Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voormalige Gereformeerd Weeshuis in Woerden

Gebouw

Havenstraat 6
3441BJ Woerden
Utrecht

Bouwjaar: 18e eeuw 1700 18e eeuw


Beschrijving van Voormalige Gereformeerd Weeshuis

V.m. Gereformeerd Weeshuis. Gebouw met verdieping en zadeldak. Eenvoudige lijstgevel, 18e eeuw, waarin boven de deur een banderolle met opschrift: Geref. Weeshuis". Het rechts onderkelderde huis heeft in de benedenverdieping vensters met luiken en zesruitsschuiframen. In de verdieping vensters met vierruitsdraairamen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 39294
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Pand aan de Havenstraat 6

Het Voormalige Gereformeerd Weeshuis is een rijksmonument gelegen aan de Havenstraat 6 in Woerden. Anno 2010 heet het gebouw De Meerpaal.

Bouw

De bouw van het weeshuis heeft volgens de archieven geduurd van december 1595 tot 1604. Uit oude rekeningen kan worden geconcludeerd dat in het voorjaar van 1604 nog werd gebouwd, maar dat in 1601 al delen van het gebouw werden verhuurd aan een oud-burgemeester en een schepen. Of er een bestaand huis is aangekocht, of dat het van de grond af aan werd opgebouwd kan uit de archiefstukken niet worden geconcludeerd.

Gebruik

Het weeshuis van de stad Woerden werd in 12 december 1595 gesticht, en heeft gefunctioneerd tussen 1604 en 1811. Per 1795 werd het "gereformeerd weeshuis" genoemd. Vanaf 1825 werd het pand gebruikt als woonhuis van welgestelden, tot het in 1910 op voorstel van de diaconie van de Hervormde gemeente als bejaardenhuis werd gebruikt. Tot 1975 hebben bejaarden het pand gebruikt, hoewel vanaf 1961 de eerste bejaarden al over gingen naar het nieuwe pand "'t Oude Landt" aan de Oudelandseweg.

Indeling

Het gebouw bevat een half-verdiepte kelder, een benedenverdieping en een zolder. De benedenverdieping bestond uit een voorhuis, een zaal en zij, en aan de achterzijde een kamer, een achterkeuken en een bakkerij. Ook was er buiten een plaats, naast de achterkamer die uitkwam op de tuin. Op de zolder sliepen de jongens, de meisjes sliepen in het zijhuis. In de tuin stonden fruitbomen en was er een moestuin, op de plaats was een pomp.

Archieven

Oorspronkelijk was het huis bedoeld voor wezen en oude mannen, maar uit de archieven blijkt dat er zeer weinig (minder dan tien) oude mannen zijn gehuisvest, maar er zijn nauwelijks bronnen van de periode voor 1800 bewaard gebleven, buiten documenten uit het stadsarchief, die wel die periode beslaan. Omdat het Woerdens vroedschap over het weeshuis ging, is hier wel het een en ander terug te vinden.

Gereformeerd

Voor 1800 werd gereformeerd bedoeld als de heersende kerk, later werd de term hervormd vaker gebruikt. Instellingen van voor 1800 houden echter vaak hun oorspronkelijke naam, zodat in kerkvoogdij in 1821 werd overgedragen aan de Hervormde gemeente, hoewel de naam nog immer Gereformeerd weeshuis luidt.

Adres

Oorspronkelijk lag het weeshuis aan de Haverstraat 6, maar op 21 april 1896 werd de straat door de Woerdense gemeenteraad hernoemd tot Havenstraat, sindsdien ligt het pand aan de Havenstraat 6.

Oudere geschiedenis

Voordat het Gereformeerd weeshuis bestond, werden wezen vaak opgevangen in het zogenaamde gasthuis, dat eigenlijk was bestemd voor de armste inwoners van Woerden, maar ook door reizigers en soldaten werd bewoond. Vanaf 1604 konden burgerkinderen naar het weeshuis, niet-burgerkinderen en vondelingen gingen vooralsnog naar het gasthuis.

Financiering

Vanaf het begin van de zeventiende eeuw hingen op twee plaatsen in Woerden collectebussen waarvan de opbrengst naar het weeshuis ging. Hiermee werd jaarlijks enkele guldens opgehaald. In 1674 kreeg het weeshuis toestemming om een weeskind op zondag met een collectebus naar de doorvarende trekschuiten te gaan, om de passagiers om een gift te vragen. De opbrengst hiervan was echter niet voldoende, zodat de gemeenteraad besloot de opbrengst van een andere collecte, voor het gasthuis, ook voor het weeshuis aan te wenden. Dit waren vaak huis-aan-huis collectes, gedaan door de vader van het weeshuis. Hiermee werd tussen de driehonderd en vijfhonderd gulden per jaar opgehaald. Vanaf 1 juli 1675 kwam driekwart van het poortgeld dat op zondag werd opgestreken hier nog bij, maar dat was nog nimmer voldoende. In april 1677 werd hierover geklaagd door de regenten, waarop de vroedschap besloot dat deze regenten viermaal per jaar mochten collecteren, waarbij de predikant en het stadhuis voor de reclame zorgden. Door dit belangrijke gezelschap werden behoorlijke bedragen opgehaald onder de gegoede burgerij, tot deze in 1689 werd afgeschaft. Tien jaar later was het weeshuis echter in aanzienlijke financiële problemen gekomen, waarvoor telkens weer (tijdelijke) financiële bronnen werden gecreëerd door het vroedschap.

Bewoners

Hoewel het bestuur van het weeshuis door regenten werd gedaan, werd het feitelijk gerund door een binnenvader en -moeder, een gereformeerd echtpaar dat meestal zelf geen kinderen had. Voor de weeskinderen waren zij als vader en moeder. Zij werden door het vroedschap benoemd.

Bronnen

  • Het weeshuis van Woerden: 400 jaar Stadsweeshuis en Gereformeerd Wees- en Oudeliedenhuis, G.N.M. Vis, ISBN 90-6550-528-8Monumenten in de buurt van Voormalige Gereformeerd Weeshuis in Woerden

Dubbele winkelwoonhuis

Kerkstraat 5
Woerden
Inleiding Het dubbele WINKELWOONHUIS met detaillering in neorenaissance- en neogotische trant is gelegen op de hoek van de Kerkstraat en de..

Voormalige Stadhuis

Havenstraat 2
Woerden
V.m. Stadhuis. Rechthoekig bakstenen bouwwerk, bestaande uit een laat-gotische benedenverdieping (1501) met in de door natuurstenen banden v..

Likeurstokerij

Rijnstraat 44
Woerden
Inleiding Het bakstenen pand in Hollandse neorenaissancestijl is in 1888 gebouwd als LIKEURSTOKERIJ naar ontwerp van de architect Nicolaas..

Petruskerk

Kerkplein 5
Woerden
Ned.Herv.Kerk. Laat gotische, uitwendig gepleisterde, driebeukige pseudo-basiliek. Koormuur tussen hoogkoor en omgang. De kerk is overdekt d..

Pand met verdieping en hoog schilddak met dakkapel

Rijnstraat 32
Woerden
Pand uit de 17e of 18e eeuw met verdieping en hoog schilddak met dakkapel. Gepleisterde gevel onder rechte lijst, met dubbele deuromlijsting..

Kaart & Routeplanner


Foto's (3)