Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Den Oldenhof, park in Vollenhove

Tuin Park Landgoed

Oppen Swolle 7
8325PE Vollenhove (gemeente Steenwijkerland)
Overijssel

Bouwjaar: ca. 1800 later in 19e eeuw heringericht 1800 ca. 1800 later in 19e eeuw heringericht


Beschrijving van Den Oldenhof, park

AANLEG ROND HET HOOFDGEBOUW. De aanleg rond Den Oldenhof zal gezien zijn formele structuur dateren van rond 1800 of vroeger. In de loop van de 19e eeuw zijn binnen het formele patroon enige elementen in landschapsstijl ontstaan, zoals de aanleg van slingerlanen, van het Engelse bosje en het patroon van paden in de moestuin en boomgaard. Aanvankelijk was een groot deel beplant met hakhout, waarvan de oppervlakte sedert het midden van de 19e eeuw is afgenomen. De aanleg wordt gevormd door het voorplein, de daarvoor liggende moestuin en aangrenzende boomgaard. Ten noorden van het voorplein en de moestuin ligt het engelse bosje. Het formele middengedeelte van de aanleg wordt omgeven door grachten, waarlangs eikenlanen. Daarbuiten liggen aan de westzijde verder nog twee eikenlanen en er loopt een laan naar het zuiden toe, eveneens beplant met eik, die leidt naar de oude provinciale weg, In de zuidoost-hoek is hakhout aangeplant, waartussen 19e-eeuwse slingerlaantjes. Aan de oostzijde van de buitenplaats bevinden zich houtwallen, evenals ten westen van de Melkallee en langs de oude provinciale weg. Verder bevinden zich ten oosten van de moestuin en boomgaard opgaande bossen, evenals in het zuidwestelijk deel, waarin slingerpaden. Het noordwestelijk deel, tussen Halleweg en Lange Pad wordt in beslag genomen door een perceel grasland. Het voorplein is aan de west- en oostzijde beplant met leilinden, aan de zuidzijde met enkele beuken. De moestuin en aangrenzende boomgaard zijn verdeeld door slingerende paadjes, begeleid door buxushaagjes. Het noordelijk deel is in gebruik als sier- en moestuin. Het overige deel wordt gevormd door een boomgaard. Het Engelse bosje, een driehoekig stuk grond beslaand, ten noorden van het voorplein en de moestuin, is in oorsprong ingericht in landschapsstijl met slingerpaadjes en zich kronkelende waterlopen. Dit deel was beplant met voornamelijk solitair geplaatste bomen en met sierheesters. De laan tussen het in oorsprong 18e-eeuwse ijzeren hek langs de oude provinciale weg en de Halleweg bestaat in het zuidelijk gedeelte uit twee rijen beuk, terwijl even ten zuiden van waar het huis is gelegen de laanbeplanting overgaat in vier rijen eiken, onderbroken ter hoogte van het huis, om dan in noordelijke richting voort te gaan met een rij aan de oostzijde (daar aan de westzijde de boerderij gelegen is). Het Lange Pad is ook een eikenlaan. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 401144
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Den Oldenhof, park in Vollenhove

Den Oldenhof

Oppen Swolle 7
Vollenhove (Gemeente Steenwijkerland)
HOOFDGEBOUW. Huis op rechthoekige plattegrond, onderkelderd, van twee verdiepingen, onder kap met zakgoot, en met twee later afgeknotte topg..

Den Oldenhof, piedestals met leeuw met wapenschild Vollenhove

Oppen Swolle 7
Vollenhove (Gemeente Steenwijkerland)
NATUURSTENEN PIEDESTALS. Op het voorplein een zestal, 18e-eeuwse geornamenteerde natuurstenen piedestals. Op een der piedestals een natuurst..

Den Oldenhof, toegangsbrug

Oppen Swolle 7
Vollenhove (Gemeente Steenwijkerland)
TOEGANGSBRUG. Tussen het voorplein en de omgrachte moestuin en boomgaard is op de recent vernieuwde toegangsbrug een houten hekwerk met dubb..

Den Oldenhof, schuur

Oppen Swolle 7
Vollenhove (Gemeente Steenwijkerland)
SCHUUR. In de moestuin een 19e-eeuwse (maar mogelijk volgens een aan de achterzijde ingekrast jaartal uit 1905 daterend) bakstenen schuurtje..

Den Oldenhof, hoenderhok

Oppen Swolle 7
Vollenhove (Gemeente Steenwijkerland)
HOENDERHOK. In de moestuin een vermoedelijk uit het begin van de 20e eeuw daterend nachtverblijf voor hoenders. Achthoekig, met verticale ho..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)