Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Akerendam: historische tuin- en parkaanleg in Beverwijk

Tuin Park Landgoed

Velserweg 20
1942LD Beverwijk
Noord Holland

Bouwjaar: ca. 1640 en later


Beschrijving van Akerendam: historische tuin- en parkaanleg

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG. De historische tuin- en parkaanleg van Akerendam gaat terug tot in circa 1640, toen Jan Bicker rond het huis een formele aanleg tot stand liet brengen. Uit deze tijd is de rechthoekige huisplaats en haar rechthoekige omgrachting bewaard gebleven. Omstreeks 1730 werd de aanleg van Akerendam verfraaid. Ter weerszijden van de oprit, die toen nog recht op de as van het huis verliep, werden twee linden geplant. Een van de linden op het huidige voorplein kan waarschijnlijk aan deze fase in de ontwikkeling van de aanleg worden toegeschreven. Aan de achter(NW-)zijde van het huis werd een ruime formele uitgeschulpte kom aangelegd, die iets geert ten aanzien van de as van het huis. Deze geometrische onnauwkeurigheid werd verbloemd door enkele in vierkant-verband geplante rijen linden (huidige linden 19e eeuw) tussen kom en huis, die nog steeds bestaan. Het formele beloop van de oevers van deze kom met bakstenen muurwerk, die men in de 19e eeuw wellicht bewust liet verzanden, is in de jaren '60 van deze eeuw hersteld. Omstreeks 1790, toen Akerendam in het bezit was van Gerrit Hooft, werd er op de buitenplaats een park in landschapsstijl aangelegd. Van deze aanleg is het pad, dat vanaf de spiegelboogvormige omgrenzing aan de NO-zijde van de vijver in curven in noordelijke richting verloopt, bewaard gebleven. Ook het slingerpad in de ZW-hoek van de aanleg, dat naar de tuinkoepel voert, dateert waarschijnlijk uit deze tijd. Voorts werden in deze periode ter afsluiting van het gezicht op de kom aan NO-zijde van de kom de huidige halfcirkelvormige rij met linden geplant. Het overige deel van de aanleg in landschapsstijl kwam in de eerste helft van de 19de eeuw tot stand. Toen werd de halfcirkelvormige oprit aangelegd. De huidige omgrenzing van het park van Akerendam is als zodanig waarneembaar op de Topografische en Militaire kaart uit 1892, zij het dat de omgrenzing toen aan de NO-zijde door een bomenrij werd gemarkeerd. In het begin van deze eeuw werd de aan ZW-zijde van het huis het rechthoekige gazon aangelegd, dat aan de ZW-zijde door een hoge beukenhaag is afgeschermd. Vanaf het huis biedt deze partij het enige gezicht in het park, dat niet door aangrenzende stedelijke bebouwing wordt verstoord. In het begin van deze eeuw werd waarschijnlijk de 5-zijdige moestuin in het bosgedeelte ten noordwesten van de kom aangelegd. De houten barakken en het elektriciteitshuisje in dit bosgedeelte zijn voor de historische aanleg niet van betekenis. Dit geldt ook voor de betonnen sokkel met zonnewijzer in Lodewijk XV-stijl op het gazon ten zuidwesten van het huis, die van recente datum is. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 409825
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Akerendam: historische tuin- en parkaanleg in Beverwijk

Akerendam: hoofdgebouw

Velserweg 20
Beverwijk
HOOFDGEBOUW: rechthoekig onderkelderd in rode baksteen opgetrokken hoofdgebouw op rechthoekige grondslag, overkapt door een met grijze panne..

Akerendam: bakstenen toegangsbrug

Velserweg 20
Beverwijk
BAKSTENEN TOEGANGSBRUG. Driebogige 17e-eeuwse rode bakstenen toegangsbrug, waarvan de keermuren uit een centraal gelegen recht vlak en twee ..

Akerendam: bakstenen brug en keermuur

Velserweg 20
Beverwijk
BAKSTENEN BRUG EN KEERMUUR. Eenbogige 17e-eeuwse bakstenen brug met eenvoudige smeedijzeren balustrade van stijlen en twee regels. De brug i..

Akerendam: keermuren van de formele kom

Velserweg 20
Beverwijk
KEERMUREN VAN DE FORMELE KOM. Uitgeschulpte keermuren in rode baksteen van de formele kom uit ca. 1730. Vanuit het huis gezien heeft deze ko..

Akerendam: tuinkoepel

Velserweg 20
Beverwijk
TUINKOEPEL. Witgepleisterde tuinkoepel op 6-zijdige grondslag uit ca. 1800 op onderbouw van rode baksteen. De koepel is overkapt met een aan..

Kaart & Routeplanner