Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kasteel Sypesteyn in Loosdrecht

Kasteel Buitenplaats

Nieuw-Loosdrechtsedijk 150
1231LC Loosdrecht (gemeente Wijdemeren)
Noord Holland


Beschrijving van Kasteel Sypesteyn

Op de vanaf 1901 daartoe opgegraven fundamenten van het verwoeste voorvaderlijk kasteel in opdracht van Jhr. C.H.C.A. van Sypesteyn fasegewijs in sobere 'middeleeuwse' trant - deels geinspireerd op een tekening van Jan de Beijer uit 1749 - herbouwd kasteel, met Toren (1912-13, naar ontwerp van W. de Vrind jr.), 'Gothisch Huis' (1918-20), Westbouw (1920-22), Noordbouw (1924, hoofdingang 1927), waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van authentieke bouwmaterialen en interieur-onderdelen, en bestemd als museum voor de particuliere kunst- en antiekcollecties van de opdrachtgever. Het KASTEEL-MUSEUM - dat volgens de oorspronkelijke plannen nog zou worden uitgebreid met een rechthoekig gebouw aan de noordzijde - is opgetrokken in baksteen op onregelmatige plattegrond met verschillende in- en uitspringende bouwvolumes gegroepeerd rondom een min of meer centrale binnenplaats, deels onderkelderd en merendeels twee bouwlagen en kapverdieping bevattend onder samenstel van zadel-, schild- en tentdaken met leien in maasdekking tussen tuit- en trapgevels. De gevarieerd over de gevels verdeelde, in boognissen geplaatste vensters zijn in verschillende formaten uitgevoerd - deels met kruiskozijnen, deels zonder bovenlicht, deels met tralies - en hebben bij de Toren en de westgevel van de Noordbouw geel/rood gekleurde luiken; behalve de keldervensters hebben vrijwel alle vensters een glas-in-loodvulling. De vier bouwlagen tellende Toren - waarin ondermeer de Wapenkamer en Torenkamer - bevat rondom een boogfries, een weergang met kantelen en spuwers op de hoeken, en wordt bekroond door een vierzijdige spits met twee rijen kleine dakkapellen boven elkaar en een bol met van wapen voorziene windwijzer. Het twee bouwlagen en kaplaag tellende Gothische Huis - waarin ondermeer de Gothische Kamer, IJzerkamer, Hoekkamer en Tussenkamer - heeft aan de zuidwestzijde een trapgevel en in de hoek bij de binnenplaats de door een tentdak gedekte traptoren met stenen spiltrap. Van de drieledige en onderkelderde Westbouw - met ondermeer de Beneden- en Bovenzaal, kantoor, Porseleinkamer en trappenhuis - bevat de zuidwestpartij een trapgevel waartegen de uitwendige toegangstrap naar de beletage is gemetseld met bakstenen balustrade en ingangsportiek naar het souterrain; de aangrenzende tuitgevels bevatten voorts sierankers, terwijl de zijgevels zijn voorzien van een dubbele tandlijst. De ten dele voltooide Noordbouw - met ondermeer de hal, Groene en Witte Kamer - bevat aan de noordelijke uiteinden twee voor de uitbreiding bestemde, doch onvoltooide muurdammen. Tegen de noordoostgevel is een bakstenen toegangstrap van vijf treden tussen vleugelmuren geplaatst, leidend naar de oorspronkelijk als hoofdingang bestemde spitsboogvormige paneeldeur in geprofileerde, natuurstenen omlijsting. Nabij de binnenplaats een hoogopgaande smalle toren op een van cirkelvormig naar achtzijdige doorsnede overgaande grondslag. Inwendig zijn de meeste vertrekken - behalve de overwelfde kelderruimten - voorzien van houten vloerdelen en balklagen en naar stijl of thema ingericht met gebruik van de kunst- en antiekcollectie van de stichter, inclusief de hergebruikte historische interieur-onderdelen (zoals ondermeer deuren, de 17e-eeuwse statietrap en schouwen). Kasteel-museum met bijbehorende inventaris en interieuronderdelen, hoofdgebouw van het Sypesteyn-complex en als zodanig van architectuur-, kunst- en cultuurhistorisch belang. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 419788
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Kasteel Sypesteyn
Kasteel Sypesteyn
Kasteel Sypesteyn
Locatie Loosdrecht, Vlag van Nederland Nederland
Algemeen
Kasteeltype Waterburcht
Huidige functie Museum
Gebouwd in 1902-1927
Gebouwd door Henri van Sypesteyn
Monumentnummer  419787
Website Sypesteyn

Kasteel Sypesteyn is een kasteel in de Noord-Hollandse gemeente Wijdemeren.

Geschiedenis

In 1572 werd Aert Abramsz. van Sijpesteijn, mogelijk een lid van de familie Van Sypesteyn, beleend met een hofstede. Er stond ook een ruïne die mr. Cornelis Ascanius van Sypesteyn, heer van Sypesteyn (1638-1673) in 1664 kocht en liet herstellen, maar het kasteel werd vervolgens opnieuw verwoest in 1673; de titel en terreinen verbonden aan de heerlijkheid bleven tot 1778 in de familie.

Nieuwste geschiedenis

Op 17 augustus 1899 kocht jhr. Catharinus Henri Cornelis Ascanius van Sypesteyn (1857-1937) de terreinen waarop het vroegere kasteel zou hebben gestaan; zijn voorvader had hetzelfde rond 1814 geprobeerd, maar toen was de vraagprijs veel te hoog. Hij begon in 1902 met de opbouw van een nieuw kasteel op de oude fundamenten, het hoofdgebouw werd opgebouwd vanaf 1924. In 1927 kwam er een eind aan de bouw wegens geldgebrek. In 1923 was er al een tentoonstelling ingericht voor koninginnedag, het museum opende een jaar later. Van Sypesteyn bracht daar zowel zijn verzameling van familieportretten als die van zijn porselein in onder. Bovendien verdiepte hij zich in de 16e-eeuwse tuinkunst om vervolgens daar een boek over te publiceren en de tuin van Sypesteyn volgens die inzichten aan te leggen.

Van Sypesteyn Stichting

In 1902 richtte Van Sypesteyn een stichting op die als doel had de instandhouding en uitbreiding van de verzameling die de familie Van Sypesteyn betreft, waarna de collectie een museumcollectie werd en in het kasteel werd ondergebracht. In 2002 werd ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan een (foto)boek uitgebracht onder de titel Een droom wordt werkelijkheid. Leven en werk van jhr. C.H.C.A. van Sypesteyn.

Afbeeldingen

Externe link


Monumenten in de buurt van Kasteel Sypesteyn in Loosdrecht

tuin park landgoed

Nieuw-Loosdrechtsedijk 150
Loosdrecht (Gemeente Wijdemeren)
HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG. Als onderdeel van de reconstructie van het kasteelcomplex Sypesteyn heeft de stichter Jhr. C.H.C.A. van Sy..

tuin park landgoed

Nieuw-Loosdrechtsedijk 150
Loosdrecht (Gemeente Wijdemeren)
Door Van Sypesteyn is aan het einde van de negentiende en aan het begin van de twintigste eeuw een collectie van onder andere 17de- en 18de-..

tuin park landgoed

Nieuw-Loosdrechtsedijk 150
Loosdrecht (Gemeente Wijdemeren)
In de noordoosthoek van de aanleg staat een bakstenen TUINHUISJE het begin van de 20ste eeuw. Het op rechthoekige grondslag opgetrokken gebo..

tuin park landgoed

Nieuw-Loosdrechtsedijk 150
Loosdrecht (Gemeente Wijdemeren)
Door Van Sypesteyn is aan het einde van de negentiende en aan het begin van de twintigste eeuw een collectie van 17de- en 18de-eeuwse tuinsi..

Kasteel Sypesteyn, poortgebouw

Nieuw-Loosdrechtsedijk 150
Loosdrecht (Gemeente Wijdemeren)
In sobere 'middeleeuwse' trant in het eerste kwart van deze eeuw uitgevoerd POORTGEBOUW, gesitueerd aan de zuidzijde van de open kasteelhof ..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)