Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kazernegebouw in 't Harde

Militair Object

Eperweg 149
8084HE 't Harde (gemeente Elburg)
Gelderland

Bouwjaar: 1878


Beschrijving van Kazernegebouw

KAZERNEGEBOUW ten behoeve van de onderofficieren en minderen, gebouwd in 1878. Oorspronkelijk ingericht voor de huisvesting van 160 militairen en 30 a 40 onderofficieren is het nu in gebruik als lesgebouw. In 1893 werden de kamers van de onderofficieren voorzien van houten vloeren. De kamers van de manschappen volgden een jaar later. Het gebouw heeft samen met het officierspaviljoen en het wachtgebouw een vakwerkarchitectuur. Bovendien is het, samen met de andere gebouwen van de eerste aanleg van dit artillerie kamp (nrs 236, 230 en 213), in een lijn gesitueerd. De rij lindebomen naast het lesgebouw benadrukt deze richting. Dit maakt dat deze gebouwen een ensemble zijn, die niet los van elkaar moeten worden beschouwd. Oorspronkelijk was boven op de nok een opbouw ten behoeve van de ventilatie van de slaapzalen. Ook de hooggeplaatste vensteropeningen zijn naderhand verlaagd tot borstweringhoogte vanwege de functieverandering in een lesgebouw. Deze laatste wijziging is geheel ingepast in het stramien van het vakwerk. Langwerpige bouwmassa van een laag met kap. Houten vakwerk gevels met baksteen invullingen in twee kleuren. In verticale zin verdeelt het vakwerk de gevel in velden met de verhouding 1:2:2:1. Gepleisterde pint, waarin hardstenen blokjes met frijnslag ter plaatse van de houten stijlen. Onder het grote dakoverstek zijn de velden voorzien van een 'andreaskruis', welke een rondomlopend fries vormt. Het overstek wordt aan de kopgevels door houten consoles ondersteund. Het schilddak heeft een zinken roevendak. Symmetrische gevelopbouw. Voorgevel heeft vensters over vier vakwerkvelden met een roede-indeling (2x3/2x3+2x3/2x3). Om de drie venstervelden een paneeldeur met bovenlicht. De vensters nabij de hoeken zijn in oorspronkelijke staat met lage bovenramen (indeling 2x3/2x3 + 2x1/2x1). Vrijwel blinde zijgevels met een venster (indeling 2x3/2x3) voor lichttoetreding van de zolderruimte. De westgevel is, in verband met vochtdoorslag, grijs gepleisterd met imitatievoegen die natuursteen blokken suggereren. De achtergevel heeft dezelfde indeling als de voorgevel. Hieraan twee platte uitbouwen van later datum, waarin sanitaire voorzieningen zijn aangebracht. De ondergeschikte wijzigingen die zijn aangebracht hebben geen invloed op het vormbepalende karakter van het gebouw. De situering is van historisch stedebouwkundige betekenis. Het gebouw valt op door gave verhoudingen, bijzondere constructie en materiaalgebruik en heeft reeds zeldzame bouwdetails. Bovendien vertegenwoordigt het een gaaf voorbeeld van vakwerkbouw en houdt het de geschiedenis van het Artillerie Schietkamp zichtbaar. Gebouw 215 'kazerne voor onderofficieren en minderen' is zowel vanwege de ligging als door de samenhang met de andere bouwwerken en de autonome architectuur- en cultuurhistorische waarden van belang als evident monument van jongere bouwkunst. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 396691
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Kazernegebouw in 't Harde

Herdenkingsmonument

Eperweg 149
't Harde (Gemeente Elburg)
Omschrijving Natuurstenen GEDENKTEKEN in de vorm van een obelisk, geplaatst op de hoogtelijn van de stuwwal die uitziet over het benedenkam..

Houten prieel

Eperweg 149
't Harde (Gemeente Elburg)
Omschrijving Houten PRIEEL, aan de noordzijde van het bovenkamp, vrijstaand gelegen op de heuvelrug die uitziet op het benedenkamp. Het kle..

Officierspaviljoen

Eperweg 149
't Harde (Gemeente Elburg)
OFFICIERSPAVILJOEN voor de huisvesting van de officieren, gebouwd in drie fasen. De linker vleugel is het oudste deel en is gebouwd in 1878...

Kantinegebouw

Eperweg 149
't Harde (Gemeente Elburg)
KANTINEGEBOUW voor de officieren, gebouwd gedurende 1883-1885. Na de eerste bouwfase was het rechterpaviljoen lager dan het linker. In 1900..

Wachtgebouwtje

Eperweg 149
't Harde (Gemeente Elburg)
WACHTGEBOUWTJE, waarin wachtlokalen en strafkamers waren gesitueerd, maakt nu onderdeel uit van het artilleriemuseum. Gebouwd in 1881 naast ..

Kaart & Routeplanner