Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Sassenpoort in Zwolle

Militair Object

Sassenstraat 51
8011PB Zwolle
Overijssel

Bouwjaar: Eind 14de, begin 15de eeuw

Top 100 monument

Sassenpoort

Zwolle, Sassenpoort: werd gebouwd aan het eind van de l4de- en voltooid aan het begin van de l5de eeuw. Het hoge rechthoekige poortlichaam wordt geflankeerd door twee zware octogonale torens op ronde grondslag. Behalve baksteen is ook natuursteen verwerkt, met name trachiet en tufsteen. Het bouwwerk toont nog de indrukwekkende hoogte van een poortgebouw uit de tijd, dat vuurwapens nog geen grote vuurkracht bezaten. In dit verband zijn de ronde kanongaten op de derde torenverdieping in beide torens opmerkenswaard. Tijdens de restauratie van 1894 en 1897 werd een neogotisch spits klokketorentje aangebracht en voorzag men de toren van dakkapellen; tevens werden de kantelen weer opgemetseld en diverse uitwendige versieringen aangebracht. AIs restant van de ommuring van Zwolle vormt de Sassenpoort een indrukwekkend en historisch hoogtepunt, waarvan het karakter door de eeuwen heen goed bewaard is gebleven, mede door de beperkte wijzigingen die plaatsvonden aan het eind van de l9de eeuw. Bouwkundige relicten als hameisleuven en schietsleuven onderstrepen het afwerende karakter van de middeleeuwse poort. Als aanduiding van de oude stadsgrens heeft de Sassenpoort een historische markeringsfunctie voor de voormalige omvang van Zwolle. Uit militair-historisch oogpunt is de poort van belang door haar hoogte; naarmate de vuurkracht van het geschut toenam, werden de torens lager gebouwd en van dikke muren voorzien. De Sassenpoort is in dit opzicht een overgang tussen enerzijds de experimenten met buskruit en de daarmee samenhangende ontwikkeling van geschut en anderzijds de verbetering van dit proces, uiteindelijk resulterend in de overbodigheid van stadspoorten c.q. kasteelmuren als beschermingsmiddel tegen vuurkracht.

Beschrijving van Sassenpoort

Sassenpoort. Vermoedelijk dagtekenend uit 1409. Aan de landzijde twee hoektorens, die van rond in achtzijdig overgaan; ertussen in een mezekooi met werpgaten. Aan de stadszijde veelhoekige hangtorentjes. De kantelen en het middentorentje dateren van de restauratie van 1893-'98. Thans Rijksarchief. Klokkenstoel met gelui van twee klokken, waarvan één van J.A. de Grave en N. Muller, 1731, diam. 90 cm. en één van N. Muller, 1732, diam. 45 cm. Mechanisch torenuurwerk B. Eijsbouts, Asten, 1937. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 41788
Laatste wijziging: 2015-01-12 19:49:54.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
De Sassenpoort
Fontein bij de Sassenpoort
Kanon bij de Sassenpoort

De Sassenpoort in de stadsmuur van Zwolle is een stadspoort die werd gebouwd eind van de 14de en begin van de 15e eeuw als onderdeel van de stadsverdedigingswerken. De architect is onbekend. Voor de bouw is veel natuursteen gebruikt, met name trachiet en tufsteen. De Sassenpoort behoort tot de Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

Geschiedenis

De hanzestad Zwolle was begin 15e eeuw in haar bloeitijd als handelsstad. In 1407 werd Zwolle als volwaardig lid van het machtige stedenverbond van de Noord-Duitse Hanze toegelaten. De grote omvang van deze stadspoort stond voor de rijkdom van Zwolle in die periode.

In 1893 schonk de gemeente Zwolle de Sassenpoort aan de Staat der Nederlanden, om er het rijksarchief in onder te brengen. De functie heeft het gebouw inmiddels verloren. Op 15 januari 2016 heeft het Rijk het gebouw afgestoten aan de Nationale Monumentenorganisatie.

Kenmerken

Tussen 1894 en 1897 werd de poort gerestaureerd en werden dakkapellen en een neogotisch spits klokkentorentje aangebracht. Hiervoor werd het 18e-eeuwse klokkentorentje afgebroken. Tussen de hoektorens bevindt zich een mezekouw. Vanuit gaten in de vloer van deze uitbouw kon kokende pek over eventuele binnendringende vijanden worden gegoten.

Toekomst

Het gebouw staat in de Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. De Rijksgebouwendienst classificeert de poort in "categorie I". Deze categorie bevat de monumenten waarvoor behoud in eigendom van de Staat van buitengewoon cultuurhistorisch belang is, bijvoorbeeld omdat ze in eigendom van de Staat zijn gekomen of gebleven om hun voortbestaan te verzekeren. Veel objecten uit die categorie (zoals de Sassenpoort) zijn iconen van de geschiedenis van de Nederlandse monumentenzorg. Om beschadiging en aantasting door uitlaatgassen tegen te gaan, is het sinds 2010 niet meer mogelijk onder de poort door te rijden. Onder de poort is nu een voetpad.

Trivia

  • In 2006 bracht TPG Post een postzegel uit in de serie Mooi Nederland met daarop een afbeelding van de poort.

Monumenten in de buurt van Sassenpoort in Zwolle

Pand met door gebogen fronton bekroonde gepleisterde klokgevel

Van Nahuysplein 22
Zwolle
Pand met gepleisterde klokgevel, bekroond door gebogen fronton. XVIIId.

Pandje met klokgevel en zandstenen gebeeldhouwde halfronde topafdekking en aanzetvoluten

Sassenstraat 53
Zwolle
Hersteld pandje, XVIII A met klokgevel en zandstenen gebeeldhouwde halfronde topafdekking en aanzetvoluten.

Pand met gepleisterde gevel en rechte kroonlijst

Koestraat 44
Zwolle
Pand met gepleisterde gevel en rechte kroonlijst.

Winkel met bovenwoning met lijstgevel en jongere winkelpui in de stijl van de Amsterdamse School

Sassenstraat 47
Zwolle
Inleiding WINKEL met BOVENWONING met een lijstgevel uit het derde kwart van de achttiende eeuw en een Amsterdamse School winkelpui en inter..

Eenvoudig pandje met gepleisterde gevel en gewijzigde onderpui

Koestraat 35
Zwolle
Eenvoudig pandje met gepleisterde gevel en gewijzigde onderpui. XIX A.

Kaart & Routeplanner


Foto's (3)