Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Fockensstate in Beetsterzwaag

Boerderij

Beetsterweg 2
9244GC Beetsterzwaag (gemeente Opsterland)
Friesland

Bouwjaar: oorspr. vroege 17e eeuw 1879 (herb.) 1610 oorspr. vroege 17e eeuw 1879 (herb.)
Architect: L. de Goed (1879) Goed 1879 L. de Goed (1879)


Beschrijving van Fockensstate

Fockensstate. Belangrijk gesitueerde en op een ruim eigen, gedeeltelijk nog omgracht terrein gelegen kop-hals-romp boerderij, die zich in haar huidige gedaante manifesteert als midden- en tweede-helft 19e-eeuws, doch die is ontstaan uit een in aanleg 18e-eeuwse state, die sedertdien (meerdere malen) is verbouwd en (onder andere in de 19e eeuw met een bedrijfsgedeelte) is uitgebreid. De ezelsstal is eveneens 19e-eeuws. Een tweede helft-19e-eeuws gietijzeren hek geeft toegang tot het ruime erf. Het daarop voorkomende hoge geboomte zou kunnen wijzen op een 19e-eeuwse tuinaanleg; een vooronderstelling die wordt gestaafd door 19e-eeuwse foto's daterend van voor de gedeeltelijke afbraak in 1879 van de oude Fockens-state. Forse kop-hals-romp boerderij, waarvan de kop met middenrisaliet en eclectische pleisterarchitecuur een ontwerp uit 1879 is van plaatselijk bouwmeester Luidje de Goed. Het huidige gebouw vervangt een ten dele midden 19e-eeuwse en oudere state-achtige voorganger -getuige de aanwezigheid van een 18e-eeuwse (gedeeltelijke) onderkeldering en (thans) weggetimmerde 18e-eeuwse moerbalken met eenvoudige sleutelstukken in de vroegere "grote zaal". De voorgevel is symmetrisch ingedeeld - waarmee wordt verwezen naar het oorspronkelijk aanzienlijke karakter van het complex - en heeft een ingangspartij met dubbele deur, sierroosters, eenvoudig halfrond bovenlicht en hardstenen stoep, overspannen door een op halfronde zuiltjes rustend ezelsrugboogje, dat overgaat in een bescheiden dakkapel met twee vierruitsramen; aan weerszijden van de ingangspartij twee zesruitsschuiframen respectievelijk twee keldervensters en twee zesruitsschuiframen; in de zijgevels een zesruitsschuifraam en een blindnis, respectievelijk twee keldervensters, een zesruitsschuifraam en een blindnis; het met blauwgeglazuurde friese pannen gedekte schilddak heeft twee hoekschoorstenen met borden en pinakel; de eveneens gepleisterde hals onder een met blauwe pannen gedekt zadeldak, heeft onder meer zesruitsschuiframen van een kleiner formaat; inwendig vermoedelijk nog 18e-eeuwse bouwsporen; de romp is 19e-eeuws en wordt gedekt door een met blauwe pannen belegd afgewolfd schilddak met uileborden; in de voor-, achter- en zijgevels onder meer een loopdeur, zijlangsdeeldeuren en gietijzeren stalraampjes. Rechts achter het hoofdgebouw ligt een tweede helft 19e-eeuwse ezelsstal, opgetrokken uit rode baksteen en gedekt door een met rode en blauwe pannen belegd schilddak met goot op klosjes; in de voorgevel twee hoefijzervormige toegangen. Aan wegzijde geeft een gietijzeren hek (XIXB), bestaande uit vier gecanneleerde balusters waartussen twee vaste en twee bewegende hekken met enig siersmeedwerk, toegang tot het erf. In hoofdzaak midden-19e-eeuws en jonger (1879) doch in aanleg 18e-eeuws boerderijcomplex geheten Fockensstate, van algemeen architectuur- en cultuurhistorisch belang vanwege: - de architectuur- en bouwhistorische kwaliteiten van vooral exterieur en interieur van kop en hals - die de voorname geschiedenis van de 18e-eeuwse state-achtige voorganger weerspiegelen; - de tamelijk unieke tweede-helft-19e-eeuwse ezelschuur met hoefijzervormige toegangen, die kan worden beschouwd als passend bij het aanzienlijke karakter van Fockensstate en die heel wel onderdeel kan hebben uitgemaakt van de gesuggereerde 19e-eeuwse tuinaanleg; - het tweede helft 19e-eeuwse gietijzeren toegangshek; - het belang van het gehele complex, dat door zijn ligging op een ruim eigen erf met tuinachtig karakter en de restanten van een omgrachting, die eveneens verwijzen naar genoemde 18e-eeuwse toestand, kan worden beschouwd als een in monumentaal en cultuurhistorisch opzicht het vanouds welvarende en aanzienlijke karakter van Beetsterzwaag versterkend element. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 387957
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
De Fockensstate aan de Beetsterweg te Beetsterzwaag

De Fockensstate is een monumentaal pand aan de Beetsterweg 2 in de Friese plaats Beetsterzwaag.

Geschiedenis

Fockensstate (aangeduid als Fokkema State) op kadastrale kaart 1811-1832

De Fockensstate is de oudste state in Beetsterzwaag en bestond al in de 17e eeuw. Er hebben in deze eeuw diverse leden van het geslacht Fockens, die grietman waren van Opsterland, in de state gewoond. Op het eind van de 17e eeuw kwam de state door vererving in het bezit van de familie Van Teyens, die hier tot het midden van de 19e eeuw heeft gewoond. In deze periode werd het gebouw meerdere malen gewijzigd. Op de eerste kadastrale kaarten (1811-1832) staat het gebouw aangegeven als Fokkema State. Ook in de 19e eeuw is het gebouw ingrijpend verbouwd, zodat van het oorspronkelijke gebouw weinig meer bewaard is gebleven. De restanten van de omgrachting verwijzen naar het oorspronkelijke gebouw. De eclectische voorgevel is een ontwerp van de architect Luidje de Goed, die het pand in 1879 zijn huidige vorm gaf. Het pand is erkend als een rijksmonument.Monumenten in de buurt van Fockensstate in Beetsterzwaag

Oud Boschlust

Hoofdstraat 2
Beetsterzwaag (Gemeente Opsterland)
Fors blokvormig gebouw, uitspanning met stalgebouw onder hoog schilddak. Het hoofdgebouw met verdieping is gedekt door een omgaand zadeldak..

Pastorie Voorm. pastorie

Hoofdstraat 8
Beetsterzwaag (Gemeente Opsterland)
Voormalige pastorie met hoog opgaand zadeldak, waarop vier hoekschoorstenen met borden; omgaande kroonlijst met blokjes. Zesruitsvensters e..

Lyndenstein, voorm. tuinbeelden

Hoofdstraat 3
Beetsterzwaag (Gemeente Opsterland)
Lyndenstein. Tegen het zijpaviljoen twee borstbeelden op rococo piedestal, voormalige tuinbeelden.

Lyndenstein, hoofdgebouw

Hoofdstraat 3
Beetsterzwaag (Gemeente Opsterland)
Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW In neoclassicistische stijl gebouwd rechthoekig voornaam huis uit 1821 bestaande uit een souterrain,..

Lyndenstein, overtuin

Hoofdstraat 3
Beetsterzwaag (Gemeente Opsterland)
Omschrijving onderdeel 2: HISTORISCHE PARK EN TUINAANLEG - OVERTUIN De OVERTUIN sluit ruimtelijk gezien aan op het voorterrein (oorspronke..

Kaart & Routeplanner


Foto's (14)

Alle 14 foto's weergeven