Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Vrijstaand huis met lijstgevel met vijf traveeën in Zierikzee

Woonhuis

Vissersdijk 4
4301ND Zierikzee (gemeente Schouwen Duiveland)
Zeeland

Bouwjaar: eerste kwart 19e eeuw


Beschrijving van Vrijstaand huis met lijstgevel met vijf traveeën

Vrijstaand huis met lijstgevel met vijf traveeën XIXa. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 40991
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Gemarkeerd is een van de traveeën van het schip van een gothische kerk.
Romaanse kerktravee
A=middenschip B=zijbeuk
Gotische kerktravee
A=middenschip B=zijbeuk

Een travee (afgeleid van het Franse woord travée, en oorspronkelijk van het Latijnse trabis, balk) of gewelfjuk is onder andere een deel van een gebouw, dat wordt bepaald door twee opvolgende steunpunten in de lengterichting van het gebouw.

Een travee is ook een begrip in de vlakverdeling van een gevel. De travee is dan de afstand waarbij de gevel zich in de lengterichting begint te herhalen. Dit komt min of meer overeen met de breedtes van deuren en vensters. De termen travee en vensteras worden soms verward. Een vensteras is de denkbeeldige as door een venster. Bij een regelmatig opgebouwde gevel wordt de breedte vaak opgegeven in vensterassen, omdat dit meteen een duidelijk beeld oproept. Meestal is het aantal vensterassen gelijk aan het aantal traveeën.

Bij een arcade is een travee de overspanning gedragen door twee kolommen of zuilen. De bouwkundige term travee wordt ook elders gebruikt, bijvoorbeeld bij de indeling van een klaslokaal. Zo bestaat de traditionele 'busopstelling' in een klaslokaal uit drie traveeën van vijf gepaarde tafeltjes, ruimte biedend aan driemaal tien leerlingen.

In een romaanse kerk wordt de travee bepaald door de steunpunten van het vierkante kruisgewelf in het middenschip. Bij een gotische kerktravee zijn de gewelven van zijbeuken (B) en middenschip (A) even breed. De gewelven in de zijbeuken zijn vierkant, het hoofdgewelf in het middenschip kan een rechthoekig kruisribgewelf zijn. Ook een koor kan in traveeën worden verdeeld, deze worden elk dan een koortravee genoemd. Twee vierkante gewelven van de zijbeuk (B) zijn samen even breed als de middenbeuk (A) en vallen derhalve binnen de travee. Dit systeem wordt het gebonden stelsel genoemd. Door de afwisseling van zwaardere en lichtere pijlers of kolommen (alternerend stelsel) wordt het systeem niet als te schematisch ervaren.


Monumenten in de buurt van Vrijstaand huis met lijstgevel met vijf traveeën in Zierikzee

Twee opslaggebouwen voor hout, tegenwoordig van de "Zierikzeesche Houthandel"

Vissersdijk 2
Zierikzee (Gemeente Schouwen Duiveland)
Inleiding Twee vermoedelijk 19de eeuwse opslaggebouwen voor hout, tegenwoordig van de "Zierikzeesche Houthandel". In verband met de aan- en..

De Molenberg

Engelse Kade 1
Zierikzee (Gemeente Schouwen Duiveland)
WOONGEDEELTE van een HOEVE, enigszins verhoogd gelegen, onmiddellijk in de buurt van de Zuidhavenpoort. Rechthoekig gepleisterd woonhuis ond..

Woonhuis met lijstgevel aan de Havenplein. Toegankelijk via de Noordhavenpoort, met voordeur in de poortgevel

Noordhavenpoort 2
Zierikzee (Gemeente Schouwen Duiveland)
Woonhuis XVIII, met lijstgevel aan de Havenplein. Toegankelijk via de poort. Voordeur in de poortgevel.

Noordhavenpoort

Noordhavenpoort 2
Zierikzee (Gemeente Schouwen Duiveland)
Complex Poortgebouw, in oorsprong daterend van de 14e eeuwse stadsfortificatie. Het bouwwerk bestaat uit een buitenpoort, en een verbonden d..

Pakhuis met dubbele tuitgevel

Engelse Kade 2
Zierikzee (Gemeente Schouwen Duiveland)
Pakhuis met dubbele tuitgevel XVIII-XIX.

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)