Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Harinxmastate, hoofdgebouw in Beetsterzwaag

Kasteel Buitenplaats

Van Harinxmaweg 1
9244CJ Beetsterzwaag (gemeente Opsterland)
Friesland

Bouwjaar: 1841 1877 (aanbouw) 1929 (verb.)
Architect: H.R. Stoett (1877) W. Gerretsen (1929) Stoett HR 1877 H.R. Stoett (1877) W. Gerretsen (1929)


Beschrijving van Harinxmastate, hoofdgebouw

Harinxmastate. In landschappelijke aanleg gelegen zeven traveeën breed landhuis in neoclassicistische trant, gebouwd in 1843 voor grietman Maurits Pico Diderik van Harinxma thoe Slooten, en sindsdien verbouwd in 1877 (naar ontwerp van de Leeuwarder architect Herman Willem Stoett, inhoudende een aanbouw aan de noordzijde met herenkamer en zitkamer en een veranda aan de westzijde) en in 1928 (naar ontwerp van architect Willem Gerretsen uit Arnhem, bij welke gelegenheid het driehoekige fronton werd vervangen door een omlopende houten attiek, het op zuilen gedragen balcon voor de middenpartij, weliswaar in verkleinde vorm, behouden bleef en daaronder een terras met toegangstrap werden gerealiseerd, de empirevensters met T-vormige indeling van een onnederlandse quasi 18e-eeuwse roeden werden voorzien, de gang met trappehuis en naastliggende vertrekken uitgebroken en tot voorhal en grote hal ten behoeve van de familieportretten-galerij omgevormd en het terrein een halve meter verlaagd ten gunste van een rijziger indruk). Het gepleisterde, onderkelderde gebouw op T-vormige plattegrond wordt gedekt door een grotendeels achter een houten attiek schuilgaand met blauwe friese golfpannen gedekt afgeknot schilddak met vier hoekschoorstenen; bescheiden verkropte kroongootlijst op klossen en met tandlijst; vier hoekschoorstenen. De voorgevel is symmetrisch ingedeeld door een drie traveeen brede middenrisaliet met beganegronds drie stel openslaande deuren met 28-ruitsindeling en dito deuren met 24-ruits indeling op de verdieping; een vier treden tellende trap leidt op naar het drie traveeen brede bordes, dat wordt overdekt door een door vier ionische zuilen gedragen balkon met gietijzeren hekje uit de jaren '20. In de attiek drie stolpramen met 8-ruits verdeling; dito keldervensters. Aan weerszijden van de risaliet twee 28-ruits stolpramen beganegronds en twee 24-ruits op de verdieping. De achtergevel is eveneens symmetrisch ingedeeld; in de risaliet beganegronds aardige opgeklampte deur met 8-ruits bovenlicht gevat in eenvoudige omlijsting met hoofdgestel (jaren '20), waarnaast aan beide zijden een smal 14-ruitsstolpraam, op de verdieping 24-ruitsstolpraam geflankeerd door dito smal twaalfruitsraam en in de attiek liggend 8-ruitsraam; aan weerszijden van de risaliet respectievelijk twee 28-ruitsstolpramen en een driezijdige erker met bijpassende roedenverdeling beganegronds en twee 24-ruitsstolpramen op de verdieping; bordestrap met gietijzeren balusters en leuningen. In de zijgevels en de aanbouw overeenkomstige stolpramen en keldervensters met roedenverdeling; in de noordgevel bovendien een bescheiden omlijste ingangspartij, waarvoor 8 treden tellende stoep met gietijzeren leuningen. Aan de westzijde kleine veranda. HOOFDGEBOUW, zie voor omschrijving op bijgaand Registerblad (d.d. 4-12-1988) met monumentnummer 31813; deze reeds eerder verbeterde omschrijving behoeft thans nieuwe aanpassingen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 414346
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
De Harinxmastate in Beetsterzwaag
Linker deel van het westelijk toegangshek

De Harinxmastate is een monumentaal pand in de Friese plaats Beetsterzwaag.

Geschiedenis

De Harinxmastate in de atlas van Kuyper (circa 1870))

Het neoclassicistische gebouw werd in 1843 gebouwd door de grietman van Smallingerland Maurits Pico Diederik baron van Harinxma thoe Slooten (1804-1876), die zijn woning in Drachten hiervoor liet afbreken. Van 1847 tot 1864 was Harinxma thoe Slooten kantonrechter-plaatsvervanger bij het kantongerecht van Beetsterzwaag. In 1877 werd het pand vergroot volgens plannen van de Leeuwarder architect Herman Willem Stoett. In 1927 was de architect Willem Gerretsen de ontwerper van een nieuwe ingrijpende wijziging van het pand, waarbij met name de voorzijde van het gebouw werd gewijzigd, om een statiger effect te bewerkstelligen.[1]

Het bijbehorende park in Engelse landschapsstijl werd direct na de bouw van de Harinxmastate in 1845 aangelegd door de tuinarchitect Lucas Roodbaard.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft het pand dienstgedaan als rusthuis voor de Kleine Zusters van de Heilige Jozef uit Egmond aan Zee. De zusters en het personeel werden in 1942 vanuit Egmond aan Zee geëvacueerd naar de Harinxmastate en verbleven aldaar tot 1944.[2]

De Harinxmastate is nog steeds in het bezit van een afstammeling van de eerste eigenaar. Het pand is erkend als een rijksmonument.


Monumenten in de buurt van Harinxmastate, hoofdgebouw in Beetsterzwaag

Harinxmastate, westelijk toegangshek

Van Harinxmaweg 1
Beetsterzwaag (Gemeente Opsterland)
WESTELIJK TOEGANGSHEK. Gietijzeren dubbel draaihek bij de ten westen van het hoofdgebouw gelegen oprit met van pijlvormige bekroning voorzie..

Harinxmastate, muur langs voorm. moestuin en boomgaard

Van Harinxmaweg 1
Beetsterzwaag (Gemeente Opsterland)
BAKSTENEN MUUR langs voormalige moestuin en boomgaard, uit de 19e eeuw in twee door een houten schutting verbonden delen, die de voormalige ..

Harinxmastate, hondenhok

Van Harinxmaweg 1
Beetsterzwaag (Gemeente Opsterland)
HONDEHOK. Houten hondehok uit ca. 1900, even ten oosten van de oostgevel van het huis geplaatst, voorzien van een naar het westen gerichte r..

Harinxmastate: Lodewijk XV-sokkel met zonnewijzer

Van Harinxmaweg 1
Beetsterzwaag (Gemeente Opsterland)
Stenen gebuikte LODEWIJK XV SOKKEL op het gazon ten noorden van het huis, uit de 18e eeuw, waarboven een zonnewijzer van recente datum.

Harinxmastate, tuin- en park

Van Harinxmaweg 1
Beetsterzwaag (Gemeente Opsterland)
HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG, bestaande uit drie delen. Rondom het huis een park in landschapsstijl door Lucas Pieters Roodbaard rond cir..

Kaart & Routeplanner


Foto's (6)