Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Waliën in Winterswijk Huppel

Kasteel Buitenplaats

Waliënseweg 2
7105CD Winterswijk Huppel (gemeente Winterswijk)
Gelderland

Bouwjaar: eind 15e of begin 16e eeuw


Beschrijving van Waliën

Walien, kasteelterrein van de voormalige havezathe ' 't Wallien' met overblijfsel van een keldermuur, voorzien van twee lichtspleten en de aanzetten van twee gewelfbogen (eind XV of begin XVI). In de muur ingemetseld schoorsteenfries. Op het terrein koetshuis ca.1800. Aan de voorzijde van het terrein overblijfselen van een oude ringgracht. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 39064
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Waliën
Waliën begin 18de eeuw
Waliën begin 18de eeuw
Locatie Winterswijk, Vlag van Nederland Nederland
Algemeen
Huidige functie ruïne
Gebouwd in 16de eeuw
Gesloopt in 1908
Monumentale status Rijksmonument
Monumentnummer  39064
Gebeurtenissen verwoest door brand
Bijzonderheden tot 1750 erkende havezate
Muur met schoorsteenfries (2011)
Muur met schoorsteenfries (2011)

Waliën is een voormalige niet erkende havezate in de Nederlandse gemeente Winterswijk, noordelijk gelegen van het dorp Winterswijk, in de buurtschap Huppel.

Geschiedenis

De naam Waly of Walyen komt voor het eerst voor in documenten uit 1340. Evert van Walyen werd in 1402 beleend met de goederen Keylwinck, Boefkinck en Bennekinck in de buerschap van Hoeppele. Van een huis Waliën wordt nog niet gesproken. Deze drie erven moeten wel de kern van het latere goed Waliën hebben gevormd, want in het leenregister werd later de naam Walyen eraan toegevoegd. Pas in 1570 wordt gesproken van een huis Walyen, naast Keylwinck, Boevekinck en Bennekinck, met bouw- en weilanden, zowel hoog- als laaggelegen en nat of droog. Het goed was in bezit is van de Westfaalse adellijke familie Van Munster. Jacob van Munster heeft veel schade geleden in de Tachtigjarige Oorlog. Zijn huis was mogelijk verwoest en hij verkeerde in geldnood, wat zijn zoon Herman ertoe gebracht moet hebben om zijn erfenis in 1607 te verkopen aan de Zutphense burgemeester Henrick van Eck tot Medler. Daarna verwisselde het nog enkele malen van eigenaar.

In 1725 kocht Ludolph Hendrik Burchard Sylvius van Heeckeren (1696-1762) Waliën en werd er in 1726 mee beleend. Op 10 april 1750 verloor het huis de status van erkende havezate, en daarmee het recht tot zitting in het gewestelijk bestuur, de Staten van het kwartier Zutphen. Ludolph Hendrik Burchard Sylvius van Heeckeren (1696-1762) had dit recht overgeschrijven op huize De Kemnade bij Doetinchem. Van Heeckeren had in 1749 de Kemnade gekocht en bewoonde het zelf, evenals zijn zoon.

Na het overlijden van Ludolph van Heeckeren in 1762 werd na een jarenlange ruzie over de erfenis Waliën in 1778 bij magescheid (boedeldeling) toebedeeld aan zijn jongste zoon Evert Ludolph Hendrik (1734-1804). In 1805 werd het bezit verkocht aan Hermen Jan Tenkink (1748-1810). Daarna erfde zijn zoon Jan Tenkink. De Tenkinks hadden meer bezittingen in Winterswijk. In 1832 besloeg het totale bezit bijna 102 ha., waarmee zij grootgrondbezitter waren.

Na een brand in 1759 was het huis verwaarloosd. In 1805 werd het door een nieuwe eigenaar verbouwd. Het Waliën bestond daarna uit een rechthoekig, witgepleisterd landhuis, grachten, tuinen, boomgaarden en een aantal boerenerven. Uit de kadastrale minuut van 1832 staat het huis als 'Bovenhuis' en blijkt dat er nog een tweede kleiner huis stond. Toen vanaf 1840 praktisch alle Waliënse pachters naar Amerika vertrokken moesten de eigenaren zelf het land van de verlaten pachtboerderijen ploegen en bebouwen.

Begin 20e eeuw werd het huis verhuurd als vakantiekolonie. In 1905 werd het interieur vernieuwd.[1]

Brand

Op 23 januari 1908 ontstond er een brand door een naar men zegt omgevallen petroleumlamp, waarbij het huis volledig afbrandde. Het werd niet meer herbouwd. Het enige overblijfsel is een stuk van de westmuur met acht familiewapens van de geslachten Van Munster, Van Gemen Pröbsting, Van Beesten, Van Aeswyn, Van Ermel, Van Eyll, Van Galen en Holtmolen. Tevens is nog een deel van de gracht bewaard gebleven en enkele bijgebouwen. De restanten zijn vanaf de openbare weg te zien.

Huidige staat

In juli 1908 is het landgoed geveild. Hierbij is het uiteengevallen. Tien boerderijen en alle gronden werden verkocht. De gemeente Winterswijk kocht een stuk grond voor de bouw van een school, de huidige OBS 't Waliën.[2] De ruïne met moestuin en een stuk bos zijn gekocht door Willem Willink, een zoon van de Winterswijkse textielfabrikant Jan Willink. Deze bouwde achter op het terrein een jachtkoepel.[3]

Het muurrestant met de ingemetselde schoorsteenfries en het op het voormalige kasteelterrein aanwezige koetshuis uit ca. 1800 zijn sinds 1967 een rijksmonument[4].

FotogalerijMonumenten in de buurt van Waliën in Winterswijk Huppel

Boeijink

Boeijinkweg 9
Winterswijk Huppel (Gemeente Winterswijk)
Omschrijving onderdeel A BOERDERIJ met aan de linker zijgevel twee aangebouwde schuren. De boerderij is van het type hallehuis en opgetrokke..

Boeijink schuur

Boeijinkweg 9
Winterswijk Huppel (Gemeente Winterswijk)
Omschrijving onderdeel B Houten SCHUUR op rechthoekig grondplan, met aan de voorzijde een mogelijk later toegevoegde, kleinere aanbouw in ba..

Boeijink schuur

Boeijinkweg 9
Winterswijk Huppel (Gemeente Winterswijk)
Omschrijving onderdeel C Houten SCHUUR opgetrokken op een rechthoekige plattegrond, gedekt door een zadeldak met ongelijke schilden. Het rec..

Boeijink

Boeijinkweg 9
Winterswijk Huppel (Gemeente Winterswijk)
Omschrijving onderdeel D Klein KOETSHUIS opgetrokken in rode baksteen op een langgerekte plattegrond. De schuur heeft in verhouding vrij hog..

Sevinkmolen

Meddoseweg 38
Winterswijk Meddo (Gemeente Winterswijk)
Uit 1869 daterende belt-korenmolen, landschappelijk en qua windvang goed gesitueerd. Bakstenen, deels zandstenen molenromp met daarop houte..

Kaart & Routeplanner

Route naar Waliën in Winterswijk Huppel