Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Wester-Amstel: historische tuin- en parkaanleg in Amstelveen

Tuin Park Landgoed

Amsteldijk Noord 55
1183TE Amstelveen
Noord Holland

Bouwjaar: tweede helft van de 17e eeuw


Beschrijving van Wester-Amstel: historische tuin- en parkaanleg

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG. Van de historische tuin- en parkaanleg van Westeramstel zijn nog delen van de historische structuur bewaard gebleven, die waarschijnlijk uit de tweede helft van de 17e eeuw dateren. Zo is de rechthoekig omgrachte boomgaard ten noorden van het huis en de aanplant van een boomsingel (mogelijk ook toen kastanje) ten noorden en oosten van deze boomgaard waarschijnlijk in deze tijd tot stand gekomen, evenals de omgrenzing van de omgrachte aanleg, met drie rechte zijden aan de noord-, west- en zuidkant en een gebogen zijde aan de oostkant langs de Amsteldijk. Ook het tracé van de deels bewaard gebleven lindelaan, waarvan het verloop vanaf de toegangsbrug langs de noordzijde van het huis naar de westzijde van de plaats voert, dateert wellicht uit deze tijd, zo deze laan niet in het begin van de 18e eeuw is aangelegd. Van deze laan resteren nog enkele linden in een rij aan de noordzijde van het huis en enkele exemplaren aan de westzijde van de aanleg. Het tracé van de laan wordt aan de westzijde beëindigd door een rhododendronpartij, die hier als afsluiting van de laan in de 19e of het begin van de 20e eeuw is geplant. In de NW-hoek en langs de westgrens van de aanleg is een patroon van slingerpaden bewaard gebleven, die deels door eiken worden omzoomd, en resteren nog enkele oude bomen, waaronder een groep van beuk, kastanje en es. Deze aanleg dateert uit de 19e eeuw, toen vermoedelijk ook het verloop van de gracht aan de noordzijde van Westeramstel een vloeiend verloop heeft gekregen. In deze tijd is waarschijnlijk ook de rechte lindensingel aan de zuid- en ZO-zijde van Westeramstel aangelegd, zo dit niet in de 18e eeuw is geschied. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 414344
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Wester-Amstel: historische tuin- en parkaanleg in Amstelveen

Wester-Amstel: toegangsbrug met pijlers en toeganshek

Amsteldijk Noord 55
Amstelveen
TOEGANGSBRUG MET PIJLERS EN TOEGANGSHEK uit de 18e eeuw over de gracht aan de oostgrens van de historische aanleg. Bakstenen dam als rondboo..

Tuinkoepel

Amsteldijk Noord 55
Amstelveen
TUINKOEPEL. Aan de ZO-hoek aan de oostelijke en zuidelijke grenssloot van de aanleg gelegen zeszijdige houten tuinkoepel uit ca. 1900 in neo..

Wester-Amstel: hoofdgebouw

Amsteldijk Noord 55
Amstelveen
HOOFDGEBOUW. Onderkelderd hoofdgebouw van voor 1730 (gravure Rademaker) op rechthoekige grondslag, waarvan het deel dat aan de voorgevel doo..

De Zwaan

Binnenweg 2
Ouderkerk aan de Amstel (Gemeente Ouder Amstel)
Poldermolen "de zwaan", achtkantige bovenkruier.

Mijlpaal, obelisk, banne van Amsterdam

Amsteldijk Noord 65
Amstelveen
Mijlpaal, obelisk, banne van Amsterdam, 1625.

Kaart & Routeplanner

Route naar Wester-Amstel: historische tuin- en parkaanleg in Amstelveen