Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Huis Oud Over, hoofdgebouw in Loenen aan de Vecht

Kasteel Buitenplaats

Oud Over 33
3632VA Loenen aan de Vecht (gemeente Stichtse Vecht)
Utrecht


Beschrijving van Huis Oud Over, hoofdgebouw

HOOFDGEBOUW. Twee verdiepingen hoog bakstenen onderkelderd hoofdgebouw op rechthoekig grondplan onder omgaand met grijze pannen gedekt schilddak, met vier slanke hoge samengestelde schoorstenen onder vlakke kappen, per twee op de korte dakschilden gesitueerd. Het schilddak wordt omgaand door een houten vorstkam bekroond met akroterien op de hoeken. Voor (oost-)gevel is in vijf traveeën geleed met een door lijstwerk geaccentueerde centrale travee, waarin ingangspartij. De ingangspartij is samengesteld uit dubbele empire-deur met 4-ruitsindeling en bovenlicht met boogvormig gesneden roedengeleding. Erboven een rechthoekig veld. Boven een 4-ruitsvenster op het eerste verdieping-niveau. Deurpartij, rechthoekig veld en venster zijn door lijstwerk tot én compositorisch geheel gemaakt. Aan weerszijden van de deur pilasters met blokmotief, die een kroonlijst dragen. Ter weerszijden van het venster op de eerste verdieping, dat door een tympaan wordt bekroond, naar onderen toe boogsgewijs iets uitzwenkend lijstwerk. Links en rechts van dit venster een geprofileerde oculus. Ter weerszijden van de deurpartij twee empire-schuifvensters met 6-ruitsindeling. De boven deze vensters en deur gelegen dubbele openslaande vensters op eerste verdieping-niveau zijn in vier ruiten geleed. Ter hoogte van de tweede en vierde venstertravee een dakkapel met 4-ruitsindeling met halfronde koof en naar onderen boogsgewijs uitzwenkende wangen. Tegen de voorgevel vier gesmede muurankers. Westgevel: bijna identiek aan voorgevel; de deurpartij wordt door een hardstenen bordes van twee treden voorafgegaan. Ter hoogte van de middentravee een dakkapel als aan voorgevel. Zuidgevel: drie traveeen brede gevelpartij met middenrisaliet. Beganegronds per travee een terrasdeur met 4-ruitindeling. Bovenlichten van deze deuren in de zijtraveeen zijn in twee ruiten geleed. Deur in middenrisaliet heeft een bovenlicht met oogvormig gesneden roedengeleding. Deze deurpartij wordt omlijst door pilasters met blokmotief, die een kroonlijst schragen. Eerste verdieping-niveau: per travee een dubbel openslaand venster met 4-ruitsindeling. Noordgevel: beganegronds aan rechterzijde een schuifvenster met 6-ruitsindeling en even links van het centrum een dubbel openslaand venster met 4-ruitsindeling. In een advertentie in de Oprechte Haerlemsche Courant uit 1804 wordt het hoofdgebouw van Oud Over beschreven als de 'moderne en gemaklyke Heeren-Huizinge', waarmee waarschijnlijk het huidige hoofdgebouw wordt bedoeld. Gezien zijn classicistische bouwstijl met wat betreft de vensterindeling en uitvoering van toegangsdeur en enkele bovenlichten nadrukkelijk empire-elementen en de vorstkam met akroterieen kan het huidige hoofdgebouw op stilistische gronden in ca. 1800 gedateerd worden. Het hoofdgebouw is waarschijnlijk op fundamenten van een ouder huis gebouwd. Wellicht is de indeling van de beganegrond met de centraal gelegen hal, die deze verdieping in twee gelijke helften verdeeld, en met de trap aan de noordzijde van deze hal, van het oudere huis afkomstig. Onder de trap op kelderniveau een bakstenen muur in klesoorverband. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 405781
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie

Oud Over is een buitenplaats aan een gelijknamige straat langs de oostoever van de rivier de Vecht in het dorp Loenen aan de Vecht, in de Nederlandse provincie Utrecht.[1] Ook een buurtschap/wijk in deze omgeving kent of kende deze naam.

Buitenplaats

Oud Over
Voorgevel - Loenen aan de Vecht - 20141420 - RCE.jpg
Locatie Loenen aan de Vecht, Oud Over 33-36
Monumentstatus rijksmonument
Monumentnummer 405084
Portaal:  Civiele techniek en bouwkunde

De rijksmonumentale buitenplaats heeft onder meer een hoofdgebouw, historische tuin- en parkaanleg, tuinkoepel, tuinmanswoning annex paardenstal en koetshuis, en meerdere toegangshekken. Deze buitenplaats werd rond 1700 door Pieter van Beeck gebouwd. Zoals zo veel buitenplaatsen betrof dit een uitbreiding van een eerdere hofstede op deze plaats, als bijgebouw van het ernaast gelegen Beek en Vecht. Hij noemde het huis Beek en Hoven, een naam die 10 jaar later door zijn erfgenaam veranderd werd in Oud Over. Het kubusvormige gebouw heeft vier hoge schoorstenen en een sobere, typische symmetrische gevelindeling. Slechts enkele elementen uit het oorspronkelijke interieur zijn bewaard gebleven, zoals de marmeren gangvloer en enkele stucplafonds. Op het terrein van ruim 1 hectare staan tevens een koetshuis uit circa 1700 en een laat-18de-eeuwse theekoepel in Lodewijk XV stijl aan de Vechtoever. De parktuin werd in 1920 aangelegd in gemengde stijl.

Buurtschap/wijk

Hoewel de dorpskern van Loenen zeer nabij op de andere rivieroever ligt, behoorde de buurtschap/de wijk Oud Over of Oud-Over ruwweg vanaf 1800 tot de voormalige gemeente Loosdrecht met de hoofdplaats enkele kilometers verder. In 1950 telde de buurtschap 711 inwoners. Bij een herindeling in 1952 kwam het onder de gemeente Loenen te vallen tot deze gemeente in 2011 opging in de gemeente Stichtse Vecht.

Straat

Hoofdgebouw van de buitenplaats Bijdorp p/a Oud Over 8

De weg met de straatnaam Oud Over is gelegen op de oostoever van de Vecht en loopt over een afstand van ruim twee kilometer tussen Loenen aan de Vecht en het noordelijker gelegen Vechtdorp Vreeland. In bredere zin vormt Oud Over een voortzetting van het Zandpad. Aan Oud Over liggen buiten de gelijknamige buitenplaats onder meer andere rijksmonumenten zoals de buitenplaatsen annex landhuizen Vegtlust (nr. 3), Bijdorp (nr. 8) en Vecht en Lommer/ Kalorama (nr. 59).

Zie ook

Noten

  1. De buitenplaats wordt ook wel Oud-Over genoemd.

Monumenten in de buurt van Huis Oud Over, hoofdgebouw in Loenen aan de Vecht

Huis Oud Over, historische tuin en- parkaanleg

Oud Over 33
Loenen aan de Vecht (Gemeente Stichtse Vecht)
HISTORISCHE TUIN EN- PARKAANLEG. De historische tuin- en parkaanleg van Oud Over beslaat al sinds ca. 250 jaar hetzelfde langwerpige tussen ..

Huis Oud Over, tuinkoepel

Oud Over 33
Loenen aan de Vecht (Gemeente Stichtse Vecht)
TUINKOEPEL. Achtzijdige (elkaar alternerend vier brede en vier smalle zijden) onderkelderde houten koepel van omstreeks 1750 op bakstenen fu..

Huis Oud Over, zuidelijk toegangshek

Oud Over 33
Loenen aan de Vecht (Gemeente Stichtse Vecht)
ZUIDELIJK TOEGANGSHEK. Rechthoekig smeedijzeren 19e-eeuws dubble hek van regels en stijlen met pijlpuntvormige bekroning, met twee smalle vl..

Huis Oud Over, zonnewijzersokkel

Oud Over 33
Loenen aan de Vecht (Gemeente Stichtse Vecht)
ZONNEWIJZERSOKKEL. Hardstenen voluutvormige zonnewijzersokkel uit ca. 1750 in Lodewijk XV-stijl, waarop een zonnewijzer van recente datum. D..

Huis met rechte kroonlijsten, rechthoekig grondvlak

Oud Over 28
Loenen aan de Vecht (Gemeente Stichtse Vecht)
17e eeuws HUIS met rechte kroonlijsten, rechthoekig grondvlak.

Kaart & Routeplanner