Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hervormde Kerk in Tull en 't Waal

Kerkelijk Gebouw

Waalseweg 71
3999NR Tull en 't Waal (gemeente Houten)
Utrecht

Bouwjaar: 1778


Beschrijving van Hervormde Kerk

In verschillende bouwperioden tot stand gekomen, doch in oorsprong Middeleeuwse ZAALKERK, opgetrokken in diverse soorten baksteen onder met blauwe pannen gedekt zadeldak met schild bij de absis en met een gedeeltelijk ingebouwde fronttoren. Het vier traveeën tellende schip, waarop de driezijdig afgesloten, 19e eeuwse absis aansluit, heeft een 1778 aangebrachte bakstenen ommanteling met door natuurstenen platen afgedekte steunberen en bevat daartussen 19e eeuwse rondboogvensters met witgepleisterde omlijstingen en ijzeren roedenverdeling met spitsvork-motief; in de noordgevel bij de toren een oculus, eveneens met witgepleisterde omlijsting en met ijzeren roos-verdeling, boven een naderhand dichtgemetselde, getoogde ingang; in de zuidgevel een zijingang bij de toren - met links bovenin een gebakken steen met jaartal 1567 - en geheel rechts een ingang naar de tot consistorieruimte ingerichte absis. De absis bevat in het midden een witgepleisterd, dichtgezet rondboogvenster met omlijsting. De in oorsprong mogelijk 14e eeuwse fronttoren is aan drie zijden voorzien van keper- en rondboogvormige blindnissen met siermetselwerk; op het afgeplatte, met leien gedekte tentdak een na bliksem-inslag in 1949 gereconstrueerde houten klokketoren met dubbele rondbogen, afgedekt door een leien tentdak en bekroond door een windwijzer met haan. Klokkentorentje met klok van H. Meurs, 1616, diam. 64,5 cm. De hoofdingang, met dubbele getoogde houten deuren, bevindt zich in de voorgevel van de toren. Rechts van de toren is een dienstruimte aangebouwd, die hoger is opgetrokken dan het teruggerooide linkerdeel van de voorgevel, en bovendien is voorzien van vlechtingen, alsook van een vensterluik. Het sobere, grotendeels witgepleisterde interieur wordt overdekt door een spitstongewelf en heeft een voornamelijk 19e-/vroeg-20e-eeuws karakter dankzij het houten kerkmeubilair met op het bankenplan aansluitende lambrizering, de in het zicht gelaten houten draagconstructie - bestaande uit vijf kistbalken om ijzer met geprofileerde sleutelstukken, langsbalken en spitsboogvormige Philibertspanten - en de van een houten borstwering met panelen voorziene galerij aan de torenzijde, gesteund door twee gietijzeren kolommen met Corinthische kapitelen. Tegen de scheidingswand aan de koorzijde staat in het midden, met een afzonderlijke deur, de laat-18e-eeuwse zeszijdige preekstoel met koperen lezenaar opgesteld op een kelkvormige voet tussen de twee paneeldeuren naar de consistorieruimte en orgelgalerij daarboven met houten balustrades aan weerszijden. Markant gesitueerde dorpskerk van Middeleeuwse oorsprong met latere toevoegingen en daarbij behorende onderdelen van belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde van exterieur en interieur. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 398785
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Hervormde Kerk in Tull en 't Waal

Geerestein

Waalseweg 85
Tull en 't Waal (Gemeente Houten)
Boerderij Geerestein. Zeer fraaie boerderij, dwarshuis hoge opkamers. Schuiframen kleine roeden, sierankers, aan een zijde in topgevel eindi..

Deels gepleisterde boerderij, onder rieten zadeldak

Lekdijk 78
Tull en 't Waal (Gemeente Houten)
Deels gepleisterde boerderij, 16e-17e eeuw, onder rieten zadeldak. Vensters met luiken en 19e eeuwse schuiframen. Stal onder pannen schildda..

stuw

lekdijk 7
hagestein (Gemeente vianen)
Stuw bestaande uit: landhoofden, middenpijler, vizierschuiven, ondersteuningsbogen, machinegebouwen met machinewerk vizierschuiven, cilinder..

Werk aan de Waalse Wetering

Waalseweg 22
Tull en 't Waal (Gemeente Houten)
Omschrijving complexonderdeel 1 Door GRACHT omgeven AARDWERK uit 1875-1878 heeft een nagenoeg rechthoekige grondvorm, waarvan de noordoost-..

Werk aan de Waalse Wetering

Waalseweg 22
Tull en 't Waal (Gemeente Houten)
Omschrijving complexonderdeel 2 Op het Werk bevindt zich een kleine bomvrije uit 1876 stammende KAZERNE (A) van één bouwlaag onder aarden..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)