Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Oude raadhuis in Willemstad

Gebouw

Raadhuisstraat 2
4797AX Willemstad (gemeente Moerdijk)
Noord Brabant

Bouwjaar: 1620


Beschrijving van Oude raadhuis

Raadhuis. Gebouwd in 1620. Rechthoekig gebouw zonder verdieping, gedekt door een met leien bekleed zadeldak tussen zij-trapgevels met een toren tegen de korte gevel aan de Voorstraat, en een in- en uitgezwenkte topgevel boven de ingang in het front. Opgetrokken van baksteen met toepassing van natuursteen voor vensterkozijnen, hoekblokken, banden en omlijstingen. In de top een nis met Justitiabeeld. Houten goten op klossen. Dakkapellen met loden topversieringen in de gedaante van gekroonde adelaars. Tegen de korte gevel aan de Voorstraat een toren, die te halver hoogte van vierkant in een achtkant overgaat en bekroond wordt door een korte met leien gedekte spits die sedert 1793 de oorspronkelijke koepelvormige spits vervangt; als windvaan een meerman. In de benedenruimte van de toren een loge, een roepstoel, overkluisd door een bakstenen stergewelf. Onder het gebouw kelders met tongewelven en zware ronde pijlers. Boven de ingang in zandsteen het wapen van Prins Maurits, geflankeerd door de wapens van de markies van Bergen op Zoom (Glymes) en van Willemstad. Misschien is het gebouw ontworpen door Melchior van Herbach. Gerestaureerd in 1937-'38. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 38968
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Oude raadhuis te Willemstad

Het Oude raadhuis is een gebouw in renaissancestijl dat zich bevindt aan de Raadhuisstraat 2 te Willemstad.

Geschiedenis

Het bouwwerk kwam tot stand in 1587. Oorspronkelijk wenste Prins Maurits dat er een kerk én een raadhuis zou worden gebouwd in het nog jonge dorp. Vanwege de oorlogssituatie was daarvoor geen geld. Aldus werd een soort multifunctioneel raadhuis ontworpen waarin men ook kerkdiensten kon houden en dat voorzien was van een toren met luidklok. De kleine klok werd gegoten door de Utrechtse bronsgieter Thomas Both. Deze droeg het opschrift: Soli Deo Gloria – Thomas Both me fecit 1588. Ze werd in 1610 overgebracht naar de rond die tijd gereedgekomen Koepelkerk. De grote klok, die nog steeds in de raadhuistoren hangt, stamt vermoedelijk uit het einde van de 12e eeuw en is daarmee wellicht de oudste nog bestaande luidklok in Noord-Brabant. Deze klok werd in 1943 nog door de bezetter gevorderd, maar ze werd niet omgesmolten en kon in 1945 weer terug in de toren worden gehangen.

In de toren bevond zich ook een roepstoel, voorzien van een bakstenen stergewelf. De boven de roepstoel aangebrachte wapensteen werd in 1798, tijdens de Bataafse Republiek, verwijderd. Op het dak werd in 1588 een windvaan geplaatst in de vorm van een meerman met zwaard.

In 1620 werd het -tot dan toe eenvoudige- gebouw verfraaid met een Vlaamse gevel, naar een ontwerp van Frans Leenwijnsse. Er kwamen enkele dakvensters in de nieuwe kap en de zolder ging fungeren als bewaarplaats voor gereedschap van oorlog, zoals hellebaarden en dergelijke. De wapenstenen in de gevel werden in 1798 eveneens verwijderd, om in 1937 weer te worden aangebracht.

In 1786 onderging het gebouw een algehele restauratie, waarbij de oude stenen moesten worden schoongemaakt opdat het gebouw één egale, uniforme en sierlijke couleur zou bekomen. In 1812 werd de torenspits afgebroken, daar op de toren een semafoor van Chappe geplaatst, welke in 1815, na de val van Napoleon, weer verwijderd werd, waarop de spits werd herbouwd.

In 1973 werd het raadhuis verplaatst naar het Mauritshuis, om in 1999 door de gemeente Moerdijk te worden verkocht. Het werd gekocht door een particulier en gerestaureerd, om in 2005 te worden heropend.

Externe linkMonumenten in de buurt van Oude raadhuis in Willemstad

Huis onder schilddak en met gebosseerd gepleisterde lijstgevel

Voorstraat 2
Willemstad (Gemeente Moerdijk)
Huis onder schilddak en met gebosseerd gepleisterde lijstgevel.

Huis onder schilddak en met gebosseerd gepleisterd lijstgevel

Voorstraat 6
Willemstad (Gemeente Moerdijk)
Huis onder schilddak en met gebosseerd gepleisterd lijstgevel; midden-ingang met pilasters en kroonlijst. Begin 19e eeuw.

Pakhuis, aan drie zijden vrijgelegen

Bovenkade 2
Willemstad (Gemeente Moerdijk)
Pakhuis, aan drie zijden vrijgelegen; korte gevel aan de Voorstraat, zijgevels aan de Rozemarijnstraat en de Bovenkade. Onder zadeldak tusse..

Groot herenhuis van vijf traveeën "De Vier Heemskinderen"

Voorstraat 1
Willemstad (Gemeente Moerdijk)
Groot herenhuis van vijf traveeën, waarvan de middelste verdiept en een witte houten omlijsting van ingang en bovenvenster omvattend. Kroon..

Pakhuis van gele baksteen met dwars zadeldak

Bovenkade 2
Willemstad (Gemeente Moerdijk)
Pakhuis van gele baksteen met dwars zadeldak. Ingemetseld een gedenksteen met de tekst: "Den eersten steen van dit gebouw is gelegd door Gee..

Kaart & Routeplanner


Foto's (29)

Alle 29 foto's weergeven