Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Snelliusschool in Hilversum

Gebouw

Snelliuslaan 10
1222TE Hilversum
Noord Holland

Bouwjaar: 1931-1932
Architect: W.M. Dudok


Beschrijving van Snelliusschool

In 1931-'32, met uitbreiding in 1933, naar ontwerp van W.M. Dudok op onregelmatige V-vormige grondslag gerealiseerd SCHOOLGEBOUW, genaamd Snelliusschool en in oorsprong bestemd voor ULO, opgetrokken in helderrode baksteen op een donkergekleurde plint met twee blokvormige, twee bouwlagen tellende vleugels die haaks aansluiten op het halfcilindrische, naar voren uitgebouwde trappehuis met grotendeels glastegels uitgevoerde gevel op de noordwesthoek, alsook met een lagere, in oorsprong als gymnastiekzaal bestemde, dwarsvleugel aan de noordoostzijde, alle plat afgedekt met licht overstek. De hoofdingang bevindt zich op de noordwesthoek, in de kop van de noordoostelijke, in oorsprong voor dienstruimten en bijzondere leslokalen bestemde, vleugel en wordt gemarkeerd door een luifel en de hoogopgaande schoorsteen. De noordgevel van deze vleugel bevat beneden een reeks lage, horizontale vensters ten behoeve van de aldaar gesitueerde, naar voeren uitgebouwde fietsenstalling, en boven de luifel een reeks horizontale bovenlichten, waarvan de muurdammen met gele tegels zijn bekleed; voorts op de verdieping een verticaal gelede vensterpartij over vrijwel de volle hoogte en breedte. De zuidgevel bevat beneden een doorgaande, door zes smalle muurdammen gescheiden vensterreeks en op de verdieping een vijftal cirkelvormige vensters met stalen onderverdeling. De onder stompe hoek hierop aansluitende zuidoostvleugel met gymnastiekzaal heeft én hoge bouwlaag. De zuidwestgevel bevat een achttal hoge, smalle dubbele deuren, waarboven verticale vensterstroken tot direct onder de dakluifel; de overige gevels van deze vleugel zijn blind, met uitzondering van de twee cirkelvormige vensters in de noordoostvleugel. De zuidelijke vleugel en de in 1933, haaks hierop in dezelfde trant toegevoegde oostelijke vleugel met leslokalen bevatten aan de straatzijden op beide verdiepingen identieke, verdiepte vensterreeksen met stalen onderverdeling en dunne muurdammen, waarbij de zuidgevel voorts een teruggerooid, gesloten muurvlak heeft met zes smalle, verticale vensters op beide lagen. Aan de zijde van het schoolplein hebben de gevels eveneens verdiepte vensterreeksen met stalen onderverdeling en dunne muurdammen, terwijl op de gedeeltelijk teruggerooide verdieping een doorgaande, licht overkragende venstergalerij onder luifeldak is aangebracht, omgezet bij de prismatische uitbouw op de noordoosthoek, waarachter de inwendig geplaatste pijlers met gele tegels zijn bekleed. Tussen deze dwarsvleugel en de zuidwestelijke dwarsvleugel bevindt zich de lage, half-open fietsenstalling met poort, waarbij de luifel wordt gesteund door dunne stalen kolommen en de muurdammen tussen de horizontale bovenlichten aan de binnenzijde met rode tegels, en aan de buitenzijde met gele tegels zijn bekleed. Voorts zijn gedeeltelijk met de muren gemetselde plantenbakken geintegreerd, uitgevoerd in donkere baksteen. Schoolgebouw met een voor de vijfde fase in de oeuvre-ontwikkeling in het werk van Dudok kenmerkende vormgeving wegens de gematigd-gevarieerde toepassing van blokvormige en halfcilindrische bouwvolumes met karakteristieke luifelpartijen, markante schoorsteen, ritmisch ingedeelde vensterpartijen en afwisselend gebruik van materiaal en kleur, als zodanig van belang uit architectuurhistorisch en stilistisch oogpunt. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 407243
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Snelliusschool in Hilversum

Nienke van Hichtumschool/Duivenschool

's-Gravesandelaan 56
Hilversum
In 1930 naar ontwerp van W.M. Dudok gerealiseerd schoolgebouw, in oorsprong uitsluitend bestemd voor kleuteronderwijs en genaamd Nienke van ..

O.L.V. Onbevl. Ontvangen

Koninginneweg 40
Hilversum
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, gebouwd in 1910 door W. te Riele Gzn.; driebeukige, neogotische KRUISBASILIEK met centraliserende plat..

Multatulischool/De Wegwijzer

Sumatralaan 40
Hilversum
Inleiding SCHOOLGEBOUW, hoofdonderdeel van het complex 'De Wegwijzer', gebouwd in 1930 in Expressionistische bouwtrant naar het ontwerp van..

De Wegwijzer: Transformatorgebouw

Sumatralaan 40
Hilversum
Inleiding TRANSFORMATORGEBOUW, behorende tot het schoolcomplex 'De Wegwijzer', gebouwd in 1930 in Expressionistische bouwtrant naar het ont..

Dubbele villa, gebouwd in eclectische bouwtrant waarbij jugendstil- en chaletstijl elementen zijn gecombineerd

Koninginneweg 38
Hilversum
Inleiding DUBBELE VILLA, gebouwd in 1901 in eclectische bouwtrant waarbij Jugendstil- en Chaletstijl elementen zijn gecombineerd, naar het ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Snelliusschool in Hilversum