs de St..

Rijks Hogere Burgerschool

Kruisstraat 101
Utrecht
Inleiding Voormalig SCHOOLGEBOUW, in 1866 gebouwde Rijks Hogere Burgerschool naar ontwerp van architect C. Vermeys in opdracht van de Diens..

Biltstraat 62A-68Bis

Biltstraat 62A
Utrecht
Inleiding In 1939 naar ontwerp van architect Feberwee gebouwd WOONWINKELPAND in een aan de Nieuwe Haagse School verwante stijl waarin expre..

Stadsschouwburg Utrecht

Lucasbolwerk 24
Utrecht
Inleiding De STADSSCHOUWBURG op het Lucasbolwerk is in 1939-1941 gebouwd naar ontwerp van architect W. M. Dudok. De opdracht die Dudok in 1..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)