Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Broerenklooster Broerenklooster (1830-1973: kazerne) in Zwolle

Kerkelijk Gebouw

Aan de Stadsmuur 88
8011VD Zwolle
Overijssel

Bouwjaar: 1465-1493 1493 1465-1493


Beschrijving van Broerenklooster Broerenklooster (1830-1973: kazerne)

Aan de Noordzijde van de Broerenkerk het v.m. BROERENKLOOSTER, gebouwd in 1465-1493 en van 1830 tot 1973 als kazerne in gebruik. Het complex bestaat uit de volgende onderdelen: 1.) Aansluitend bij de kloostergang tegen de Noordzijde van de kerk de Westelijke kloostervleugel, bestaande uit een begane grond met twee verdiepingen en een schilddak, met pannen gedekt. In de oostelijke gevel van deze vleugel zijn op de begane-grond de vijf spitsbogen van de kloostergang, gescheiden door zware steunberen, bewaard gebleven. Deze bogen zijn later dichtgezet en van vensters met zesruitsschuiframen voorzien. In de noordelijke vensteras een getoogde poort met in de sluitsteen het jaartal 1821. Vensters met zesruitsschuiframen. 2.) de Noordelijke kloostervleugel langs Aan de stadsmuur (voorheen Waterstraat). Hiervan is het westelijke deel vervangen door een moderne fabriek (no. 84). Het middelste deel is in oorsprong nog laat-middeleeuws en heeft een omlopend schilddak. (no. 86). Het oostelijke deel op de hoek van het Eiland is een in oorsprong nog laat-middeleeuws gebouw, gepleisterd en verminkt, met oude balklagen en een gewijzigd zadeldak. Aan de stadsmuur een poort met afgeschuinde zijkanten (no. 88.) 3.) De oostelijke kloostervleugel, in 1882, welk jaartal staat boven de poort in de westgevel, vernieuwd. Deze vleugel, genummerd no. 17, heeft getoogde vensters met achtruitsschuiframen, een cordonlijst tussen de verdiepingen en een houten kroonlijst. Deur uit de bouwtijd. 4.) De v.m. Librije, Broerenkerkplein 13, is een vrijstaand gebouw langs Aan de Stadsmuur, op korte afstand van de noordwesthoek van kloostercomplex. Het is een onderkelderd gebouw met een verdieping en zadeldak tussen puntgevels, gebouwd waarschijnlijk omstreeks 1500 en gerestaureerd in 1901. De benedenverdieping heeft bakstenen kruisvensters met gekoppelde toogjes en de verdieping spitsboogvensters met bakstenen vorktraceringen. Op de zuid-oost- hoek een traptoren. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 41538
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Broerenklooster Broerenklooster (1830-1973: kazerne) in Zwolle

Resten van de middeleeuwse stadsmuur

Aan de Stadsmuur 83
Zwolle
De aan de Waterstraat gelegen resten van de stadsmuur welke van belang zijn wegens bijzondere oudheidkundige waarde.

Broerenklooster librije Broerenklooster, voorm. Librije (1757-1899: synagoge)

Broerenkerkplein 13
Zwolle
"Voormalige LIBRIJE", deel uitmakend van het broerenklooster (1465-1493) ook wel v.m. Synagoge. Gerestaureerd door Cuypers in 1901.

Broerenkerk

Achter de Broeren 1
Zwolle
BROERENKERK, omstreeks 1500. Bakstenen hallenkerk. Noordbeuk met veelhoekige sluiting. Zuidbeuk rechtgesloten. Tegen de noordmuur restant va..

Pakhuis met restanten van een middeleeuwse muurtoren

Aan de Stadsmuur 79
Zwolle
Pakhuis XVIId met latere wijzigingen.

Wijndragerstoren

Krabbestraat 63
Zwolle
Wijndragerstoren in het complex van de fa. Bergia. Bakstenen ronde muurtoren, XVd, met restant van spitsboogfries.

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)