Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Courtine iv-i met landpoort en muurresten in Elburg

Militair Object

Bas Backerlaan 12
8081CE Elburg
Gelderland


Beschrijving van Courtine iv-i met landpoort en muurresten

COURTINE IV-I MET LANDPOORT EN MUURRESTEN. Coutine met: - Nabij het midden van de wal, de voormalige Oostpoort, een coupure tussen twee keermuren met schotbalksponningen. - Voor de poort, een dam door de gracht. - Aan de stadszijde van de Oostpoort, resten van de middeleeuwse ommuring, te weten een ca. 5 m. hoge muur ter lengte van ca. 20 m. achter perceel Bas Backerlaan 14 e.v.. Betrokken kadastrale percelen, Elburg nrs.: - C1330 ged. (hiervan slechts het deel tussen de percelen 561-562, 543-539 en Zuidwal-Oostwal); - C1599 ged. en C1588 ged. (van deze percelen slechts een strook ter breedte van ca. 1,50 m., gerekend van de oostgrens der percelen); - C1668 ged. (hiervan slechts een strook ter breedte van 5 m., gerekend van de grens met percelen C1212 en C534); - C1632 ged. en C1684 ged. (idem slechts een strook ter breedte van 5 m., gerekend vanaf de oostgrens van perceel C1668); - en C539 ged., C543, C557 ged., C561, C562, C1212 ged., C1445 ged., C1446, C1447 en C ongenummerd ged. (Oostwal). - o - (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 430533
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Courtine iv-i met landpoort en muurresten in Elburg

Huisje, slechts uit begane grond bestaande, waarboven een tegen de stadsmuur oplopend lessenaarsdak

Zuiderwalstraat 11
Elburg
Huisje, slechts uit begane grond bestaande, waarboven een tegen de stadsmuur oplopend lessenaarsdak. Vensters met ramen, waarin oude roedenv..

Huisje, slechts uit begane grond bestaande, waarboven een tegen de stadsmuur oplopend lessenaarsdak

Zuiderwalstraat 11
Elburg
Huisje, slechts uit begane grond bestaande, waarboven een tegen de stadsmuur oplopend lessenaarsdak. Vensters met ramen, waarin oude roedenv..

Hoekpand Zuiderwalstraat. Laag huisje met hoog zadeldak tussen topgevels met vlechtingen

Jufferenstraat 1
Elburg
Hoekpand Zuiderwalstraat. Laag huisje (XVII?) alleen parterre met hoog zadeldak tussen topgevels met vlechtingen. Westgevel beneden nog XVI,..

Voormalig St. Agnietenklooster, gemeentehuis.

Jufferenstraat 6
Elburg
V.m. St. Agnietenklooster, thans gemeentehuis. Twee haaks op elkaar staande vleugels op de hoek van de Jufferen- en de Zuiderwalstraat. In d..

Gewit lijstgeveltje, grenzend aan de v.m. Synagoge

Graaf Hendriksteeg 2
Elburg
Hoekpand (XVIII?) Zuiderwalstraat tegenover nr. 1. Gewit lijstgeveltje, grenzend aan de v.m. Synagoge. Aan de Walstraatzijde hoge topgevel m..

Kaart & Routeplanner