Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Langgerekt vakwerkhuis en bakhuis in Epen

Boerderij

Terzieterweg 9
6285ND Epen (gemeente Gulpen Wittem)
Limburg

Bouwjaar: 18e eeuw 1700 18e eeuw


Beschrijving van Langgerekt vakwerkhuis en bakhuis

Inleiding (complex) Complex, bestaande uit twee onderdelen, t.w. (1) een langgerekt vakwerkpand uit de 18de eeuw en ten zuidwesten daarvan (2) een klein bakhuis in vakwerk uitgevoerd, eveneens uit de 18de eeuw. Omschrijving (complex) Het ensemble van vakwerkpand en bakhuisje staat in een bocht van de Terzieterbeek, binnen de omgrenzing van het beschermd dorpsgezicht en vormt een complex bestaande uit een langgerekt vakwerkpand en een klein bakhuisje in vakwerk. Het vakwerkpand fungeerde tot 1969 als boerderij. Beide panden hebben wit gesausde gevels met zwart houten balkwerk en worden gedekt door een zadeldak. Waardering (complex) Het complex, gevormd door een langgerekt, 18de-eeuws vakwerkpand en een klein bakhuis, eveneens in vakwerk en uit de 18de eeuw vertegenwoordigt algemeen belang omdat: - het complex over ouderdomswaarde beschikt; - bouwhistorisch belang besloten ligt in de authenticiteit van materialen, constructies en verbindingen; - het complex een proeve vormt van streekeigen bouwkunst, die uit- en inwendig gaaf behouden is en waar derhalve architectuurhistorische betekenis aan wordt toegekend; - het complex een substantieel en geledend bouwkundig element binnen het beschermd dorpsgezicht Terziet vormt met name vanwege de relatie tot de nederzetting Terziet bestaande uit landschap, weg en beek, grondgebruik en bebouwingsbeeld; - de opstallen in combinatie met de landschappelijke gesteldheid in een opmerkelijk veelzijdig en samenhangend spectrum van historische belevings- en ervaringsmomenten voorzien. Omschrijving complex-onderdeel 1, langgerekt vakwerkpand Langgerekt, in oorsprong 18de-eeuws vakwerkhuis op rechthoekige plattegrond, ter hoogte van twee bouwlagen plus zolderverdieping, het geheel gedekt met een zadeldak belegd met Oud Hollandse pannen. De dragende delen van de vier gevels, zijnde hout- en balkwerk, zijn zwart geschilderd, de vullende delen van de gevels wit gekalkt. In de gevels zijn op de verschillende bouwlagen kleine houten (roeden)vensters geplaatst, enkele met luiken. Tegen de westgevel een lage aanbouw met ijzeren rondboogvensters waarin tracering. Inwendig een kelder met tongewelf waarin o.a. een pekelbak en smeedijzeren (dubbele) vleeshaken; haard en schoorsteen; muren in vakwerk waaronder een voormalige buitengevel (als gevolg van verbouwing en samenvoeging van twee afzonderlijke panden); oude houten kapconstructie. Waardering Het langgerekte vakwerkhuis, in oorsprong daterend uit de 18de eeuw, vertegenwoordigt algemeen belang wegens: - de ouderdom, o.a. waarneembaar aan onderdelen als kelder en kapconstructie; - de betekenis voor de bouwhistorie en de bewoningsgeschiedenis: de ontwikkeling van twee panden tot één is afleesbaar aan de bouwsporen en aan de indeling van het object (waarbij het gebruik van streekeigen materialen en de toegepaste bouwtechniek het bouwhistorische belang nog onderstrepen); - de gaafheid van de uitwendige verschijningsvorm alsook van de interne ruimteschikking; - de visuele en sierende effecten op het beschermde dorpsgezicht Terziet. Omschrijving complex-onderdeel 2, bakhuis Klein, eenlaags bakhuis in vakwerk, uit de 18de eeuw en gedekt met zadeldak voorzien van Oud Hollandse dakpannen en een schoorsteen. De dragende delen van de vier gevels, zijnde hout- en balkwerk, zijn zwart geschilderd, de vullende delen wit gekalkt. In de gevels enkele kleine houten vensters met roeden. Inwendig een gemetselde bakoven. Waardering Het bakhuis vertegenwoordigt algemeen belang op basis van: - de ouderdom; - de betekenis voor de geschiedenis van het leven op het platteland waarin zelfvoorziening, bijvoorbeeld het bakken van brood, een van de bestaansvoorwaarden was; - de architectuur- en bouwhistorische kenmerken zoals deze o.a. tot uitdrukking komen in het gebruik van streekeigen materialen, constructies en detaillering; - de gaafheid van hoofdvorm en interieur van met name de bakoven; - de visuele en sierende effecten op het beschermde dorpsgezicht Terziet. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 39274
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Langgerekt vakwerkhuis en bakhuis in Epen

Hoevecomplex rond binnenplaats

Terzieterweg 7
Epen (Gemeente Gulpen Wittem)
Binnen het beschermde dorpsgezicht Plaat-Diependaal gelegen, hoofdzakelijk in 18e- en 19e-eeuws vakwerk en ten dele in baksteen opgetrokken ..

Langgerekt vakwerkpand

Terzieterweg 14
Epen (Gemeente Gulpen Wittem)
Langgerekt vakwerkpand, XVIII.

Chèvre

Kuttingerweg 2A
Epen (Gemeente Gulpen Wittem)
Bakstenen huis met verdieping en zadeldak; plint van breuksteen; vensteromlijstingen van Naamse steen, beneden in de voorgevel met onderbrok..

Langgerekt pand van vakwerk en baksteen

Diependalsweg 1
Epen (Gemeente Gulpen Wittem)
Langgerekt pand van vakwerk en baksteen, XVIII-XIX.

Hoeve van vakwerk en met planken beklede topgevel

Diependalsweg 2
Epen (Gemeente Gulpen Wittem)
HOEVE van vakwerk, XVIII. Topgevel met planken bekleed.

Kaart & Routeplanner


Foto's (29)

Alle 29 foto's weergeven