Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Rembrandtschool in Hilversum

Gebouw

Rembrandtlaan 30
1213BH Hilversum
Noord Holland

Bouwjaar: 1919-1920
Architect: W.M. Dudok


Beschrijving van Rembrandtschool

In 1990-20 naar ontwerp van W.M. Dudok gerealiseerd schoolgebouw, in oorsprong bestemd voor MULO en Handelsschool, genaamd Rembrandtschool, opgetrokken in baksteen op een langgerekte T-vormige plattegrond en gekenmerkt door plat afgedekte, in- en uitspringende kubische bouwvolumes van wisselende hoogte - een tot drie bouwlagen - met een aan de Amsterdamse School verwante, doch versoberde, detaillering, waarbij gemetselde bloembakken en pleinmuren zijn geintegreerd en betonnen spuwers zijn aangebracht. De westelijke hoofdvleugel met de klaslokalen wordt zuidwaarts onderbroken door een torenachtig volume met uitgebouwde ingangspartij aan de oostzijde en inwendig het hoofdtrappenhuis. Hierop sluit aan de zuidzijde het halfhoge bouwvolume met lerarenkamer en gymnastiekzaal aan, en aan de oostzijde een dwarsvleugel met klaslokalen, terwijl aan de noordzijde van het middenblok een minder hoog bouwvolume is opgetrokken met neveningang en trappehuis, in oorsprong bestemd voor het Handelsschool-gedeelte, met aangrenzend een korte dwarsvleugel aan de zijde van de binnenplaats, waarop de pleinmuurtjes varierend in hoogte aansluiten met laag toegangshek op de afgeschuinde noordoosthoek. De oostgevel van het middenblok wordt doorbroken door horizontaal onderverdeelde vensterpartijen met op de beganegrond vijf ruiten boven elkaar en op de verdieping drie ruiten, terwijl de hoger opgetrokken westgevel op beide verdiepingen wordt doorbroken door grote drieledige vensterpartijen met twee maal negenruits boven elkaar geplaatste en onderverdeelde bovenlichten en voorts wordt geaccentueerd door twee lage dwarsmuurtjes; de over de halve diepte teruggerooide bovenbouw bevat aan de oostzijde drie verticaliserende geledingen. De van afgeschuinde hoeken voorziene zuidelijke torenpartij bevat verder aan de westzijde drie langgerekte vensterstroken met volgens geometrisch patroon ingedeelde glas-lood-ramen en aan de oostzijde twee smalle verticale lichtnissen, alsmede een rondom teruggerooide top. Aansluitend aan de oostzijde de vijf vensterassen lange dwarsvleugel met beneden in de noordgevel trapeziumvormige ramen en op de verdieping langgerekte vensters met hoge, onderverdeelde bovenlichten; in de zuidgevel beneden door geprononceerde muurdammen gescheiden vensters, in oorsprong met zesruits-verdeling, en op de verdieping drie dubbele vensterpartijen met roedenverdeling; in de van een middenrisaliet voorziene oostgevel beneden een negenruitsvenster. De zuidelijke uitgebouwde gymnastiekzaalvleugel wordt aan beide lange zijden doorbroken door drie horizontale bovenlichten met vierruitsverdeling, waaronder aan de oostzijde een drietal dubbele deuren, en heeft aan de zuidzijde een middenrisaliet met venster, waarboven drie bovenlichten. De lage noordelijke torenpartij bevat in de oostgevel de van een luifel voorziene neven-ingang en op de verdieping een drietal trapeziumvormige vensters met driehoekige roedenverdeling naast elkaar, evenals de westgevel op beide bouwlagen; in de noordgevel een tweetal horizontale vensters met negen- en zesruits-onderverdeling. Schoolgebouw met bijbehorende onderdelen met voor de derde fase in de oeuvre-ontwikkeling in het werk van Dudok kenmerkende vormgeving door de plastische toepassing van blokvormige bouwvolumes met gematigd-expressionistische details, als zodanig van belang uit architectuurhistorische en stilistisch oogpunt. Rembrandtlaan 32, en ongenummerd bij 30 en 32 (conciergewoning en fietsenstalling bij de Rembrandtschool)Naar ontwerp van W.M. Dudok in 1990-20 gebouwde twee bouwlagen tellende , plat afgedekte kubisch conciergewoning behorend bij de gelijktijdig gerealiseerde Rembrandtschool en gesitueerd tegenover de oostelijke dwarsvleugel daarvan, en aansluitend de lage, plat afgedekte vleugel met fietsenstalling. De uit in- en uitspringende blokvormen samengestelde conciergewoning bevat de ingang aan de noordzijde, alwaar tevens een lage plat gedekte uitbouw, en is met uitzondering van de blinde oostgevel rondom voorzien van in grootte varierende rechthoekige vensters en voorts van een dubbele tuindeur aan de zuidzijde. Het langgerekte, ten dele met de conciergewoning geintegreerde, stallingsgedeelte bevat aan beide lange zijden smalle opstaande, rechthoekige vensters en voorts aan de binnenplaatszijde een drietal deuren met schuine omlijstingen en dwarsmuurtjes. Conciergewoning en fietsenstalling van voor de derde fase in de oeuvre-ontwikkeling van Dudok kenmerkende architectuur, uitsluitend van belang als onderdeel bij de Rembrandtschool. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 407229
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Rembrandtschool in Hilversum

KRO-studio

Emmastraat 50
Hilversum
Inleiding STUDIOGEBOUW van de Katholieke Radio Omroep (KRO), gebouwd naar ontwerp van architect Willem A. Maas (1897-1950) in zakelijk expr..

Alberdingk Thijmcollege

Emmastraat 56
Hilversum
Inleiding SCHOOLGEBOUW, genaamd "Alberdingk Thijm College", gebouwd in 1937-1938 in de stijl van het expressionisme naar het ontwerp van N...

Emma-apotheek

Emmastraat 26
Hilversum
Inleiding WINKELWONING 'EMMA-APOTHEEK', bestaande uit apotheek en woning, gebouwd in 1920-1921 naar het ontwerp van H.F. Sijmons en Th. Rue..

Julianaschool

Eikbosserweg 166
Hilversum
In 1926-27 naar ontwerp van W.M. Dudok gerealiseerd samenstel van schoolgebouwen, in oorsprong genaamd Julianaschool en bestemd voor kleuter..

Pompgemaal gebouw

Laapersweg 24
Hilversum
Pompgemaal gebouw. Onderkelderd, in baksteen opgetrokken, op verschillende hoogten plat afgedekt pompgemaalgebouw met in- en uitspringende ..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)