Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Twaalf kazematten in Cuijk

Militair Object

't Bijltje 3
5431DA Cuijk
Noord Brabant

Bouwjaar: ca. 1939 1939 ca. 1939


Beschrijving van Twaalf kazematten

Twaalf in de dertiger jaren van de twintigste eeuw gebouwde kazematten ter verdediging van het riviervak in de Maas, waarvan negen kazematten zijn gelegen op of nabij de Groenendijk ongd.(de nrs. 103B, 104S, 105B, 106S, 107S, 108S, 110S, 112S en 113S), een kazemat zich bevindt nabij Everdineweerd 25 (nr. 115S) en de overige twee kazematten (de nrs. 118S en 119S) zijn gebouwd nabij Lange Oijen 14. Alle zijn gesitueerd op of tegen de westelijke rivierdijk, respectievelijk in de uiterwaard. Gewapend betonnen kazematten van een verdieping met meerdere schietgaten van het flankerende type (de nrs. 103B en 105B), dan wel van het type Stekelvarken (de nrs. 104S, 106S, 107S, 108S, 110S, 112S, 113S, 115S, 118S en 119S). Op 10 mei 1940 vonden bij deze kazematten hevige gevechten plaats, waarbij velen sneuvelden. De twaalf kazematten te Cuijk en Sint Agatha vormen een betrekkelijk klein resterend onderdeel van de kazematverdediging langs de lange Maaslinie van Maastricht tot het Maas-Waalkanaal. Dit onderdeel heeft een belangrijke rol gespeeld bij de oorlogshandelingen in de meidagen van 1940. De twaalf kazematten zijn door de betekenis voor de Nederlandse krijgsgeschiedenis, door hun situering en samenhang, hun relatieve zeldzaamheid als ook door de aldaar geleverde verdedigingsinspanning, van grote cultuurhistorische waarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 420214
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Twaalf kazematten in Cuijk

Raadhuis

Lange Linden 4
Katwijk NB (Gemeente Cuijk)
Inleiding RAADHUIS uit 1876 van de in 1942 opgeheven gemeente Katwijk en Klein Linden. Omschrijving Symmetrisch tweelaags blokvormig bou..

Brugkazemat Katwijk Zuid ter verdediging van de spoorbrug en het pontveer over de Maas

Everdineweerd 27
Katwijk NB (Gemeente Cuijk)
In 1936 gebouwde brugkazemat Katwijk Zuid, gelegen nabij Everdineweerd 27 te Katwijk, ter verdediging van de spoorbrug en het pontveer over ..

School met bovenmeesterhuis

Lange Linden 5
Katwijk NB (Gemeente Cuijk)
Inleiding Voormalige SCHOOL met BOVENMEESTERSHUIS uit 1905, nu woonhuis. Omschrijving Eenlaags bakstenen bouwwerk onder zadeldak met hoe..

St.Martinus: driebeukige neogotische kruiskerk met slanke toren. Mechanisch torenuurwerk

Mariagaarde 4
Katwijk NB (Gemeente Cuijk)
St.Martinus, 1884, Ch.Weber. Driebeukige neogotische kruiskerk met slanke toren. Mechanisch torenuurwerk.

Lourdesgrot

Mariagaarde 4
Katwijk NB (Gemeente Cuijk)
Inleiding: LOURDESGROT uit 1888 naar ontwerp van architect Hendriks uit Oss. De grot staat in het processiepark van de reeds eerder besche..

Kaart & Routeplanner


Foto's (15)

Alle 15 foto's weergeven