Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Huis Oud Over, historische tuin en- parkaanleg in Loenen aan de Vecht

Tuin Park Landgoed

Oud Over 33
3632VA Loenen aan de Vecht (gemeente Stichtse Vecht)
Utrecht


Beschrijving van Huis Oud Over, historische tuin en- parkaanleg

HISTORISCHE TUIN EN- PARKAANLEG. De historische tuin- en parkaanleg van Oud Over beslaat al sinds ca. 250 jaar hetzelfde langwerpige tussen de Vecht en de openbare weg (Oud Over) gelegen grondoppervlak. Omstreeks 1800 waren op Oud Over reeds slingerbosjes aanwezig (vgl. advertentie Oprechte Haerlemsche Courant, 1804). Van deze bosjes zijn wellicht enkele oude beuken en eiken aan de ZW-zijde van de parkaanleg bewaard gebleven. Deze eiken en beuken vormen tesamen met diverse heesters en naaldbomen een besloten partij, die in glooiende lijn de begrenzing aan de zuid- en ZW-zijde van het gazon bepaalt, dat aan de ZW-zijde van het hoofdgebouw grenst. Dit gazon behoort met het voorplein voor het hoofdgebouw tot de open ruimten van de aanleg in landschapsstijl op Oud Over, die vermoedelijk in de loop van de 19e eeuw werd gerealiseerd en die door diverse aanplantingen vanaf 1920 door de toenmalige eigenaar C. Matthijsen gedeeltelijk werd gewijzigd. Enkele slingerpaden aan de ZW-zijde van het terrein dateren waarschijnlijk uit de 19e eeuw. De open ruimte, die aan de ZW-zijde van het huis gelegen is, bestaat uit een oogvormig gazon, dat qua vormgeving een sterk vergrote vlakkie projectie is van het oogvormige profiel van het loodrecht er tegenover gesitueerde bovenlicht van de ingangspartij van het hoofdgebouw. Het is niet geheel duidelijk of het oogvormige gazon in de 19e eeuw of in de jaren '20 van deze eeuw is aangelegd. Voor het hoofdgebouw aan het voorplein staan twee linden,die vermoedelijk in de tijd van de bouw van het hoofdgebouw zijn geplant, zo ze niet tot een oudere fase van de aanleg van Oud Over behoren. Het voorplein is te bereiken via de oprit, waarvan het begin van zijn slingerende verloop door een 19de-eeuws toegangshek wordt gemarkeerd. Oprit en voorplein worden omgeven door groenblijvende heesters (o.a. Rhododendrons) en bomen (naaldhout), die waarschijnlijk vanaf de jaren '20 van deze eeuw door de toenmalige eigenaar C. Matthijsen zijn aangeplant. De tweede oprit van Oud Over, die meer in noordoostelijke richting is gelegen, heeft eveneens een slingerend verloop en dateert vermoedelijk evenals de eerstgenoemde oprit uit de in de loop van de 19e eeuw gerealiseerde aanleg in landschapsstijl. Wellicht dateert ook de berceau van appels en peren ten noordoosten van het huis uit deze fase van de aanleg, zo deze niet in de jaren '20 van deze eeuw is aangeplant. De aanleg van een gazon met kleine vijver in landschapsstijl, die deels door deze berceau wordt omgeven, is meer in recente tijd aangelegd of gewijzigd en is voor de historische tuin- en parkaanleg van Oud Over van ondergeschikte betekenis. Als zodanig vormt de aanleg van Oud Over een beknopte en intieme aanleg in landschapsstijl, die als type in de 19e eeuw op meer Vecht-buitens kon worden aangetroffen, maar die tegenwoordig betrekkelijk zeldzaam is geworden. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 405782
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Huis Oud Over, historische tuin en- parkaanleg in Loenen aan de Vecht

Huis Oud Over, hoofdgebouw

Oud Over 33
Loenen aan de Vecht (Gemeente Stichtse Vecht)
HOOFDGEBOUW. Twee verdiepingen hoog bakstenen onderkelderd hoofdgebouw op rechthoekig grondplan onder omgaand met grijze pannen gedekt schil..

Huis Oud Over, tuinkoepel

Oud Over 33
Loenen aan de Vecht (Gemeente Stichtse Vecht)
TUINKOEPEL. Achtzijdige (elkaar alternerend vier brede en vier smalle zijden) onderkelderde houten koepel van omstreeks 1750 op bakstenen fu..

Huis Oud Over, zuidelijk toegangshek

Oud Over 33
Loenen aan de Vecht (Gemeente Stichtse Vecht)
ZUIDELIJK TOEGANGSHEK. Rechthoekig smeedijzeren 19e-eeuws dubble hek van regels en stijlen met pijlpuntvormige bekroning, met twee smalle vl..

Huis Oud Over, zonnewijzersokkel

Oud Over 33
Loenen aan de Vecht (Gemeente Stichtse Vecht)
ZONNEWIJZERSOKKEL. Hardstenen voluutvormige zonnewijzersokkel uit ca. 1750 in Lodewijk XV-stijl, waarop een zonnewijzer van recente datum. D..

Huis met rechte kroonlijsten, rechthoekig grondvlak

Oud Over 28
Loenen aan de Vecht (Gemeente Stichtse Vecht)
17e eeuws HUIS met rechte kroonlijsten, rechthoekig grondvlak.

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)