Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Tribunegebouw in expressionistische trant in Hilversum

Overig

Soestdijkerstraatweg 36
1213XC Hilversum
Noord Holland

Bouwjaar: 1919-1920
Architect: W.M. Dudok


Beschrijving van Tribunegebouw in expressionistische trant

In 1919-20 in expressionistische trant naar ontwerp van W.M. Dudok in baksteen en kleurig houtwerk opgetrokken TRIBUNEGEBOUW op een langgerekte, symmetrisch ingedeelde plattegrond, waarbij de bouwvolumes vanuit het midden in hoogte afnemen en de van houten banken en borstweringen voorziene tribunes worden gedragen door standvinken en zaagtandvormige houtconstructies. De door flauwhellende luifeldaken overhuifde tribunes - in oorsprong was alleen de middelste overdekt - zijn vanaf de sportparkzijde bereikbaar via kwartrondgaande, in gevarieerd verband gemetselde trappartijen op de vier hoeken en twee rechthoekige bakstenen trappartijen in het midden. In de buitenwaarts naar voren gerooide middentribune zijn aan weerszijden van de centrale ingangspoort elk loges afgescheiden, terwijl zich in het verhoogde middenblok onder flauwhellend zadeldak tevens diverse dienstruimten bevinden. Aan de straatzijde is het gebouw boven de in hoogte varierende, gemetselde onderbouw voorzien van wit geverfd beschot, afwisselend staand en liggend, met oranje en donkergroen gekleurde details van het sculpturaal behandelend houtwerk. Het hoog opgetrokken middenblok onder flauwhellend zadeldak bevat aan de straatzijde een op overkragingen bij de hoeken steunend middenrisaliet met teruggerooide ingang met dubbele deuren in het midden, geflankeerd door in decoratief verband gemetselde, naar voren deels uitgebouwde, en bekroond door een zich V-vormig verbredende, houten bovenbouw, voorzien van verticale schijnkolommen met geweervormige, ver naar voren uitstekende dwarsbalken, en met tussengeplaatste, verticale vensters, in oorsprong met driehoekige roedenverdeling. Te weerszijden bevindt zich zowel in de voor- als in de zijgevel van dit middenblok een door liggende H ruit vormen gemarkeerde deur, leidend naar de in oorsprong als fietsenstalling bestemde ruimte onder de afgeschoten tribune met in de poort aan weerszijde twee deuren met nesters daartussen. In het middenfront vier hoogopgaande, van een gesneden bekroning voorziene vlaggemasten; voorts twee horizontaal onderverdeelde vensterreeksen en onder de afgeronde hoeken van de middentribune elk een vensterpartij met zaagtandvormige onderverdeling. De lager aangebouwde zijvleugels bevatten elk nabij de uiteinden een horizontaal onderverdeelde vensterreeks in de voorgevel en in de zijgevel een deur en driehoekig onderverdeelde vensterpartij. In expressionistische trant gedetailleerd tribunegebouw, behorend tot het Hilversums sportpark, kenmerkend voor de tweede - door de Amsterdamse School geinspireerde - fase in de oeuvre-ontwikkeling van W.M. Dudok en als zodanig van belang uit architectuurhistorisch, stilistisch en typologisch oogpunt. N.B.: recent aangebouwde muur en hekwerken, alsmede de naderhand toegevoegde gebouwen en tribuneplaatsen langs het sportterrein vallen buiten de bescherming. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 407228
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Tribunegebouw in expressionistische trant in Hilversum

Vijverpartij

Laapersveld bij 1
Hilversum
Vijverpartij. In onregelmatige, doch bijna symmetrische, vorm, met twee smallere uiteinden aan de noordzijde en een grote uitwaartse buigin..

Zuidoostelijke terraspartij

Laapersveld bij 1
Hilversum
Zuidoostelijke terraspartij. Aan de zuidoostzijde aangelegde terraspartij op vijf niveaus, uitgevoerd in baksteen, waarbij op het laagste e..

Noordwestelijke terraspartij

Laapersveld bij 1
Hilversum
Noordwestelijke terraspartij. Aan de noordwestzijde aangelegde, viervoudige terraspartij met in plastisch en gevarieerd verband gemetselde ..

Padenstelsel

Laapersveld bij 1
Hilversum
Padenstelsel. Verbindend padenstelsel rondom de vijverpartij tussen het pompgemaalgebouw en de terraspartijen onderling, op verschillende h..

Pompgemaal gebouw

Laapersweg 24
Hilversum
Pompgemaal gebouw. Onderkelderd, in baksteen opgetrokken, op verschillende hoogten plat afgedekt pompgemaalgebouw met in- en uitspringende ..

Kaart & Routeplanner


Foto's (4)