Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Graansilo Korthals Altes in Amsterdam

Gebouw

Silodam 100
1013AS Amsterdam
Noord Holland

Bouwjaar: 1896-1898
Architect: J.F. Klinkhamer en A.L. van Gendt


Beschrijving van Graansilo Korthals Altes

Op de kop van de westelijke Amsterdamse havenpier "Steenen Hoofd" van het IJ gesitueerde GRAANSILO, gebouwd naar ontwerp van J.F. Klinkhamer en A.L. van Gendt in 1896-98 in opdracht van J.Ph. Korthals Altes (directeur van de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Graansilo's en Pakhuizen), met bijbehorende elevatoren, ketelhuis, schoorsteen en dienstwoning uitgevoerd in een eclectische trant. Het omvangrijke, grotendeels symmetrisch opgezette, bouwwerk is opgetrokken in baksteen met sokkel, door rondboogfriezen en lisenen afgesloten spaarvelden en attiek, en bevat in het midden het uit zes bouwlagen en kapverdieping onder leien tentdak bestaande reinigingsgebouw met ter weerszijden elk een twaalf traveeën tellende opslagvleugel onder zadeldak met lichtkap en dakkapellen, waarbij de twee traveeen aan de uiteinden telkens zijn teruggerooid onder mansardekap. Deze vleugels bevatten tesamen 120 gemetselde karen van vierkante grondvorm en een stelsel van ijzeren trekstangen, waarvan de rozet-ankers de spaarvelden in de grotendeels blinde gevels markeren. De parterre bevat een afwisselende reeks van getoogde achtruitsvenster - met roosterluiken en siermetselwerkvulling in de segmentbogen - en dienstingangen, waarvan de meeste oorspronkelijke houten deuren nog resteren. Voorts zijn bakstenen lijsten en reliefs, arkeltorentjes, klimmende boogfriezen toegepast en in de kapverdieping, middentoren en bijgebouwen gevarieerde venstervormen met roedenverdeling. Het reinigingsgebouw - waar in oorsprong de machinerie stond opgesteld en op de eerste verdieping aan de IJ-zijde een kantoor voor de silobaas was ingericht - bevat inwendig ijzeren kolommen die balkenvloeren steunen, doch op de eerste verdieping zijn troggewelven en ijzeren binten aangebracht; bij de ingang aan de stadszijde bevindt zich een gedenksteen blijkens inscriptie in 1897 gelegd door de opdrachtgever. Op de oost-hoek, aan de IJ-zijde, bevindt zich de achtzijdige, door kantelen bekroonde, lostoren met elevator. Op de noordhoek, aan de IJ-zijde, is het ketelhuis aangebouwd onder zadeldak met lichtkap en met hoog opgaande, vrijwel vrijstaande schoorsteen op achtkante plint. Op de westhoek, tegen ketelhuis en opslagvleugel aan, is de dienstwoning gebouwd, met twee bouwlagen op L-vormige grondslag, waarbij de smalle lange vleugel wordt bekroond door een dwarse mansardekap met dakkapellen uit de bouwtijd en de korte vleugel plat is afgedekt. Graansilo-gebouw met bijbehorende onderdelen van algemeen belang uit oogpunt van zowel architectuurhistorische waarde wegens de sobere eclectische utiliteitsbouw van verzorgd gedetailleerde baksteen-architectuur, als industrieel-archeologische waarde als tamelijk vroeg en zeldzaam geworden voorbeeld van een geheel in baksteen uitgevoerd silogebouw met elevatortoren alsook wegens de markante, historisch-functionele situering aan het IJ. N.B. Het aangrenzende in gewapend beton uitgevoerde silogebouw uit de na-oorlogse periode valt buiten deze bescherming, evenals de naderhand aan- en bijgebouwde dienstruimten (twee onder lessenaarsdak opgetrokken aanbouwtjes uiterst links aan de stadzijde, een v.m. buiten-urinoir midden links aan de stadzijde, een vrijstaand, plat afgedekt GEB-gebouwtje daartegenover, de aan het reinigingsgebouw over de kade heen gebouwde golfplaten luchtbrug, de plat afgedekte aanbouw rechts tussen het oorspronkelijke silogebouw en het na-oorlogse silogebouw). (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 422518
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Graansilo Korthals Altes
De Stenen Silo gezien vanuit de Oude Houthaven. Rechts de Betonnen Silo.
De Stenen Silo gezien vanuit de Oude Houthaven. Rechts de Betonnen Silo.
Locatie Silodam in Amsterdam
Oorspr. functie graanopslag
Huidig gebruik woon- en werkruimte
Start bouw 1896
Bouw gereed 1898
Verbouwing 2001
Monumentstatus rijksmonument
Monumentnummer 422518
Architect Jacob Frederik Klinkhamer en Adolf Leonard van Gendt
Portaal  Portaalicoon   Civiele techniek en bouwkunde

De Stenen Silo is een voormalige graansilo aan de Silodam in Amsterdam. De 19e-eeuwse silo werd in 1996 tot rijksmonument verklaard. De silo heet officieel Korthals Altes naar Jan Philip Korthals Altes, gemeenteraadslid en directeur van de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Graansilo’s en Pakhuizen.

Bouw en gebruik

De silo werd in 1896-1898 gebouwd naar een ontwerp van architect Jacob Frederik Klinkhamer, met hulp van Adolf Leonard van Gendt in opdracht van Korthals Altes. Korthals Altes was de directeur van de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Graansilo's en Pakhuizen.[1] Korthals Altes had al in 1888 gepleit voor de bouw van de silo om de graanvoorziening van Amsterdam veilig te stellen, voor het geval dat de stad belegerd zou worden. Het gebouw werd daarmee onderdeel van de Stelling van Amsterdam.

De silo, met een lengte van 105 meter, bestond uit 60 stortschachten met elk een oppervlak van 15m². In totaal kon er 17 miljoen kilo graan worden opgeslagen. Verder was er een ketelhuis, schoorsteen en dienstwoning uitgevoerd in een eclectische trant.[1] Via lopende banden werd het graan overgebracht naar binnenvaartschepen of treinwagons. In het mulderij- of reinigingsgebouw in het middengedeelte, tussen de twee blinde vleugels, stonden de stoommachines, de reinigingsapparatuur en was het kantoor. In 1902 kwamen er pneumatische graanzuigers.[2] Deze zogen het graan uit het ruim omhoog waardoor graanschepen nog sneller gelost konden worden.

Herbestemming

Toen de Stenen Silo te klein bleek, werd in 1952 de naastgelegen Betonnen Silo gebouwd. In de jaren 1980 raakten de silo’s verouderd. Met de komst van een nieuw en modern graanopslagcomplex van de IGMA aan de Vlothaven werden ze overbodig en kwamen leeg te staan. Beide silo's werden gekraakt en er werden regelmatig dancefeesten gehouden. Ook waren er een restaurant, een bakkerij, galeries en studio's.

Er waren vergevorderde plannen om beide silo's te slopen en te vervangen door nieuwbouw, maar het industrieel erfgoed werd gered toen de Stenen Silo in 1996 tot rijksmonument werd verklaard. De graansilo met bijbehorende onderdelen hebben architectuurhistorische waarde wegens de sobere eclectische utiliteitsbouw van verzorgd gedetailleerde baksteen-architectuur.[1] Het heeft ook industrieel-archeologische waarde als tamelijk vroeg en zeldzaam geworden voorbeeld van een geheel in baksteen uitgevoerd silogebouw met elevatortoren alsook wegens de markante, historisch-functionele situering aan Het IJ.[1]

Na een grondige verbouwing tot woontoren, naar ontwerp van André van Stigt, is de Stenen Silo sinds 2001 in gebruik als woon- en werkruimte met 92 vrijesectorwoningen en zo'n 4.500 m2 bedrijfsruimte.

Afbeeldingen


Monumenten in de buurt van Graansilo Korthals Altes in Amsterdam

Het Veem

Van Diemenstraat 406
Amsterdam
Inleiding Pakhuis 'Het Veem' (voorheen Oranje Nassau) deel uitmakend van de aaneengesloten bebouwing van pakhuizen aan de Oude Houthaven aa..

Pakhuis D'Rave

Zoutkeetsgracht 114
Amsterdam
Pakhuis D'Rave met puntgevel, (XVIII).

Pakhuis 'T Hart

Zoutkeetsgracht 116
Amsterdam
Pakhuis 'T Hart met puntgevel, (XVIII).

Pakhuis met puntgevel

Zoutkeetsgracht 118
Amsterdam
Pakhuis met puntgevel, (XVIII).

Hoekhuis met boven de houten pui

Zandhoek 14
Amsterdam
In de kern 17e eeuws hoekhuis met boven de houten pui XIXB vervangen gevel. Gevelsteen XVII.

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)