Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Sint-Laurentiuskerk in Kimswerd

Kerkelijk Gebouw

Greate Pierwei 11
8821LV Kimswerd (gemeente Súdwest Fryslân)
Friesland

Bouwjaar: late 11e eeuw (schip)12e eeuw (toren)1250-1300 (koor)12e of 13e eeuw (timpaan)1516 (verhoging toren) 1100 late 11e eeuw (schip)12e eeuw (toren)1250-1300 (koor)12e of 13e eeuw (timpaan)1516 (verhoging to


Beschrijving van Sint-Laurentiuskerk

Herv.Kerk. Zeer oud (12e eeuws) tufstenen kerkgebouw met wat jonger bakstenen koor. Toren beneden uit turfsteen, in 1516 verhoogd. Boven noordelijke ingang reliëf van rode zandsteen 12e eeuw. Zuidelijke ingang door poortje 1516. Mooi interieur blijkens gedenkbord uit 1695, bestaande uit betimmering, koorafsluiting, banken met gesneden wangstukken, preekstoel met doophek; voorst familiebank. Tiara en van Heemstra, memoriebord van Heemstra, met geschilderd wapen, portret van Ida van Heemstra en wapenbord en gedenkbord uit 1798. Zerk van Heemstra's door Jacob Lous 1614. Orgel in 1858 gemaakt door W. Hardorff. Klokkenstoel met klok van G. van Wou, 1515, diam. 110 cm. Mechanisch torenuurwerk, A.H. van Bergen, Heiligerlee, 1905. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 39359
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Laurentiuskerk
Zuidzij van de toren en zuidwestelijke ingang
Zuidzij van de toren en zuidwestelijke ingang
Plaats Kimswerd
Gebouwd in 11e eeuw
Restauratie(s) 2011
Gewijd aan Laurentius
Monumentale status Rijksmonument
Monumentnummer  39359
Architectuur
Bouwmateriaal tufsteen
Toren 12e eeuw, 1516
Interieur
Orgel W. Hardorff
Portaal:  Christendom

De Sint-Laurentiuskerk is een kerkgebouw in Kimswerd in de Nederlandse provincie Friesland.

Beschrijving

De kerk was gewijd aan Laurentius. Met de bouw van de eenbeukige kerk van tufsteen werd in de 11e eeuw begonnen, waarmee het de oudste nog bestaande kerk van Friesland is. De vergrotingen worden ten meest met tegels gemaakt. Het schip werd in de 12e eeuw verhoogd. Het vijfzijdig gesloten koor kwam in de 13e eeuw tot stand.

Boven de ingang van de noordzijde bevindt zich een in rode zandsteen uitgevoerde timpaan (12e eeuw of 13e eeuw), gemaakt van een sarcofaagdeksel en versierd met een mannenkop en rankenmotief. De kerk heeft later verschillende veranderingen ondergaan, zoals de beklamping van de zuidgevel.

In 1516 werd de zadeldaktoren met bakstenen verhoogd. De klok uit 1515 is gegoten door Geert van Wou. Het orgel uit 1858 is gebouwd door Willem Hardorff.

Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf. Interieur en inventaris zijn in 1695 in opdracht van Tjaerd van Aylva in laat-maniëristische stijl vernieuwd. Hiertoe behoren de betimmeringen, de koorafscheiding, de preekstoel met gesneden Bijbelse taferelen tussen getordeerde kolommen, het doophek, de kerkbanken met gesneden wangstukken en een overhuifde herenbank met de wapens van de families Tijara en Heemstra.

Verder bevat de kerk een door Jacob Lous gebeeldhouwde zerk (1614) op het graf van de familie Heemstra. In 2011 werd de kerk gerestaureerd.

Zie ook


Monumenten in de buurt van Sint-Laurentiuskerk in Kimswerd

Pand tussen topgevels onder zadeldak samen met de nrs. 3 en 5

Buren 7
Kimswerd (Gemeente Súdwest Fryslân)
Pand onder zadeldak tussen topgevels. Onder een dak met de buurnummers 3 en 5.

Pand tussen topgevels onder zadeldak samen met de nrs. 3 en 7

Buren 5
Kimswerd (Gemeente Súdwest Fryslân)
Pand onder zadeldak tussen topgevels, waarvan de noordelijke gedateerd is 1768. Onder een dak met de buurnummers 3 en 7.

Pand tussen topgevels onder zadeldak samen met de nrs. 5 en 7

Buren 3
Kimswerd (Gemeente Súdwest Fryslân)
Pand onder zadeldak tussen topgevels. Onder een dak met de buurnummers 5 en 7.

Hus It hûs fan Beppe Klaske

Buren 10
Kimswerd (Gemeente Súdwest Fryslân)
Pand onder zadeldak tussen topgevels.

Eenvoudig dorpshuisje zonder verdieping met zes- en negenruitsvensters onder hoog met pannen belegd schilddak

Streek 27
Kimswerd (Gemeente Súdwest Fryslân)
Eenvoudig dorpshuisje zonder verdieping, met hoog pannen schilddak. Vensters met zes- en negenruitsschuiframen. Eerste helft 19e eeuw.

Kaart & Routeplanner


Foto's (5)