Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Broeken Gemaal "Broeken en Maten" in Kampen

Weg En Waterwerk

Flevoweg 74
8265PL Kampen
Overijssel

Bouwjaar: 1856 (gebouw) 1859 (scheprad) 1928-'29 (motor)


Beschrijving van Broeken Gemaal "Broeken en Maten"

Gemaal met dubbel scheprad, opgericht in 1856 ter bemaling van de polder Broeken en Maten; oorspronkelijk aangedreven door stoom doch in 1929 voorzien van een elektrische sleepankermotor. Schepradgemaal met dubbel door een as aangedreven geheel gietijzeren scheprad met een doorsnede van 6.2 meter en 24 schoepen per rad. In 1929 is het gemaal geelektrificeerd en voorzien van een sleepankermotor (fabrikaat E.M.F. Dordt) met een ijzeren vliegwiel met een doorsnede van ruim 4 meter (met plaatje met opschrift: Bureau voor drijfwerken Zeist 1928). De elektrische aandrijving is ondergebracht in een machinehuis met werkplaats, daterend uit omstreeks 1930. Het gebouw is voor de bescherming van ondergeschikt belang. Gemaal met dubbel gietijzeren scheprad (1859) en (vroege) sleepankermotor met vliegwiel (1928-1929) van algemeen industrieel-archeologisch en waterstaatkundig belang - wegens de aanwezigheid van een tamelijk uniek type scheprad - zijn betekenis voor de geschiedenis van de waterbeheersing rondom Kampen, in het bijzonder die van de polder Broeken en Maten - wegens de combinatie van een eertijds door stoom aangedreven scheprad en een elektromotor, waarmee twee belangrijke fasen in de geschiedenis van de 19e-eeuwse mechanische aandrijving zijn vertegenwoordigd. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 393992
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Broeken Gemaal "Broeken en Maten" in Kampen

Op terp gelegen boerderij van het Kamper type met rieten zadeldak met wolfschilden, stal onder afgewolfd rieten zadeldak, veelhoekige rieten schuur en ..

Schansdijk 1
Kampen
Op terp gelegen boerderij van het Kamper type. Rieten zadeldak met wolfschilden. Op het erf een stal onder afgewolfd rieten zadeldak en een ..

Boerderij van het Kamper type gedekt door rieten wolfdak en met middenlangsdeel

Kardoezenweg 2
Kampen
Boerderij van het Kamper type, gedekt door rieten wolfdak en met middenlangsdeel. Voorgevel met strekken en vlechtingen en vensters met roed..

Bouwblok met vier woningen in Amsterdamse School-stijl

Mauritsstraat 1
Kampen
Inleiding Bouwblok uit 1927-1928, ontworpen door J.M. Mante, en deel uitmakend van een stadsuitbreidingsgebied ten noorden van de binnensta..

Stadspark (Kamper plantsoen)

achter 2e en 3e Ebbingestr. Ebbingestraat 2 achter 2e en 3e Ebbingestr.
Kampen
Op de plaats van de voormalige vestingwerken, waarvan de afbraak in 1813 werd begonnen, bevinden zich aantrekkelijke plantsoenen, aangelegd ..

St. Nicolaastorentje

3e Ebbingestraat 49
Kampen
St.Nicolaastorentje; is afkomstig van de vroegere muur aan de IJssel; bekroning in de vorm van een leeuw met het gemeentewapen en versiering..

Kaart & Routeplanner


Foto's (3)