Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Wachtgebouwtje in 't Harde

Militair Object

Eperweg 149
8084HE 't Harde (gemeente Elburg)
Gelderland

Bouwjaar: 1881


Beschrijving van Wachtgebouwtje

WACHTGEBOUWTJE, waarin wachtlokalen en strafkamers waren gesitueerd, maakt nu onderdeel uit van het artilleriemuseum. Gebouwd in 1881 naast en in dezelfde stijl met gelijke detaillering als het voormalige legeringsgebouw. Daarmee wordt de onderlinge samenhang ook qua vormgeving van bijzondere betekenis. Dit wordt benadrukt door de stedebouwkundige plaatsing in dezelfde richting en in een lijn met de overige bebouwing van het bovenkamp. Rechthoekige bouwmassa van een laag met kap. Houten vakwerk gevels met baksteen invullingen in twee kleuren, zorgvuldig gedetailleerd en uitgewerkt. Gepleisterde plint, waarin hardstenen blokjes met frijnslag ter plaatse van de stijlen van het vakwerk. Onder de overstekende dakgoot is een rondomlopend fries van 'andreaskruizen'. Het schilddak heeft een zinken roevendak met op de hoeken van de nok een schoorsteen. Symmetrische voorgevel met een dubbele deur en ter weerszijden een venster met draairaam (indeling 1x3/1x3). Hierboven een bovenlicht. Boven de entreedeur een dakkapel. De dubbele deur is waarschijnlijk niet origineel vanwege de afwijkende uitvoering en het feit dat hij niet in het gevelstramien past. In de linkerzijgevel een venster met draairamen (indeling 1x3/1x3) met bovenlicht waarin een verticale roede. Paneeldeur met dito bovenlicht. De rechter zijgevel heeft eveneens een deur met bovenlicht en een hoog geplaatst venster met traliewerk. Aan de achtergevel een kleine uitbouw met lessenaarsdak van later datum. Ter weerszijden hiervan een hoog geplaatst venster met traliewerk. De ondergeschikte wijzigingen die zijn aangebracht hebben geen invloed op het vormbepalende karakter van het gebouw. De situering is van historisch stedebouwkundige betekenis. Het gebouw valt op door gave verhoudingen, bijzondere constructie en materiaalgebruik en heeft zeldzame bouwdetails. Bovendien vertegenwoordigt het een gaaf voorbeeld van vakwerkbouw en houdt het de geschiedenis van het Artillerie Schietkamp zichtbaar. Gebouw 213 'wachtgebouw' is zowel vanwege de ligging als door de samenhang met de andere bouwwerken en de autonome architectuur- en cultuurhistorische waarden van belang als evident monument van jongere bouwkunst. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 396692
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Wachtgebouwtje in 't Harde

Herdenkingsmonument

Eperweg 149
't Harde (Gemeente Elburg)
Omschrijving Natuurstenen GEDENKTEKEN in de vorm van een obelisk, geplaatst op de hoogtelijn van de stuwwal die uitziet over het benedenkam..

Houten prieel

Eperweg 149
't Harde (Gemeente Elburg)
Omschrijving Houten PRIEEL, aan de noordzijde van het bovenkamp, vrijstaand gelegen op de heuvelrug die uitziet op het benedenkamp. Het kle..

Officierspaviljoen

Eperweg 149
't Harde (Gemeente Elburg)
OFFICIERSPAVILJOEN voor de huisvesting van de officieren, gebouwd in drie fasen. De linker vleugel is het oudste deel en is gebouwd in 1878...

Kantinegebouw

Eperweg 149
't Harde (Gemeente Elburg)
KANTINEGEBOUW voor de officieren, gebouwd gedurende 1883-1885. Na de eerste bouwfase was het rechterpaviljoen lager dan het linker. In 1900..

Kazernegebouw

Eperweg 149
't Harde (Gemeente Elburg)
KAZERNEGEBOUW ten behoeve van de onderofficieren en minderen, gebouwd in 1878. Oorspronkelijk ingericht voor de huisvesting van 160 militair..

Kaart & Routeplanner